Aktuality

Polícia upresnila všeobecnú výnimku zo zákazu jazdy počas sviatkov - výnimka sa týka všetkých vozidiel s celkovou hmotnosťou nad 7,5 tony a 3,5 tony s prípojným vozidlom

Diaľnica v meste, ilustračná fotografia
Diaľnica v meste, ilustračná fotografia

-- začiatok oficiálnej správy --

Prezídium Policajného zboru povoľuje všeobecnú výnimku z § 39 ods. 1, 2 zákona (č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) počas nadchádzajúcich dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov v Slovenskej republike, konkrétne na dni 24., 25. a 26. decembra 2020 a dni 1. a 6. januára 2021.

Výnimka platí pre všetky nákladné vozidlá na diaľniciach, cestách pre motorové vozidlá, cestách I. triedy a cestách pre medzinárodnú premávku prichádzajúce na územie Slovenskej republiky z niektorých zo susedných štátov, ktorých cieľ cesty (napr. stanovište vozidla alebo miesto vykládky) je na území Slovenskej republiky.

Povolením výnimky nie je dotknuté oprávnenie policajta zakázať vodičovi jazdu na nevyhnutne potrebný čas alebo mu prikázať smer jazdy, ak si to vyžiada bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky.

-- koniec oficiálnej správy --

O čo sa v paragrafe 39 odsekoch 1 a 2 Zákona o cestnej premávke jedná?

Uvedené odseky paragrafu 39 sa týkajú zákazu prevádzky určitých vozidiel na cestách, a to konkrétne pre vozidlá s maximálnou hmotnonosťou nad 7,5 tony a motorovým vozidlám s max. hmotnosťou nad 3,5 tony s prípojným vozidlom:

§ 39 Obmedzenie jazdy niektorých druhov vozidiel
(1) Na diaľnici, na ceste pre motorové vozidlá a na ceste I. triedy je zakázaná jazda motorovým vozidlám s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 7 500 kg a motorovým vozidlám s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3 500 kg s prípojným vozidlom
a) v prvý deň pracovného pokoja23) a v sobotu, ak táto nasleduje po pracovnom dni v období od 1. júla do 31. augusta v čase od 07.00 do 19.00 hodín,
b) v nedeľu a v posledný deň pracovného pokoja v čase od 00.00 do 22.00 hodín.
(2) Ak ide o jeden deň pracovného pokoja, ktorý nasleduje po pracovnom dni, zákaz jazdy podľa odseku 1 platí v tento deň v čase od 00.00 do 22.00 hodín.

Erik Stríž - auto motor a šport, Autoviny.sk
Erik Stríž je motoristický novinár, editor magazínu Autoviny.sk a redaktor časopisu auto motor a šport. Pripravuje témy, aktuality a testy automobilov. Zvýšenú pozornosť venuje legislatíve súvisiacej s dopravou a bezpečnosti.

Mohlo by vás zaujímať


Najnovšie zo sekcie