Aktuality

AKTUÁLNE: Policajtom rušia menovky a pridávajú nové právomoci

Ilustračná fotografia, polícia SR (zdroj: Ministerstvo vnútra SR, minv.sk)

Nový odborový zväz polície SR (NOZP) na svojej Facebook stránke zverejnil informáciu, že novela Zákona o Policajnom zbore je už v pripomienkovom konaní a v dohľadnej dobe by tak okrem ďalších zmien malo prejsť aj zrušenie menoviek policajtov.

Rušenie menoviek policajtov vyžaduje prax

NOZP, ale aj jednotliví príslušníci PZ už dlhodobo upozorňujú na potrebu zrušenia menoviek policajtov. Dôvodom má byť predovšetkým ochrana súkromia príslušníkov, ktorí sú kvôli svojej práci vystavení riziku zverejňovania ich mien, profilov na sociálnych sieťach a teda aj zverejňovaniu informácií o ich súkromí či rodinných príslušníkov. Táto potreba sa vystupňovala najmä v čase pandémie ochorenia COVID-19, keď musia policajti kontrolovať dodržiavanie bezpečnostných a hygienických opatrení a dostávajú sa do každodenných sporov s takzvanými antirúškarmi a nebezpečnými indivíduami.

Antirúškari sa považujú za bojovníkov za slobodu a apel polície na dodržiavanie opatrení považujú za obmedzovanie ich osobnej slobody. Je častým javom, že si odfotia policajta, následne na rôznych Facebook stránkach zverejnia jeho meno, fotografie, prípadne adresu a odkazy na sociálne siete. Častokrát je súčasťou tohto konania aj vyzývanie k násilnostiam. Iba nedávno takto bez dovolenia zverejnil osobné údaje príslušníka Policajného zboru aj ex-predseda Najvyššieho súdu SR Štefan H.

Dôvody zrušenia menoviek môžu nachádzať oporu aj v ochrane osobných údajov.

Namiesto menoviek by tak civilisti mali možnosť identifikovať príslušníka prostredníctvom jeho identifikátora.

Objavujú sa ale nepotvrdené informácie, že by menovky neboli zrušené úplne, ale iba pri vybraných činnostiach.

Negatívne ohlasy na prípadné rušenie menoviek policajtov sú na internete časté a niektoré z nich oprávnené. Niektorí ľudia sa obávajú straty možnosti jednoduchej identifikácie príslušníka PZ, ktorý nekoná v súlade so zákonom alebo sa prejavuje násilne či vulgárne. Zapamätať si identifikátor, bez ohľadu na jeho tvar a formu, je totiž náročnejšie ako zapamätať si meno. Následné dohľadávanie totožnosti tohto príslušníka môže byť problém alebo môže byť „zametené pod koberec“, ak do veci vstúpia osobné známosti.

Prečítajte si aj:


Môže vás mestský policajt zadržať? A čo všetko si môže dovoliť? Právomoci mestskej a obecnej polície musíte poznať spamäti!

ERIK STRÍŽ


NOZP uviedol niektoré z ustanovení, ktoré sa nanovo formulujú v súvislosti s pripravovanými organizačným zmenami v Policajnom zbore:

  • v oprávnení § 17 absentovalo požadovanie potrebného vysvetlenia od osoby, ktorá by mohla prispieť k objasneniu skutočností dôležitých pre odhalenie trestnému činu
  • oprávnenie zaistiť osobu sa rozširuje z osoby pristihnutej pri páchaní priestupku aj na osoby, ktoré sa dopúšťajú iného správneho deliktu
  • o zaistení osoby podľa § 19 sa navrhuje spísať len úradný záznam namiesto aktuálne potrebného rozhodnutia o zaistení osoby
  • prehliadku dopravného prostriedku bude policajt oprávnený vykonať aj v prípade, ak je podozrenie, že používaním dopravného prostriedku, na dopravnom prostriedku alebo v súvislosti s dopravným prostriedkom bol spáchaný priestupok
  • zavádza sa nové oprávnenie pre policajta, a to oprávnenie umiestniť osobu do určeného priestoru
  • rozširuje sa oprávnenie uzatvoriť verejne prístupné miesta aj na prípady, kedy hrozí porušenie verejného poriadku
  • zavádza sa nové oprávnenie na zistenie požitia alkoholu alebo iných návykových látok.

Všetky tieto novinky v zákone by mali prispieť k efektívnejšej práci policajtov nielen v súvislosti s kontrolou bezpečnostných a hygienických opatrení.


Reprofoto príspevku od NOZP (29.4.2021)

Prečítajte si aj:


Za aké chyby za volantom vám „zoberú vodičák“? A na ako dlho?

ERIK STRÍŽ


Azubi Cars Škoda
Erik Stríž je motoristický novinár, šéfredaktor denníka Autoviny.sk a redaktor časopisu auto motor a šport. Pripravuje témy, aktuality a testy automobilov. Zvýšenú pozornosť venuje legislatíve súvisiacej s dopravou a bezpečnosti.
Zaujíma vás riešenie dopravného problému alebo pre nás máte tip na článok? Napíšte na tip@motoristickynovinar.sk

Mohlo by vás zaujímať


Najnovšie zo sekcie

VW Golf R (auto motor a šport č. 10/2022)
Testy

To sú tlaky! Test VW Golf R

Vrcholná verzia Golfu chce byť auto, ktoré dokáže všetko. Voziť vás každý deň do práce v lete aj v zime, zabaviť vás na okreske, naháňať autá na okruhu a dokonca aj driftovať. Dokáže to všetko?