Mýto

Rakúsko a Nemecko zavádzajú mýto za emisie, čoskoro sa pridá aj Slovensko. Kto nezadá údaje včas, bude platiť najdrahšie mýto automaticky

  • Rakúsko a Nemecko plánujú po novom účtovať dopravcom poplatky za mýto v závislosti od toho, koľko emisií CO₂ ich nákladné vozidlo produkuje – a ďalšie európske krajiny budú nasledovať. 

     Doteraz sa kalkulácia mýta v krajinách EÚ zameriavala na emisnú triedu motora podľa noriem EURO. Nemecko zavádza aj povinnosť aktualizovať informácie o hmotnosti vozidla pre výpočet mýta
  • Nový mýtny systém v Poľsku: Tieto zmeny čakajú vodičov

  • Poľsko oznámilo, že v júni 2021 prejde na nový elektronický mýtny systém. Nový systém s názvom e-TOLL nahradí doterajší systém viaTOLL, ktorého podpora bude ukončená 30. septembra. Eurowag je pripravený pomôcť spoločnostiam prejsť na nový systém s čo najmenšími komplikáciami.  
  • Prechádzate cez Poľsko? Pripravte sa na tieto zmeny vo vyberaní mýta

  • Poľsko oznámilo, že v júni 2021 prejde na nový elektronický mýtny systém. Nový systém s názvom e-TOLL nahradí doterajší systém viaTOLL, ktorého podpora bude ukončená 30. septembra. Eurowag je pripravený pomôcť spoločnostiam prejsť na nový systém s čo najmenšími komplikáciami.