Spravodajstvo

Polícia ponúka prácu aj tento rok. Koľko zarobí poriadkový a dopravný policajt či IT expert?

Aktuálna ponuka práce v Policajnom zbore je pomerne pestrá, náborová kampaň pokračuje aj v tomto roku.

Byť policajtom nie je práca pre každého, vyžaduje viac ako iba fyzickú zdatnosť.
Na svoje prídu aj IT špecialisti, hoci ponúkané mzdy možno považovať za nedostatočne konkurencieschopné.
Vydané  Text: 

V príspevku sa dozviete aj:

 • aké pracovné pozície dnes ponúka Policajný zbor na Slovensku;
 • aké podmienky od uchádzačov vyžaduje polícia;
 • čo ponúka polícia na Slovensku uchádzačom o zamestnanie (benefity a pod.);
 • aké platy avizuje Policajný zbor vo svojej náborovej kampani pre dopravných, poriadkových policajtov, kriminalistov či IT špecialistov.

V máji minulého roka sme informovali o tom, že Ministerstvo vnútra zverejnilo na svojich stránkach ponuky práce v Policajnom zbore v rámci kampane STAŇ SA POLICAJTOM!

Nábor nových príslušníkov Policajného zboru bol spočiatku navrhnutý tak, aby oslovoval skôr mladšie spektrum uchádzačov o zamestnanie, čomu zodpovedal aj voľnejší jazykový štýl zverejnených sprievodných textov.

Inzercia

Inzercia

Inzercia

Inzercia

Zámer sústrediť sa na mladých ľudí napokon dodnes potvrdzuje aj zhrnutie na konci náborovej webstránky: „Po dokončení prijímacieho konania Ťa musíme pripraviť na službu. Budeš prijatý do služobného pomeru a následne absolvuješ policajné vzdelanie na strednej odbornej škole Policajného zboru, kde Ťa naučíme základným zručnostiam a získaš vedomosti, ktoré musí poznať každý policajt. Viac informácií o štúdiu nájdeš v kategórii „Štúdium.“

Aktuálna ponuka práce v Policajnom zbore

Dnes na stránkach s ponukou pracovných miest v Policajnom zbore nájdete nájdete vskutku hodnotný text, ktorý má potenciál osloviť aj konzervatívnejších a skúsenejších uchádzačov:

Byť policajtom je celoživotné povolanie. Je to rozhodnutie rešpektovať zákony a riadiť sa morálnymi pravidlami.

Inzercia

Inzercia

Chránime životy, zdravie aj majetok ľudí. Staráme sa o ich bezpečnosť a o poriadok v spoločnosti. Presadzujeme zákonnosť a chránime práva a slobody každého bez rozdielu.

Naša práca je aj o odhaľovaní trestných činov a o prevencii. Snažíme sa páchaniu kriminality predchádzať, prípadne jej zabrániť. Dohliadame na bezpečnosť na cestách a na plynulosť premávky. Bojujeme proti organizovanému zločinu, ale aj terorizmu. Chceme preto spraviť čo najviac.

Inzercia

Inzercia

Preto hľadáme nových kolegov do tímu. Takých, ako sme my. Ktorí chcú vo svojom živote ctiť a chrániť zákon, chcú ku každému pristupovať individuálne a spravodlivo. Takých, čo majú chuť prehlbovať svoje znalosti a odbornosť a nič ich v tom nezastaví.

Pre vstup do Policajného zboru je potrebné splniť viacero podmienok. O tom, čo vyžadujeme, ako prebieha prijímacie konanie a previerky fyzickej zdatnosti, ako aj o činnosti jednotlivých policajných služieb, sa dočítaš v rubrike STAŇ SA POLICAJTOM.

