Fotogaléria:Policajné pokyny pri riadení dopravy


Policajt môže pri riadení cestnej premávky dávať okrem pokynov uvedených vyššie aj iné pokyny, najmä pokyn „Zrýchliť jazdu!“ vodorovným kývaním ruky cez stred tela alebo pokyn „Spomaliť jazdu!“ kývaním ruky hore a dolu. Na zdôraznenie pokynu môže policajt použiť píšťalku.
Takýto pokyn znamená „STOJ“ pre vodiča prichádzajúceho smerom k chrbtu alebo k pravému boku policajta, ak má policajt pravú ruku predpaženú a ľavú ruku upaženú a „VOĽNO“ pre vodiča prichádzajúceho smerom k ľavému boku policajta; vodič vozidla prichádzajúceho smerom k čelu policajta môže odbočiť vpravo a chodci smú prechádzať cez vozovku za chrbtom policajta.
Tento pokyn znamená „VOĽNO“ (teda môžete ísť) pre smer, ku ktorému stojí policajt bokom s upaženou rukou alebo upaženými rukami; policajt môže obe ruky pripažiť, ak na riadenie cestnej premávky stačí postoj,
Tento pokyn znamená „ČAKAJ“, ak má policajt zdvihnutú pravú ruku alebo predlaktie pravej ruky nahor; pre účastníkov cestnej premávky už sa nachádzajúcich v križovatke znamená tento pokyn „Opustite križovatku“,
Tento pokyn znamená „STOJ“ pre smer, ku ktorému stojí policajt čelom alebo chrbtom s upaženou rukou alebo upaženými rukami; policajt môže obe ruky pripažiť, ak na riadenie cestnej premávky stačí postoj
Policajné pokyny pri riadení dopravy. Foto: facebook.com/policiaslovakia
Policajné pokyny pri riadení dopravy. Foto: facebook.com/policiaslovakia
Policajné pokyny pri riadení dopravy. Foto: facebook.com/policiaslovakia
Policajné pokyny pri riadení dopravy. Foto: facebook.com/policiaslovakia

Pokračujte na ďalší príspevok »Inzercia

Advertisement