Aktuality

Ovplyvnia nové tabuľky s evidenčnými číslami parkovaciu politiku?

ečv, BT

Podľa písmen na EČV už nebude vidieť, kde je auto registrované. Nové EČV sa budú vydávať na vozidlo a nie na majiteľa. Hoci by sa mohlo zdať, že to pre firmy kontrolujúce dodržiavanie parkovacej politiky konkrétneho mesta to môže spôsobiť problém, nie je to tak. Už dnes totiž platilo, že si rezident mohol na seba nahlásiť vozidlo, ktoré malo tabuľku EČV z iného okresu. Tento stav bol pomerne rozšírený napríklad v prípade služobných vozidiel. Firma s celoštátnou pôsobnosťou má autá registrované v okrese (meste) svojho sídla, no jej vozidlá majú pridelené zamestnanci v rôznych mestách. Kontrolné orgány teda pri kontrole dodržiavania parkovacej politiky brali do úvahy vodiča, nie auto.

Zreálnime ceny duplikátov!

V súvislosti s touto zmenou by sme boli radi, aby sa iniciatíva tvorcov projektu nových EČV v tomto bode neskončila. Bolo by načase, aby sa plytvanie v oblasti EČV skončilo aj pri potrebe výmeny poškodenej, či úplne zničenej tabuľky s EČV. Aktuálne totiž platí, že ak máte na vozidle poškodenú tabuľku, či vám ju niekto odcudzil, zaplatíte za výrobu duplikátu tabuľky s pôvodne prideleným evidenčným číslom podstatne viac, než za tabuľku s novým číslom. Dodajme, že tento cenový rozdiel nemožno ospravedlniť nákladmi na výrobu duplikátu, lebo v tomto cenníku sa nachádza aj položka: „Vydanie tabuľky s evidenčným číslom vyrobenej zo zliatin ľahkých kovov určenej na nosič bicykla“, za ktorú motorista zaplatí základnú sadzbu, teda 16,50 €. Dokáže niekto logicky vysvetliť, prečo stojí tretia EČV (na nosič) 16,50 € a duplikát 66 €? Motorista si teda logicky radšej vyberie možnosť získania nových tabuliek, hoci sú s tým spojené ďalšie administratívne úkony. A samozrejme, pri výmene treba vyrobiť dve (prípadne tri) a nie jednu novú tabuľku EČV.

Mohlo by vás zaujímať


Najnovšie zo sekcie