Euromýto

Rakúsko a Nemecko zavádzajú mýto za emisie, čoskoro sa pridá aj Slovensko. Kto nezadá údaje včas, bude platiť najdrahšie mýto automaticky

  • Rakúsko a Nemecko plánujú po novom účtovať dopravcom poplatky za mýto v závislosti od toho, koľko emisií CO₂ ich nákladné vozidlo produkuje – a ďalšie európske krajiny budú nasledovať. 

     Doteraz sa kalkulácia mýta v krajinách EÚ zameriavala na emisnú triedu motora podľa noriem EURO. Nemecko zavádza aj povinnosť aktualizovať informácie o hmotnosti vozidla pre výpočet mýta
  • Diaľničná známka skončí! Európska únia bude vyberať mýto na základe vypúšťaných emisií a prejdených kilometrov

  • Rada Európskej únie (EÚ) dosiahla dohodu s Európskym parlamentom o revízii pravidiel týkajúcich sa spoplatňovania ciest (Eurovignette) s cieľom znížiť emisie znečisťujúcich plynov a preťaženie infraštruktúry. V najbližších rokoch tak **národnú diaľničnú známku nahradí jednotný systém výberu mýta,** ktorý bude fungovať naprieč celou Európskou úniou. Po novom **budeme platiť za prejdenú vzdialenosť na diaľnici, pričom výšku poplatkov má… Prečítať celé