Inzercia

Inzercia

Inzercia

Inzercia

Hlavný vizuál kampane Staň sa policajtom!, ktorú Policajný zbor spustil v prvej polovici roka 2023. Foto: Ministerstvo vnútra SR

O aké pozície sa dnes môžete v Policajnom zbore uchádzať

Pracovné uplatnenie slovenská polícia ponúka vo viacerých odboroch, aktuálne k 26. februáru 2024 sú to nasledovné:

Inzercia

Inzercia

Inzercia

Inzercia
 • Poriadková polícia
 • Dopravná polícia
 • Železničná polícia
 • Hraničná a cudzinecká polícia
 • Kriminálna polícia
 • Vyšetrovanie
 • Zásahové útvary
 • Ochrana osôb a objektov
 • Kynológia a hipológia
 • Kriminalisticko-expertízne činnosti
 • Informačné technológie
 • Špeciálne útvary

Polícia dostala nové BMW a Kie, prídu aj policajné pick-upy! Rezort vnútra zverejnil, akú majú výbavu a koľko nové autá stáli

Požiadavky na uchádzača o povolanie dopravného policajta

Zaujímavosťou je, že aj napriek pomerne dlhému času od spustenia kampane sa do formulára prvého kontaktu nedá priložiť životopis. V časti informujúcom o prijímacom konaní však stránka ministerstva uvádza, že uchádzač potrebuje doručiť písomnú žiadosť o prijatí, životopis aj doklad o dosiahnutom vzdelaní.

Tieto doklady podľa všetkého doručuje v nasledujúcom kroku, prípadne môže Policajný zbor kontaktovať na ktoromkoľvek personálnom pracovisku

Základné požiadavky na uchádzača o prácu dopravného, poriadkového či železničného policajta bez redakčnej úpravy:

 • vek minimálne 18 rokov;
 • bezúhonnosť, čo znamená, nebyť v minulosti trestaný/á;
 • spoľahlivosť, čo znamená nepožívať nadmerne alkoho alebo drogy, nebyť závislý na automatoch a podobne;
 • maturitu alebo vysokoškolské vzdelanie;
 • spôsobilosť, na výkon služby musíš mať zdravotne, telesne, aj duševne;
 • ovládanie štátneho jazyka;
 • trvalý pobyt na území Slovenskej republiky;
 • ku dňu prijatia nemôžeš byť členom politickej strany alebo politického hnutia;
 • spôsobilosť na právne úkony;
 • ku dňu prijatia nemôžeš podnikať alebo vykonávať činnosti uvedené v § 48 ods. 6 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe.

S ohľadom na požiadavky na uchádzačov o zamestnanie v súkromnom sektore ide o pomerne slabé kritériá, avšak líšia sa v závislosti od konkrétnej pracovnej pozície a uchádzači ďalej prechádzajú výberovým procesom.

Predtým neboli takéto kritériá avizované ani na podstránke venovanej pracovným pozíciám v IT, medzičasom do zoznamu podmienok pre uchádzačov admistrátor pridal bod, že v niektorých prípadoch sa vyžaduje špeciálna odborná spôsobilosť.

Po tom, čo uchádzač o zamestnanie na polícii absolvuje prvé kontakty, bude podrobený psychologickému vyšetreniu, absolvuje previerku slovenského jazyka (diktát, slohová práca) a tiež previerku fyzickej zdatnosti.

Zatiaľ čo muži bežia 100 metrov a skáču aj do diaľky, ženy bežia iba polovičnú vzdialenosť a skoky neabsolvujú vôbec. Muži robia zhyby na počet opakovaní, zatiaľ čo ženám sa počíta čas v zhybe. Obe pohlavia však plávajú rovnakú vzdialenosť 100 metrov, robia sed-ľahy počas dvoch minút a bežia klasickú dvanásťminútovku.

Vodič mal nalepené tabuľky s EČV priamo na aute, policajti mu ich poškodili. Môže policajt poškodiť TEČ pri odoberaní?

Koľko zarobí policajt a aká je ponuka pre uchádzačov o prácu

Podľa náborovej kampane je základný hrubý mesačný príjem od 1101,50 €, pričom avizuje aj príspevok na stravovanie či príspevok na rekreáciu až do výšky 275 €.

