Už je v tom aj Audi! Vyvíja vlastný energetický systém pre vyvolených.

Systém Smart Energy Network má slúžiť tým, ktorí sa spoľahnú výhradne na technológie od značky Audi. Ide o koncept inteligentnej správy energie, aby dokonale reagoval na potreby zákazníkov.
Vydané , zverejnil
Audi Q7 e-tron 3.0 TDI quattro s nabíjacím panelom Wallbox

**Ústrednými pojmami projektu Smart Energy Network sú efektivita a komfort.** Komfort preto, aby mal zákazník neustály prístup k energii a použil ju tak, ako práve potrebuje; efektivita preto, lebo tento koncept umožní aj masívny nástup elektromobility, ktorá si vyžaduje celkom odlišné nároky na súčasnú infraštruktúru dodávky energie.

Odhaduje sa, že súčasné technologické kapacity nie sú dostatočné na to, aby sa všetky automobily prerobili na elektromobily – dnes nikto nepočíta s takou abnormálnou záťažou pri ich dobíjaní, preto by sa začali stále častejšie vyskytovať výpadky dodávky elektriny, prípadne by jej kvalita výrazne kolísala.

Podstatou novej technológie a koncepcie je jednak dodávka energie, pri ktorej výrobe nebolo ovplyvňované životné prostredie, takisto jej skladovanie vo fotovoltaických článkoch a v trakčných batériách v automobile. Táto energia má byť inteligentne využívaná na všemožné potreby zákazníka, vrátane jeho potreby mobility – vtedy prichádza na rad elektromobil od značky Audi, ktorý energiu čerpá z domácej elektrickej siete, eventuálne ju však vie vrátiť späť.

**Audi spúšťa pilotný projekt v okolí Ingolstadtu a Zurichu**, pričom pri jeho realizácii spolupracuje s viacerými partnermi. Napríklad so zurichským startupom Ampard, ktorý dodáva energiu z obnoviteľných zdrojov. Solárnu energiu premieňa na elektrinu, posiela do „inteligentného domu“ a tam sa skladuje.


Pokračujte na ďalší príspevok »