Parkovanie na chodníkoch bude opäť povolené, ale iba dočasne. Zverejňujeme podrobnosti (AKTUALIZOVANÉ)

Motoristi si nepochybne vydýchli a mestá tiež – majú teraz príležitosť pripraviť sa na veľké zmeny v parkovacej politike.
Vydané  Text: 
Poslanci parlamentu dnes schválili ďalšiu novelu Zákona o cestnej premávke č. 8/2009. Opravili tak svoje predchájúce zlyhanie, keď schválili také znenie novely zákona, s ktorým sa neoboznámili ([zdroj](https://domov.sme.sk/c/22863500/parkovanie-aut-na-chodniku-bude-mozne-do-konca-marca-2024.html)). „*Myslím si, že o tom nevedel nikto v pléne, čo vlastne prijímame*,“ povedal **Ondrej Dostál** (SaS, [zdroj a via](https://www.autoviny.sk/novinky/123435/nezabudnite-od-zajtra-taketo-parkovanie-nebude-mozne)). Keď to zistili, chceli rýchlo dojednať nápravu, čo sa im však nepodarilo. Tak od 1. marca 2022 nadobudla účinnosť novela Zákona o cestnej premávke, ktorá sa týka aj parkovania na chodníkoch. To je dôvod, prečo dnes mnohí motoristi dostávajú za stierače svojich vozidiel lístky od obecných a mestských polícií, aby sa dostavili na stanice kvôli prejednaniu dopravného priestupku – porušeniu zákazu státia na chodníku. Pripomíname, že tam, kde parkovanie vozidiel na chodníku dovoľuje dopravná značka, je zastavenie aj státie dovolené naďalej. Napokon dnes poslanci plnými 124 hlasmi schválili ďalšiu novelu, ktorou sa zákaz parkovania na chodníkoch odkladá na 31. marca 2024. Formálne sa tak obnovuje nasledovné znenie zákona, ktoré bolo platné do 28. februára 2022: * **Zákon o cestnej premávke č. 8/2009 § 52 ods. 2:** * *Iní účastníci cestnej premávky než chodci nesmú chodník používať; to neplatí pre cyklistov podľa § 55 ods. 1, pre vodičov samovyvažovacieho vozidla podľa § 55a ods. 2, ak dopravnou značkou alebo dopravným zariadením je určené inak alebo ak ide o zastavenie alebo státie vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg na okraji chodníka priľahlého k ceste, pri ktorom ostane súvislá voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m okrem zóny s dopravným obmedzením spočívajúcim v zákaze zastavenia alebo státia a zóny s plateným alebo regulovaným státím. Pri zastavení alebo státí podľa prvej vety možno vchádzať na chodník a vychádzať z neho len v mieste zastavenia alebo státia vozidla a nemožno pritom prekonávať zábrany chrániace chodník pred zastavením alebo státím vozidiel. V zóne s dopravným obmedzením spočívajúcim v zákaze zastavenia alebo státia a v zóne s plateným alebo regulovaným státím je však na chodníku povolené zastavenie alebo státie bicykla a motocykla, pri ktorom ostane voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m.* ### Parkovanie na chodníku: Aktuálny stav Upozorňujeme, že v tejto chvíli Zákon o cestnej premávke ([znenie k 17.3.2022](https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/8/20220101.html?ucinnost=17.03.2022)) stále nedovoľuje parkovanie automobilov na chodníkoch, avšak v návrhu zákona figuruje odporúčanie pre nadobudnutie okamžitej účinnosti. Očakávame preto, že úprava bude platná v nasledujúcich dňoch, o čom budeme informovať v aktualizácii tohto príspevku. **Aktualizácia príspevku 31.3.2022**: V Zákone o cestnej premávke č. 8/2009 sa po novom nachádza aj § 143k, podľa ktorého: Do 30. septembra 2023 možno mimo zóny zákazu státia alebo parkovacej zóny zastaviť alebo stáť s vozidlom s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 2 800 kg na okraji chodníka priľahlého k ceste, pri ktorom ostane súvislá voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m aj vtedy, ak to nie je určené dopravnou značkou alebo dopravným zariadením. Pri zastavení alebo státí podľa prvej vety možno vchádzať na chodník a vychádzať z neho len v mieste zastavenia alebo státia vozidla a nemožno pritom prekonávať zábrany chrániace chodník pred zastavením alebo státím vozidiel.




Erik Stríž je motoristický novinár, redaktor denníka Autoviny.sk a redaktor časopisu auto motor a šport. Pripravuje témy, aktuality a testy automobilov. Zvýšenú pozornosť venuje legislatíve súvisiacej s dopravou a bezpečnosti.

Zaujíma vás riešenie dopravného problému alebo pre nás máte tip na článok? Napíšte na tip@motoristickynovinar.sk





Pokračujte na ďalší príspevok »



Servis

Povinná čierna skrinka v autách: Čo sleduje nové monitorovacie zariadenie?

  • Doteraz výrobcom stačilo do áut montovať predprípravu na čiernu skrinku, tento rok už v nich už bude musieť byť monitorovacie zariadenie.

     Poslúži napríklad vtedy, keď sa bude dokazovať zodpovednosť za dopravnú nehodu - nie však vždy. Prečítajte si o téme čierna skrinka v autách viac v našom príspevku.