Dopravná poradňa

Na tieto otázky policajnej hliadky je najlepšie odpovedať „nie“

Počas policajnej kontroly je vhodné správať sa slušne a ústretovo.

Na niektoré otázky je však lepšie odpovedať stručné a jasné nie. Nejde pritom o nezdvorilosť.
Vydané  Text: 

Každý motorista, ale aj cyklista a chodec, sa môže stať predmetom pozornosti policajnej kontroly. Policajné kontroly nie sú šikanovaním motoristov, hoci väčšine nie sú príjemné, zdržiavajú ich a sú asociované s ukladaním pokút.

Niekedy policajná kontrola trvá iba niekoľko sekúnd, to v prípade, že vodič má iba fúknuť do alkotestera. Takéto námatkové kontroly sú vybavené zvyčajne bez preukazovania dokladov a v prípade, že vodič „nenafúka“, môže pokračovať vo svojej ceste ďalej.

Inokedy policajná kontrola zaberie aj desiatky minút, a to najmä v prípade, že sa vodič dopustil dopravného priestupku, dlhšie čakal na vyplnenie správy a následne musel hľadať bankomat, aby bol schopný na mieste zaplatiť uloženú blokovú pokutu.

Inzercia

Inzercia

Bez ohľadu na to, z akého dôvodu motoristu zastaví policajná hliadka, na oboch stranách má byť komunikácia úctivá a vecná.

Niekedy to znamená povedať službukonajúcemu policajtovi aj slovo „nie“, pričom nemusí ísť o prejav neúcty, podráždenosti či odporu proti samotnej kontrole.

Zároveň je mieste dodať, že službukonajúci policajt môže motoristu zastaviť z rôznych dôvodov, aj pre podozrenie zo spáchania trestného činu. V takomto prípade nemožno policajtovi vyčítať direktívny tón či menej úctivé správanie, pretože má právo využívať svoju autoritu.

Inzercia

Inzercia

Vraví sa, že mlčať je zlato

Keď vás ako motoristu zastaví policajná hliadka, odporúčame vám spolupracovať a správať sa slušne – toto správanie by vám malo byť opätované. To znamená pozdraviť sa, odpovedať na otázky a predložiť doklady, ktoré si policajt vyžiada.

Ak sa vás službukonajúci policajt spýta, či vie, prečo vás zastavil, najlepšou odpoveďou je jednoduché „nie“.

Slová neviem, prečo ste ma zastavili, môžu byť preukazom toho, ste sa dopravného priestupku nedopustili úmyselne.

V opačnom prípade sa policajt okamžite dozvie, že ste presne vedeli, čo robíte. Ako hovoria právnici, konali ste úmyselne.

Napríklad, príliš úprimnými slovami, ako áno, išiel som rýchlo a prešiel cez červenú na semafore, by ste sa priznali k dvom dopravným priestupkom, z toho jedného závažného. A na porušenie dopravných predpisov závažným spôsobom sa vzťahuje pravidlo trikrát a dosť.

Zároveň však naďalej platí, že neznalosť zákona neospravedlňuje.

Môže policajt pri bežnej kontrole prehľadať auto, otvoriť tašky či už zabalené darčeky? A vo vlaku?

„Hádam už nenafúkam“

Úspornejší komunikačný štýl by ste mali používať aj v súvislosti so zisťovaním alkoholu.

Žartovanie o tom, že ste pred jazdou pili alkohol, alebo o tom, že snáď po tej prepitej noci už nenafúkate, nemusí byť pre policajta dôvodom na dôslednú kontrolu, vylúčiť to však nemožno.

Napokon, príliš žoviálny štýl komunikácie a vtipkovanie môže policajt vyhodnotiť ako snahu motoristu skrývať iné porušenia zákona, prípadne jazdu pod vplyvom drog.

Mlčať by mali aj cestujúci

Pokojní by mali zostať aj cestujúci. Napríklad, ak cestujúci pred policajtom povie „Povedal som ti, aby si spomalil,“ môže to v takom Nemecku viesť k až dvojnásobnému trestu. Cestujúci môžu byť vypočúvaní len ako svedkovia, ak si to okolnosti vyžadujú.

Vodič mal nalepené tabuľky s EČV priamo na aute, policajti mu ich poškodili. Môže policajt poškodiť TEČ pri odoberaní?

 

Ak ste v práve vy, nenechajte si to pre seba!

V praxi sa vyskytujú aj situácie, kedy je vodič obvinený zo spáchania dopravného priestupku neprávom. Ide o situácie, keď viete, že ste sa priestupku nedopustili tak, ako to opisuje policajt, alebo o jeho spáchaní nie sú iné dôkazy ako svedectvo policajta.

V takom prípade má vodič právo proti rozhodnutiu policajta protestovať, musí to však spraviť hneď na mieste.

Totiž, proti uloženiu pokuty v blokovom konaní sa nemožno odvolať, nemožno ho ani obnoviť a nemôže byť ani predmetom skúmania v mimo odvolacom konaní, ako zmieňuje Ministerstvo vnútra SR, pretože akceptovaním pokuty na mieste zároveň akceptujete dôvody na jej uloženie.

Ak policajt argumenty vo váš prospech neakceptuje, má spísať správu o priestupku a celá vec ďalej postupuje na správny Orgán policajného zboru.

Slušnosť namiesto konfliktu

Často je slušný a priateľský prístup k polícii, rovnako ako na úrade a kdekoľvek inde, účinnejší ako právna obrana a otvorená konfrontácia.

Nepochybne máte osobnú alebo sprostredkovanú skúsenosť s tým, že napriek objektívne preukázanému porušeniu dopravných predpisov nebola uložená pokuta v rámci blokového konania práve preto, že sa vodič správal primerane situácii.

To neznamená, že si má vodič nechať ponižovať alebo nechať si „skákať po hlave“; slušné správanie svedčí skôr o pochopení situácie, o uvedomení si svojho konania a vlastnej zodpovednosti.

Polícia ponúka prácu aj tento rok. Koľko zarobí poriadkový a dopravný policajt či IT expert?


Zdroje:  "Nein" ist die beste Antwort auf diese Polizei-Frage
Erik Stríž je motoristický novinár, redaktor denníka Autoviny.sk a redaktor časopisu auto motor a šport. Pripravuje témy, aktuality a testy automobilov. Zvýšenú pozornosť venuje legislatíve súvisiacej s dopravou a bezpečnosti.

Zaujíma vás riešenie dopravného problému alebo pre nás máte tip na článok? Napíšte na tip@motoristickynovinar.sk
ODPORÚČANÉ