Môžu vám za prasknuté čelné sklo zobrať papiere? Zákon hovorí jasne

Pripravte sa na zmeny! Ministerstvo dopravy predstavilo úpravu vyhlášky k novému zákonu o prevádzke vozidiel.
Vydané  Text: 
Source: 1971markus@wikipedia.de
Odobratie dokladov od vozidla vám hrozí nielen pri neplatnej technickej či emisnej kontrole, veľmi **častým dôvodom k zabaveniu dokumentov je aj samotná technická nespôsobilosť vozidla.** Kompletný zoznam nebezpečných chýb, kvôli ktorým môžete prísť na mieste o papiere, si môžete prečítať [TU](https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/134/20180520.html#predpis.skupinaParagrafov-technicka_nesposobilost_vozidla_k_44_ods_3_zakona) v definícii vyhlášky č.134/2018. Nedávne zmeny sa navyše dotkli aj výhľadu z miesta vodiča. Po novom vyhláška presnejšie konkretizuje technickú nespôsobilosť vozidla pri zhoršení výhľadu cez zónu čistenia stieračmi čelného skla. Na obrázku môžete vidieť zvýraznenú oblasť veľmi zhoršeného výhľadu definovanú ako zónu „A“, ide pritom o výsek priamo pred očami vodiča. **V danej oblasti nesmie byť viditeľné akékoľvek poškodenie, ktoré rozmermi prekračuje limitovanú veľkosť 20 mm.** V prípade väčšieho poškodenia je policajt oprávnený odobrať držiteľovi doklady od vozidla. Isté zmiernenie však nastalo pri poškodeniach zvyšných zón čelného skla, kde polícia po novom toleruje viacero nedostatkov. Mimo spomínanej oblasti vyhláška dovoľuje až 5 poškodení čelného skla s rozmermi až do 50 mm.
Modrá oblasť znázorňuje zónu "A", kde veľkosť poškodenia čelného skla nesmie prekročiť 20 mm hranicu. Source: Esipa.cz
Automobilový priemysel čelí najťažšej skúške od samotného vzniku. Vysporiadať sa musí nielen s novými technológiami, reguláciou či elektrickou revolúciou, ale aj s čoraz častejším prehodnocovaním významu a dôležitosti automobilov v našich životoch. Ako to celé nakoniec dopadne, zatiaľ nie je známe. Transformácia sa však ešte len začína a budem veľmi rád, keď sa na túto cestu vyberiete spolu so mnou. Držte si klobúky!


ODPORÚČANÉInzercia