Pamätáte si všetky pokyny, ktorými policajt riadi dopravu? Toto je šesť najdôležitejších

Akonáhle sa vypne semafor a dopravu riadi policajt, motoristi prežívajú stres, lebo nerozumejú jeho pokynom.
Vydané  Text: 
### Dopravné značky, semafor, prednosť sprava a policajné gestá Každý motorista by mal ovládať pravidlá cestnej premávky do takej miery, aby sa v nej vedel bezpečne orientovať aj v prípade, že **prestane fungovať svetelná signalizácia**. Spravidla má mať každý vodič jasno v tom, čo znamenajú jednotlivé dopravné značky a kedy sa uplatňuje takzvané pravidlo pravej ruky, teda prednosť vozidiel idúcich sprava. V tomto kontexte si pripomeňme, že **[pravidlo pravej ruky platí aj pre cyklistov](https://www.autoviny.sk/novinky/123144/plati-pravidlo-pravej-ruky-aj-pre-cyklistov)**, takže ak ide bicykel sprava, dávame prednosť aj jemu – a on zasa dáva prednosť vozidlám idúcim z jeho pravej strany. Ak sa v cestnej premávke vyskytne situácia, že dopravu riadi policajt, sú jeho pokyny nadradené všetkým ostatným reguláciám dopravy pomocou značiek či predností sprava. Preto je dôležité, aby mal každý motorista vedomosť o tom, čo ktoré gesto znamená. V skutočnosti ich je len šesť a sú celkom intuitívne. Dôvody, pre ktoré môže policajt riadiť premávku, sú rôzne – od zabezpečenia krízovej situácie po nehode či pokazení svetelnej signalizácie až po výcvik v teréne. ### Čo znamenajú gestá/pokyny policajta v križovatke? Policajt, ktorý organizuje dopravu, by mal byť podľa správnosti ľahko identifikovateľný práve ako príslušník policajného zboru a má mať oblečený **reflexný bezpečnostný odev**, napríklad vestu, bundu, a podobne. Zároveň má v ruke krátku a ľahko rozpoznateľnú paličku, ktorá sa nazýva **smerovka**. Policajt riadi premávku v križovatke spôsobom, ktorý je potrebný pre danú situáciu a nemusí pritom brať ohľad na časové intervaly, ktoré boli platné pre práve nefugungujúcu svetelnú signalizáciu. Tieto pokyny pritom definuje [§ 22 zákona č. 30/2020](https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/30/#paragraf-22), čo je vyhláška o dopravnom značení platná od apríla 2020. Tieto pokyny však platili už aj predtým.
Tento pokyn znamená „STOJ“ pre smer, ku ktorému stojí policajt čelom alebo chrbtom s upaženou rukou alebo upaženými rukami; policajt môže obe ruky pripažiť, ak na riadenie cestnej premávky stačí postoj
Tento pokyn znamená „ČAKAJ“, ak má policajt zdvihnutú pravú ruku alebo predlaktie pravej ruky nahor; pre účastníkov cestnej premávky už sa nachádzajúcich v križovatke znamená tento pokyn „Opustite križovatku“,
Tento pokyn znamená „VOĽNO“ (teda môžete ísť) pre smer, ku ktorému stojí policajt bokom s upaženou rukou alebo upaženými rukami; policajt môže obe ruky pripažiť, ak na riadenie cestnej premávky stačí postoj,
Takýto pokyn znamená „STOJ“ pre vodiča prichádzajúceho smerom k chrbtu alebo k pravému boku policajta, ak má policajt pravú ruku predpaženú a ľavú ruku upaženú a „VOĽNO“ pre vodiča prichádzajúceho smerom k ľavému boku policajta; vodič vozidla prichádzajúceho smerom k čelu policajta môže odbočiť vpravo a chodci smú prechádzať cez vozovku za chrbtom policajta.
Policajt môže pri riadení cestnej premávky dávať okrem pokynov uvedených vyššie aj iné pokyny, najmä pokyn „Zrýchliť jazdu!“ vodorovným kývaním ruky cez stred tela alebo pokyn „Spomaliť jazdu!“ kývaním ruky hore a dolu. Na zdôraznenie pokynu môže policajt použiť píšťalku.
### Ďalšie pokyny a gestá policajtov Zákon myslí aj na iné situácie, ako je organizácia dopravy v križovatke. Napríklad: Policajt dáva pokyn na zastavenie vozidla zdvihnutím ruky s otvorenou dlaňou smerujúcou k zastavovanému vozidlu, zdvihnutým policajným zastavovacím terčom alebo svietidlom vyžarujúcim svetlo červenej farby, ktorým pohybuje v hornom polkruhu.
### Čo robiť, keď si nie som istý? Motoristi sa pod stresom môžu dopustiť dopravného priestupku kvôli vlastnej nevedomosti – najmä vtedy, keď nevedia, čo pokyn policajta znamená. Ak motorista nerozumie tomu, či môže alebo nemôže prejsť cez križovatku, spravidla by mal ostať stáť. Je to bezpečnejšie, ako sa pohnúť vpred do križovatky aj napriek tomu, že to pokyn policajta nedovoľuje. V horšom prípade totiž policajt upozorní stojaceho motoristu píšťaľkou alebo dôraznejším gestom.
Erik Stríž je motoristický novinár, redaktor denníka Autoviny.sk a redaktor časopisu auto motor a šport. Pripravuje témy, aktuality a testy automobilov. Zvýšenú pozornosť venuje legislatíve súvisiacej s dopravou a bezpečnosti.

Zaujíma vás riešenie dopravného problému alebo pre nás máte tip na článok? Napíšte na tip@motoristickynovinar.sk


ODPORÚČANÉ