Rakúsko a Nemecko zavádzajú mýto za emisie, čoskoro sa pridá aj Slovensko. Kto nezadá údaje včas, bude platiť najdrahšie mýto automaticky

Rakúsko a Nemecko plánujú po novom účtovať dopravcom poplatky za mýto v závislosti od toho, koľko emisií CO₂ ich nákladné vozidlo produkuje – a ďalšie európske krajiny budú nasledovať. 

Doteraz sa kalkulácia mýta v krajinách EÚ zameriavala na emisnú triedu motora podľa noriem EURO.
Nemecko zavádza aj povinnosť aktualizovať informácie o hmotnosti vozidla pre výpočet mýta
Vydané  Text: 

Mýto pre kamióny v Nemecku a Rakúsku bude závisieť od emisií CO₂, a to podľa smernice Európskej únie, ktorú tieto štáty ako prvé zavedú do praxe. Podľa nových pravidiel sa ťažké nákladné vozidlá budú klasifikovať do piatich tried podľa emisií CO2 a na základe tejto klasifikácie sa budú určovať mýtne sadzby.

Dopravcovia budú musieť dodávať informácie potrebné na kalkuláciu emisií CO₂ vozidla, aby mohli získať nižšiu triedu a tým pádom aj nižšie mýto. V opačnom prípade budú vozidlá automaticky zaradené do najvyššej triedy emisií CO₂ , čo znamená až 70-80% nárast mýta.

Doteraz sa kalkulácia mýta v krajinách EÚ zameriavala na emisnú triedu motora podľa noriem EURO, ktoré zohľadňujú rôzne emisie. Nové pravidlá však zahŕňajú aj objem produkovaného CO₂. Vozidlá, ktoré spĺňajú podmienky pre lepšiu mýtnu sadzbu, sú jasne definované, napríklad musia byť zaregistrované po 1. júli 2019.

Existuje viacero parametrov, podľa ktorých sa klasifikuje emisná trieda CO₂. Dodanie týchto údajov je pre dopravcov v záujme, ak chcú zaradiť svoje vozidlá do inej triedy CO2 ako najvyššej.

Kto nestihne zadať údaje, zaplatí najviac

Nové pravidlá pre výpočet mýta v Nemecku a Rakúsku by mali začať platiť koncom tohto alebo začiatkom budúceho roka. Ďalšie členské štáty by mali implementovať smernicu o mýte podľa emisií najneskôr do marca 2025.

Podľa Eurowagu je dôležité, aby dopravcovia čo najskôr poskytli všetky potrebné údaje svojim poskytovateľom mýtnych služieb na zaradenie do príslušných tried CO₂.

Ak to neurobia, vozidlo bude automaticky zaradené do najvyššej triedy emisií, čo znamená najdrahšie mýto.

„Pri novej klasifikácii do tried CO₂ sa pre zmenu dopravcom ponúka možnosť nižšieho mýta v prípade, že ich vozidlá spĺňajú príslušné parametre.

Je navyše takmer isté, že popri Nemecku a Rakúsku sa k mýtu na základe emisií CO₂ v horizonte niekoľkých mesiacov až rokov pridajú aj ďalšie štáty, vrátane Slovenska a Česka.

Aktualizácia údajov, prípadne žiadosť o opätovné vydanie dokumentov CoC a CIF, jednoducho dopravcov tak či tak neminie. V Eurowagu im preto chceme pomôcť s čo najhladším prechodom nielen k mýtu za emisie, ale aj k čistejšej a efektívnejšej mobilite,“ hovorí Ferdinand Butaš z Eurowagu.

Inzercia

Parametre potrebné na zaradenie vozidla do emisnej triedy CO₂ nájdu dopravcovia v osvedčení o zhode, Customer Information File (CIF) alebo v technickom preukaze vozidla.

Ak dopravca nemá tieto dokumenty, musí sa obrátiť na výrobcu vozidla, ktorý mu ich vystaví. Doba vystavenia dokumentov sa môže líšiť v každej krajine.

V Nemecku sa bude zohľadňovať hmotnosť

Okrem toho, Nemecko zavádza povinnosť aktualizovať informácie o hmotnosti vozidla pre výpočet mýta. Dopravcovia musia uviesť najvyššiu technicky prípustnú celkovú hmotnosť pri zaťažení. Táto aktualizácia sa odhaduje, že ovplyvní až 55 000 vozidiel, ktoré sú prevádzkované v Eurowagu.

Je dôležité, aby dopravcovia sledovali aktualizácie a novinky v oblasti mýta pre kamióny v Nemecku a Rakúsku a prispôsobili svoje operácie a dokumentáciu potrebnú na výpočet mýta.

 

ODPORÚČANÉ