Sú to hodnoty, ktoré sa od spustenia náborovej kampane nezmenili. Celkovo polícia avizuje nasledovnú ponuku:

 • pravidelný a stabilný príjem (aj počas PN a OČR)
 • základný hrubý mesačný príjem od 1 101,50 €
 • základný čas služby v týždni 38 / 40 hodín
 • 6 týždňov dovolenky
 • platené služobné voľno (napr. pri návšteve lekára, darcovstvo krvi, ošetrovanie chorého dieťaťa mladšieho ako 11 rokov….)
 • príspevok na stravovanie,
 • príspevok na rekreáciu až do výšky 275 €
 • preventívnu rehabilitáciu
 • kúpeľnú liečbu
 • vlastnú sieť rezortných zdravotníckych a rekreačných zariadení
 • každoročne bezplatnú preventívnu, zdravotnú prehliadku
 • vzdelávanie a kariérny rast
 • osobitné sociálne zabezpečenie

Teda zatiaľ čo poriadkový, dopravný, železničný policajt zarobí od 1 101,50 € mesačne v hrubom, kriminalista má v ponuke uvedenú rovnakú sumu s tým, že tento plat „je navýšený o rôzne príplatky a odpracovanými rokmi sa postupne zvyšuje“.

Z uvedených ponúk má najvyšší plat zamestnanec v odbore kriminalisticko-expertízne činnosti, kde je základný hrubý mesačný príjem s príplatkami (platová trieda 7) 1 756,50 €.

IT špecialisti v štátnej službe zohrávajú v polícii čoraz dôležitejšiu úlohu, keďže naše životy a aj kriminalita sa vo veľkej miere dejú v digitálnom priestore. Foto: Ministerstvo vnútra SR

Posledná voľba pre IT špecialistov?

V čase, keď je na pracovnom trhu veľký dopyt po IT špecialistoch a vôbec ľuďoch, ktorí sa dobre orientujú v informačných technológiách, je ponúkaná mzda začínajúca na 1 101,50 € v hrubom pomerne nízka.

Vzniká tak predpoklad, že práca pre políciu bude jednou z posledných možností, ktorými sa budú IT špecialisti zaoberať. Pracovný trh im dokáže ponúknuť podstatne lepšie finančné ohodnotenie. Podľa portálu platy.sk sa priemerný plat v IT sektore pohybuje v rámci rozpätia od 1 455 € (nízke mzdy) do 3 889 € (vysoké mzdy), pričom iba 10% ľudí v tomto sektore zarába menej 1 455 €. Ide o celkový mesačný plat vrátane bonusov.

Silným negatívnym faktorom v rozhodovaní sa o štátnej službe je tiež skutočnosť, že IT špecialisti bývajú často freelanceri na voľnej nohe a živia sa viac i menej pravidelnými zakázkami. Lenže práca v Policajnom zbore vylučuje ďalšie príjmy a podnikanie, do ktorého zaraďujeme aj prevádzkovanie živnosti.

Podľa § 48 ods. 7 Zákona č. 73/1998 sa zákaz inej zárobkovej činnosti nevzťahuje napríklad na umeleckú činnosť, pod ktorú môžu niektorí freelanceri svoje vedľajšie príjmy zahrnúť; mohli by sa však časom dostať do sporu o to, či je ich práca skutočne z podstaty umeleckou činnosťou.

Železničná polícia. Foto: Ministerstvo vnútra SR


Zdroje:

 • https://www.minv.sk/?uvod-pracovne-pozicie
 • https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=stan-sa-policajtom
 • https://www.minv.sk/?dopravna-policia
Erik Stríž je motoristický novinár, redaktor denníka Autoviny.sk a redaktor časopisu auto motor a šport. Pripravuje témy, aktuality a testy automobilov. Zvýšenú pozornosť venuje legislatíve súvisiacej s dopravou a bezpečnosti.

Zaujíma vás riešenie dopravného problému alebo pre nás máte tip na článok? Napíšte na tip@motoristickynovinar.sk

Pokračujte na ďalší príspevok »