SNS navrhuje ďalšiu vlnu šrotovného! Chce pomôcť nízkopríjmovým skupinám zaobstarať si nové auto

Politické strany a automobilová doprava. Prečítajte si náš predvolebný seriál.

Vydané  Text: 

Časopis auto motor a šport a denník Autoviny.sk s viac ako 500-tisíc čitateľmi každý mesiac patria k mienkotvorným, najpopulárnejším a najdôveryhodnejším zdrojom informácií o automobilovej doprave na Slovensku.

Naša redakcia sa preto koncom augusta rozhodla osloviť vybrané politické strany, ktoré majú podľa prieskumu AKO (8/2023) najväčšiu šancu dostať sa do parlamentu. Zaujímalo nás predstavenie konkrétnych plánov a vízií na zlepšenie bezpečnosti, ekológie a budúcnosti individuálnej automobilovej dopravy na Slovensku.

Každý politický subjekt mal právo odpovedať na rovnaké otázky. V zmysle transparentnej politickej diskusie zverejňujeme kompletné znenie odpovedí, ktoré sme dostali od politických subjektov. Veríme, že tým prispejeme k lepšej informovanosti voličov a k rozvoju automobilovej kultúry na Slovensku.

Inzercia

Inzercia

Inzercia

Inzercia

Na naše otázky zatiaľ odpovedali nasledovné strany:

 

V tomto príspevku prezentujeme postoj Slovenskej národnej strany.

Odpovedá JUDr. Marek Chovan, PhD. člen odborného kabinetu SNS

1. Aké sú vaše plány na zlepšenie kvality a bezpečnosti ciest na Slovensku (boj proti alkoholu za volantom, kritériá pre získanie vodičského oprávnenia a pod.)?

Ľudský život je prvoradý, preto kvalita a bezpečnosť cestnej dopravy musí byť prioritou. Zrýchlime dostavbu a opravu diaľnic, rýchlostných ciest, mostov, a iných strategických objektov cestnej a železničnej infraštruktúry. Zvýšime objem finančných prostriedkov investovaných do dopravnej siete získaných z mýtnych poplatkov. V rámci využitia prostriedkov z EÚ plánujeme vynakladať investície do nebezpečných úsekov ciest. Nulovú toleranciu alkoholu na Slovensku budeme presadzovať aj naďalej.

2.Vnímate vplyv individuálnej automobilovej dopravy na životné prostredie a klímu? Aké opatrenia navrhujete na zníženie emisií skleníkových plynov z tejto oblasti?

Koncepcia Slovenskej národnej strany v rámci volebného programu počíta, že v krajských mestách podporíme vybudovanie záchytných parkovísk pri dopravných uzloch. Podporíme rozvoj ekologickej verejnej dopravy v mestách a budovanie zmysluplných cyklotrás.

Inzercia

Inzercia
3.Aký postoj má vaša strana k zákazu predaja nových spaľovacích motorov od roku 2035?

Slovenská národná strana nesúhlasí so zavedením zákazu predaja spaľovacích motorov od roku 2035. Nie je nám ľahostajná situácia väčšiny Slovákov, ktorí si po tomto termíne nové autá nebudú môcť dovoliť, nehovoriac o negatívnom dopade na slovenské hospodárstvo a zamestnanosť v automobilovom priemysle. Ekologické alternatívy vidíme v potrebe zavedenia hybridných vozidiel, vodíkových článkov a biopalivách.

4.Považujete súčasné rýchlostné limity na slovenských cestách za adekvátne, prípadne máte v pláne ich úpravu?

Rýchlostné limity na slovenských cestách sú nastavené primerane. Nehodám plánujeme zabrániť kvalitnou opravou nebezpečných úsekov diaľnic a rýchlostných ciest, ale aj zvyšovaním povedomia účastníkov premávky o bezpečnosti na cestách cez dopravné inšpektoráty.

5.Aký máte postoj k pohybu cyklistov na cestných komunikáciách s vyššou maximálnou povolenou rýchlosťou (90 km/h a viac)?

Pre cyklistov je v prvom rade určený cyklochodník, pokiaľ je vybudovaný. Na cestných komunikáciách s vyššou rýchlosťou je potrebné dodržiavať bezpečnú vzdialenosť vozidiel a u cyklistov zabezpečiť zákonnú povinnosť nosenia heliem a reflexných prvkov na oblečení.

6.Považujete súčasnú úroveň individuálnej automobilovej dopravy za spoločenský problém? Vidíte potenciál v regulácii vlastníctva automobilov na Slovensku?

Ako riešenie vidíme budovanie záchytných parkovísk a posilnenie prímestskej dopravy. Súkromné vlastníctvo motorových vozidiel je právom občanov SR, preto regulácia vlastníctva automobilov neprichádza do úvahy.

7.Plánujete zvýhodňovať nákup ekologických vozidiel pre skupiny s nižšími príjmami, ktoré v súčasnosti vlastnia staršie vozidlo?

V rámci obnovy a udržateľnosti automobilovej dopravy podporíme ľudí s nižšími príjmami znížením daňovej záťaže pri kúpe nového vozidla. Podporíme ďalšiu vlnu šrotovného a ekologickú likvidáciu starých vozidiel.

Automobilový priemysel čelí najťažšej skúške od samotného vzniku. Vysporiadať sa musí nielen s novými technológiami, reguláciou či elektrickou revolúciou, ale aj s čoraz častejším prehodnocovaním významu a dôležitosti automobilov v našich životoch. Ako to celé nakoniec dopadne, zatiaľ nie je známe. Transformácia sa však ešte len začína a budem veľmi rád, keď sa na túto cestu vyberiete spolu so mnou. Držte si klobúky!

Pokračujte na ďalší príspevok »SERVIS

Inovatívny rad legálnych žiaroviek OSRAM NIGHT BREAKER® LED W5W je dostupný už aj na Slovensku

  • ams OSRAM, svetový líder v oblasti optických riešení, rozšíril rodinu na Slovensku legálnych LED žiaroviek OSRAM NIGHT BREAKER® LED o žiarovku W5W.

     Osvedčenie Ministerstva dopravy SR o vnútroštátnom typovom schválení komponentu je aktuálne udelené pre náhradné LED svetelné zdroje typu: H1-LED, H4-LED, H7-LED, H7-LED (24 V), a novo aj pre W5W-LED.