Prišla vám pokuta zo zahraničia? Toto NIKDY nerobte!

Vrátili ste sa z dovolenky, no spomienky na dni oddychu vám znepríjemňuje pokuta, ktorá vám prišla poštou? Ste si vedomí, že ste zákon porušili? Najlepšie a najférovejšie je samozrejme zaplatiť.
Vydané  Text: 
### Ignorovať? Určite nie! V zahraničí je bežným štandardom, že ak pokutu nezaplatíte v stanovenom termíne, jej hodnota sa zvyšuje. A nie sú to drobné. Najlepším postupom je teda pokutu zaplatiť a potvrdenie o platbe si uschovať. Nezaplatením sa totiž dopúšťate ďalšieho prečinu, za ktorý vám hrozí až exekúcia. Toto samozrejme platí v prípade, že ste si porušenia predpisov vedomí. Ak nie, čaká vás dlhý boj. Je vhodné osloviť právnickú kanceláriu, ktorá sa takýmito prípadmi zaoberá. ### Ako pokuta došla? Podobne ako v prípade iných zásielok, na jej doručenie a prevzatie musí existovať doklad. Pokuta teda musí byť doručená formou doporučeného listu. Má to logiku, inak neexistuje dôkaz, že ste o pokute vedeli. A teda vás nikto nemôže obviniť, že ste ju vedome nezaplatili. Ak pokutu z akéhokoľvek dôvodu nezaplatíte, musíte počítať s tým, že pokuta zostane v centrálnej databáze pokút konkrétneho štátu vedená ako nezaplatená. A keď sa ocitnete na území tohto štátu nabudúce, môže od vás polícia zaplatenie pokuty znova vymáhať. Tak či tak sa teda s najväčšou pravdepodobnosťou zaplateniu nevyhnete.
### Rozumiete textu? V minulosti platilo, že pokuta musela byť hriešnikovi doručená v slovenčine. Aktuálne platná európska legislatíva však už preklad textu nepredpisuje, iba ho odporúča. A navyše, úradným jazykom v štátoch EÚ je angličtina. Možnosť, že vám z cudziny príde pokuta v slovenčine, je teda málo pravdepodobná. Celkom určite to nie je dôvod na to, aby ste ju mohli ignorovať. ### Zvládneme to bez pomoci? To je na zvážení každého motoristu. Ak nie ste v právnických formuláciách doma, je lepšie obrátiť sa o pomoc na odborníkov. Takýmito prípadmi sa zaoberajú právnické firmy, ktoré zvyčajne na seba preberajú aj ťarchu právnych poplatkov. Právny expert navyše presne vie, ako postupovať. Rozhodnutie najprv dôkladne preskúma a na základe získaných faktov zváži, či je žiadosť o platbu napadnuteľná. Pri nižších pokutách by sme sa ale touto cestou asi radšej nepúšťali.
Zdroj: Polícia SR
### Fotka ako dôkaz Ak sa to budete snažiť uhrať na to, že v aute nie je vidieť vodiča, je to márny boj. V zahraničí, podobne ako aj u nás, totiž platí štatút objektívnej zodpovednosti. Zodpovednosť teda padá na majiteľa vodiča. Ak ten nestotožní skutočného vodiča, pokuta padne na neho. Ak áno, pokute bude preposlaná na skutočného vodiča. Hoci sa to nezdá, takýchto prípadov je veľmi veľa. Platí to napríklad pri služobných autách, ktoré nám zamestnávateľ povolil používať aj na súkromné účely, auto na dovolenku si však môžeme aj požičať. Napríklad z požičovne alebo od známeho. V prípade súkromnej cesty na firemnom (cudzom) aute odporúčame mať so sebou potvrdenie o zápožičke. Najlepšie samozrejme v jazyku krajiny, do ktorej cestujeme. Prípady, kedy to policajt v zahraničí vyžadoval síce veľa nie je, no problémom treba predchádzať a nie ich riešiť. Zvlášť v prípade rečovej bariéry. ### Premlčanie pokuty Spoliehať sa na to, že pokuta bude po čase premlčaná je naivné. Termíny premlčania dopravných priestupkov sa v jednotlivých krajinách líšia. Veľké rozdiely sú aj z pohľadu charakteru priestupku. Ak teda dostanete výzvu na zaplatenie staršej pokuty, preverte si premlčaciu dobu konkrétneho priestupku. Znamená to teda, že ak dostanete výzvu po tomto termíne, môžete vzniesť námietku premlčania a pokuta by sa vás už nemala týkať. ### Vymáhanie pokuty zo zahraničia Najčastejším postupom je zaslanie upomienky so zvýšenou sumou. Treba mať na pamäti, že hoci nie ste stíhaný na území SR, môže byť od vás pokuta vymáhaná po opätovnom vstúpení na územie štátu, kde bol priestupok spáchaný. Ak sa tak stane, bude pokuta navýšená o sankcie a úroky z omeškania platby. A tie môžu byť doslova likvidačné. Šanca, že uniknete pozornosti polície, je v dobe informačných systémov a kamier na hraniciach a diaľniciach veľmi malá.
