Veľká zmena v TK! Vládny návrh mnohých ľudí určite poteší…

Do medzirezortného pripomienkového konania sa dostala novela vyhlášky č. 137/2018 Z. z. Tá mení zaužívanú periodicitu TK.

Po novom už nebude treba absolvovať technickú kontrlu každé dva roky.
Zmena sa však týka len určitých vozidiel.
Vydané  Text: 

Aktuálne platné pravidlá opakovania technickej (TK) a emisnej kontroly (EK) sú jasne definované už niekoľko rokov. Pokiaľ ide o vozidlo na súkromné účely bez špeciálnych úprav, tak je zákonom stanovená platnosť uvedených kontrol v intervale 4-2-2. To znamená, že majiteľ má povinnosť svoje úplne nové vozidlo dostaviť na štátom nariadenú kontrolu do 4 rokov od kúpy. Následne sa TK a EK opakuje každé dva roky. Avšak predkladaná novela, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 137/2018 Z. z. tieto zaužívané intervaly mení. Pozor! Zmena sa netýka každého.

Zmena intervalov za týka len určitej skupiny

Podľa dokumentu, ktorý je aktuálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní sa zaužívaný interval technickej kontroly 4-2-2 má zmeniť na 4-4-4. To by v praxi znamenalo, že vodiči musia svoje vozidlo dostaviť na kontrolu len raz za štyri roky. Avšak nejedná sa o všetky typy vozidiel.

Pripravovaná vyhláška konkrétne hovorí o vozidlách kategórie L3e, L4e, L5e, L6e, L7e, Ta, R2, R3a a R4a. Z pohľadu bežných majiteľov vozidiel hovoríme teda o dvojkolesových motorových vozidlách, trojkolesových motorových vozidlách a štvorkolkách. Okrem toho sa zmeny dotknú aj majiteľov prípojných vozidiel kategórie O2, kolesových traktorov kategórie Ta a prípojných vozidiel za traktor kategórie R2, R3a a R4a.

Inzercia

Inzercia

Inzercia

Inzercia

Problém na STK pre nálepky a fólie na aute: Záleží na tom, kde nálepky sú a čo na nich je

Úspora za TK v miliónoch eur

Pokiaľ by nová vyhláška prešla riadnym legislatívnym procesom a vstúpila by do platnosti, zmeny by sa dotkli konkrétne až 162 478 vozidiel kategórie L3e až L7e. Z tohto množstva až 138 418 vozidiel je v súkromnom vlastníctve fyzických osôb. Podľa dostupnej analýzy sociálnych vplyvov by to v realite znamenalo pokles množstva technických kontrol až o 28 695 ročne (24 448 kontrol týkajúcich sa fyzických osôb).

Inzercia

Inzercia

Analýza ďalej uvádza aj ekonomické dopady. Z údajov vypláva, že pri aktuálnej cene 39,93 € za vykonanie TK by celková úspora v horizonte 4 roky predstavovala 3 513 664 eur. V horizonte 8 rokov je to 7 027 328 eur, a napokon za 12 rokov je to až 10 540 992 eur. Novinky v technických kontrolách by mali podľa zverejnených informácií vstípiť do platnosti 1.7.2024. Medzitým ich však čaká celý legislatívny proces. Ich zavedenie do platnosti sa tak môže meniť.

STK priamo na ceste pokračuje aj v tomto roku. Ako nespôsobilá na jazdu bola vyhodnotená takmer štvrtina všetkých vozidiel!

Inzercia

Inzercia

Inzercia

Inzercia
Momentálne študujem 3. stupeň vysokoškolského štúdia FEI STU. Medzi moje najväčšie záľuby patria moderné technológie a svet automobilizmu. Nebojím sa elektromobility, no taktiež nepohrdnem ani vôňou čerstvého benzínu. Svet sa neustále mení a s tým aj autá, ktoré sú čoraz viac komplexnejšie. Práve túto zmenu budem sledovať s vami! Azda ako každý fanúšik motorizmu, si vždy poriadne oddýchnem pri sledovaní Formula 1.

Pokračujte na ďalší príspevok »