Dopravná polícia hľadá nových ľudí. Koľko zarobí policajt v hrubom a čo musí spĺňať?

Na ceste majú skutočne veľkú moc, uvádza sa v pracovnej ponuke na stránke ministerstva vnútra.

Vydané  Text: 

Ministerstvo vnútra v druhej polovici apríla zverejnilo na svojich stránkach ponuky práce v Policajnom zbore v rámci kampane STAŇ SA POLICAJTOM!

Kampaň je evidentne navrhnutá pre oslovenie mladších uchádzačov, čomu zodpovedá aj voľnejší jazykový štýl zverejnených textov. Napríklad:

 • „Dobrú kondíciu budeš potrebovať pri zákrokoch proti páchateľom. Ver, že sa spotíš aj pri pátracích akciách a pri záchrane ľudských životov. Sú situácie, kedy ideme na hranu svojich síl. Musíš byť ale pripravený/á.“
 • „Povedzme si pravdu, muži sú možno silnejší, no ženy majú navrch v mnohom, čo polícia rovnako potrebuje.“
 • „Na ceste majú skutočne veľkú moc. Rozhodujú o vydaní oprávnenia na vedenie motorových vozidiel. Môžu ale rozhodnúť aj o jeho odňatí a obmedzení. Samozrejme všetko podľa zákona. Ak sa niektorí vodiči nezmestia do kože, vodičský preukaz mu môžu aj zadržať.“

Pracovné uplatnenie ponúka vo viacerých odboroch, aktuálne (9.5.2023):

Inzercia

Inzercia

Inzercia

Inzercia
 • Poriadková polícia
 • Dopravná polícia
 • Železničná polícia
 • Hraničná a cudzinecká polícia
 • Kriminálna polícia
 • Vyšetrovanie
 • Zásahové útvary
 • Ochrana osôb a objektov
 • Kynológia a hipológia
 • Kriminalisticko-expertízne činnosti
 • Informačné technológie
 • Špeciálne útvary

Požiadavky na uchádzača o povolanie dopravného policajta

Zaujímavosťou je, že do formulára prvého kontaktu nie je možné priložiť životopis. V časti informujúcom o prijímacom konaní však stránka ministerstva uvádza, že uchádzač potrebuje písomnú žiadosť o prijatí, životopis aj doklad o dosiahnutom vzdelaní.

Základné požiadavky na uchádzača o prácu dopravného policajta vyznievajú pomerne benevolentne, citujeme bez redakčnej úpravy:

 • vek minimálne 18 rokov;
 • bezúhonnosť, čo znamená, nebyť v minulosti trestaný/á;
 • spoľahlivosť, čo znamená nepožívať nadmerne alkohol alebo drogy, nebyť závislý na automatoch a podobne;
 • maturitu alebo vysokoškolské vzdelanie;
 • spôsobilosť, na výkon služby musíš mať zdravotne, telesne, aj duševne;
 • ovládanie štátneho jazyka;
 • trvalý pobyt na území Slovenskej republiky;
 • ku dňu prijatia nemôžeš byť členom politickej strany alebo politického hnutia;
 • spôsobilosť na právne úkony;
 • ku dňu prijatia nemôžeš podnikať alebo vykonávať činnosti uvedené v § 48 ods. 6 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe.

S ohľadom na požiadavky na uchádzačov o zamestnanie v súkromnom sektore ide o pomerne slabé kritériá. Podľa uvedeného polícia nevyžaduje dobrú znalosť anglického a ďalšieho jazyka okrem slovenčiny či zručnosť v práci s komunikačnými technológiami. Neavizuje ich ani na podstránke venovanej pracovným pozíciám v IT, nepochybne sú však takéto kritériá súčasťou výberového konania.

Inzercia

Inzercia

Po tom, čo uchádzač o zamestnanie na polícii absolvuje prvé kontakty, bude podrobený psychologickému vyšetreniu, absolvuje previerku slovenského jazyka (diktát, slohová práca) a tiež previerku fyzickej zdatnosti.

Zatiaľ čo muži bežia 100 metrov a skáču aj do diaľky, ženy bežia iba polovičnú vzdialenosť a skoky neabsolvujú vôbec. Muži robia zhyby na počet opakovaní, zatiaľ čo ženám sa počíta čas v zhybe. Obe pohlavia však plávajú rovnakú vzdialenosť 100 metrov, robia sed-ľahy počas dvoch minút a bežia klasickú dvanásťminútovku.

Koľko zarobí policajt a aká je ponuka pre uchádzačov o prácu

Podľa náborovej kampane je základný hrubý mesačný príjem od 1101,50 €, pričom avizuje aj príspevok na stravovanie či príspevok na rekreáciu až do výšky 275 €.

 • pravidelný a stabilný príjem (aj počas PN a OČR)
 • základný hrubý mesačný príjem od 1101,50 €
 • základný čas služby v týždni 38 / 40 hodín
 • 6 týždňov dovolenky
 • platené služobné voľno (napr. pri návšteve lekára, darcovstvo krvi, ošetrovanie chorého dieťaťa mladšieho ako 11 rokov….)
 • príspevok na stravovanie,
 • príspevok na rekreáciu až do výšky 275 €
 • preventívnu rehabilitáciu
 • kúpeľnú liečbu
 • vlastnú sieť rezortných zdravotníckych a rekreačných zariadení
 • každoročne bezplatnú preventívnu, zdravotnú prehliadku
 • vzdelávanie a kariérny rast
 • osobitné sociálne zabezpečenie

Zdroje:

Inzercia

Inzercia

Inzercia

Inzercia
 • https://www.minv.sk/?uvod-pracovne-pozicie
 • https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=stan-sa-policajtom
 • https://www.minv.sk/?dopravna-policia
Erik Stríž je motoristický novinár, redaktor denníka Autoviny.sk a redaktor časopisu auto motor a šport. Pripravuje témy, aktuality a testy automobilov. Zvýšenú pozornosť venuje legislatíve súvisiacej s dopravou a bezpečnosti.

Zaujíma vás riešenie dopravného problému alebo pre nás máte tip na článok? Napíšte na tip@motoristickynovinar.sk

Pokračujte na ďalší príspevok »