### Namerali vás neoprávnene? Špecifický prípad môže nastať napríklad vtedy, keď vás niekto predbiehal v čase merania (vyhotovenia fotky). Na fotke je teda viac automobilov. Miestna polícia to nevyhodnotila a poslala pokutu aj vám. Čo s tým? Hlavne pozor na termíny. Môžete podať odvolanie, no odoslať ho príslušnému orgánu musíte najneskôr do dvoch týždňov. V tomto období musí byť námietka prijatá a oprávnenosť pokuty bude následne preskúmaná súdom. Ak ale lehota uplynie bez podania odvolania, pokuta sa stane právoplatnou a musí byť zaplatená. Opäť teda platí, že výzvu treba veľmi dôsledne prečítať celú. Termín na odvolanie je tam určite uvedený. ### Ako môžete ušetriť? Systém zľavy za rýchlu platbu už funguje aj u nás. Je totiž pomerne bežnou praxou, že ak pokutu zaplatíte do určitej doby, ktorá je uvedená v texte výzvy (zväčša 14, prípadne 20 dní), môžete si jej výšku znížiť až o polovicu. Musíme však upozorniť aj na druhú stranu systému. Ak do určitej doby nezaplatíte, pokuta bude naopak rásť. Je to teda hra o čas. Za pokutu vo výške 100 € môžete pokojne zaplatiť 50 ale aj 200 €. ### Pokutou sa to nekončí Riziko vyššej sankcie vám hrozí v prípade, že identický priestupok spáchate v dotknutej krajine opakovane. Za odmenu potom môžete dostať nariadené verejnoprospešné práce, v krajnom prípade dokonca aj zákaz vstupu na územie daného štátu. Tento postup je zaužívaný vo viacerých krajinách. Ak by ste zákaz porušili, bude to kvalifikované ako marenia úradného rozhodnutia, za čo vám hrozí až väzobné stíhanie. Pozor, niektoré priestupky môžu byť kvalifikované ako trestný čin. Strata slobody vám v takom prípade hrozí už pri prvom takomto priestupku. ### Hra o čas Porušiť pravidlá na dlhej ceste na dovolenku nie je žiadna tragédia. Zvlášť keď cestuje v noci, deti spia, cesta je prázdna. Už sa neviete dočkať pohľadu na východ slnka nad morským obzorom… Stalo sa, treba sa k tomu postaviť zodpovedne. Uvedomte si tiež, že sa prevzatím výzvy spustili hodiny, ktoré odkrajujú z termínov na výzve uvedených. Riešenie problému preto radšej neodkladajte a reagujte hneď. Môžete si ušetriť nielen kopec nepríjemností, ale aj peňazí.
Automobilový priemysel čelí najťažšej skúške od samotného vzniku. Vysporiadať sa musí nielen s novými technológiami, reguláciou či elektrickou revolúciou, ale aj s čoraz častejším prehodnocovaním významu a dôležitosti automobilov v našich životoch. Ako to celé nakoniec dopadne, zatiaľ nie je známe. Transformácia sa však ešte len začína a budem veľmi rád, keď sa na túto cestu vyberiete spolu so mnou. Držte si klobúky!


ODPORÚČANÉ