Aktuality

Toyota spája sily so Subaru: budú vyrábať autá novej generácie

Spoločnosti Toyota a Subaru od uzavretia dohody z roku 2005 postupne prehlbujú svoju spoluprácu v najrôznejších oblastiach, kam patrí aj vývoj, výroba a predaj. Uveďme napríklad aktivity, ktoré v roku 2012 viedli k spusteniu predaja spoločne vyvinutého modelu Toyota GT86 a Subaru BRZ s pohonom zadných kolies, resp. originálneho plug-in hybridu Subaru Crosstrek Hybrid v Spojených štátoch, pri ktorom spoločnosť Subaru využila poznatky súvisiace s technológiami hybridného pohonu od spoločnosti Toyota.

Automobilový priemysel sa aktuálne nachádza uprostred zásadnej transformácie, ktorá sa uskutočňuje „raz za storočie“. Spoločnosti Subaru a Toyota sa musia venovať rýchlemu vývoju technológií naprieč nebývalo širokým spektrom aktivít, aby dokázali reagovať na nové domény CASE, zahŕňajúce konektivitu automobilov (C), autonómne riadenie alebo jazdných asistentov (A), nové formy mobility alebo zdieľanie automobilov (S) a elektrifikované pohony a komponenty (E).

Dnes oznámená dohoda vychádza z podstatného prehĺbenia doterajšej spolupráce a predstavuje novú epochu kooperácie so špeciálnym zameraním na doménu „E“ z vyššie uvedeného zoznamu, t. j. elektrifikované pohony a komponenty.

Efektívny a rýchly vývoj vhodných produktov je absolútnou nevyhnutnosťou s ohľadom na rôznorodé potreby elektrifikácie vozidiel v jednotlivých krajinách alebo regiónoch s rôznou energetickou situáciou a vládnou politikou. Z toho vyplývajú aj odlišnosti v ekologických predpisoch, prebiehajúcich fázach prípravy infraštruktúry alebo dopyte po elektrifikovaných vozidlách. Obchodná využiteľnosť elektromobilov s batériovým pohonom okrem toho vyžaduje akumulátory s vysokou kapacitou. Spoločne s rastúcou obľubou vozidiel tohto typu budú na dodávky akumulátorov kladené rádovo vyššie požiadavky.

Okrem toho bude potrebné navrhnúť nové prístupy v oblasti predaja, vyplývajúce z odlišností vo využívaní vozidiel kvôli maximálnej dojazdovej vzdialenosti a stupňu dokončenia infraštruktúry. Uvedené témy patria do čoraz širšieho zoznamu náročných úloh v oblasti nákladov, dodávok a spôsobu predaja.

Kvôli potrebe rýchlo reagovať na rôznorodé potreby uvedených trhov a najrôznejšie úlohy si spoločnosti Subaru a Toyota uvedomujú nutnosť presadzovať netradičný obchodný model, presahujúci hranice odvetvia a zaangažovať ďalšie podnikateľské subjekty so spoločnou víziou. Obe uvedené firmy spoločne vyvinú špeciálnu platformu pre vozidlá typu BEV ako prvý krok v tomto smere. Súčasne urýchlia prípravu na výrobu spojením technológií predstavujúcich silné stránky jednotlivých subjektov a posilnia spoluprácu vo všetkých možných oblastiach. Nová platforma bude vyvinutá tak, aby umožňovala široké uplatnenie naprieč rôznymi typmi vozidiel, vrátane sedanov a SUV pre segment C (nižšia stredná trieda), resp. sedanov a SUV pre segment D (stredná trieda), a rovnako aj ako efektívny vývoj odvodených modelov vozidiel.

V nadväznosti na túto dohodu s automobilkou Toyota teraz spoločnosť Subaru presunie do tohto spoločného projektu svoje existujúce zdroje v oblasti vývoja BEV. V tomto novom rámci sa bude Subaru aj naďalej usilovať o výrobu atraktívnych elektromobilov SUV s batériovým pohonom pri súčasnom zvyšovaní efektivity v oblasti konštrukcie, vývoja, nákupu a ďalších oblastí prostredníctvom nového spoločného projektu.

Mohlo by vás zaujímať


Najnovšie zo sekcie