Magazín

Fajčenie za volantom: čo hovorí zákon a kedy dostanete blokovú pokutu

fajčenie za volantom

Každý z nás už asi videl niekoho, ako z auta vyhadzuje ohorok cigarety. Mnoho vodičov to robí absolútne sebavedomo s tým, že veď je to predsa normálne. Nie je! Aj doma na balkóne si určite dofajčené cigarety nehádžete na podlahu. Tak prečo to robiť inde? Spýtali sme sa preto polície či je možné takýchto vodičov nejakým spôsobom pokutovať.

Hneď na úvod musíme povedať, že z hľadiska Zákona o cestnej premávke č. 8/2009 Z. z. nie je legislatívne fajčenie za volantom žiadnym spôsobom riešené. Inými slovami, vyslovene sa to nezakazuje, ale taktiež ani nepovoľuje. Napríklad prísny zákaz fajčenia sa vzťahuje len na vodičov motocyklov a ich spolujazdcov.

Na druhú stranu polícia fajčenie za volantom v prípade nehody môže v krajnom prípade vyhodnotiť ako nevenovanie sa riadeniu a následne sa vodič za takéto správanie bude musieť zodpovedať.

Netýka sa to však len fajčenia. Ako možné príčiny nevenovania sa riadeniu môže byť vyhodnotené aj napríklad maľovanie sa, čítanie novín či každá iná činnosť, ktorá vodiča odrádza od plnej pozornosti riadeniu motorového vozidla.

fajčenie za volantom

Ako je to s vyhodením cigarety z auta?

Teraz prejdime k tej dôležitej časti. Ak už ale predsa len neodoláte zapáleniu si cigarety v aute, dobre si zvážte, čo s ohorkom urobíte. Podľa vyššie uvedeného zákona, konkrétne podľa jeho §4, odstavca 2, písmena n), vodič nesmie používať hanlivé gestá voči ostatným účastníkom cestnej premávky, vyhadzovať z vozidla predmety a obťažovať ostatných účastníkov cestnej premávky ani iné osoby najmä nadmerným hlukom, prachom, znečisťovaním ovzdušia, rozstrekovaním kaluží, blata alebo zbytočným ponechaním motora stojaceho vozidla v chode.

Práve tu je teda presne definované, že ohorky z cigarety nesmiete vyhadzovať z auta. Za takéto počínanie vám hrozí pokuta do 30 eur v blokovom konaní. Avšak pozor! Možno si teraz poviete, že veď čo, aj takto to nikto nezistí. Opak je pravdou. Na dokázanie priestupku stačí kamerový záznam z vozidla, ktoré stojí vo vašom okolí a je z neho jasne preukázateľné vaše počínanie. Takýto kamerový záznam však musí byť vyhotovený v súlade s právnymi predpismi.

Prečítajte si aj:


Môžete záznam nehody z autokamery použiť na Slovensku ako dôkaz?

ERIK STRÍŽ


Jedným dychom treba povedať, že každý takýto prípad je posudzovaný individuálne. Horšie sankcie hrozia v prípade, že sa od ohorku cigarety zapáli napríklad okolie vozovky, na ktorom je najmä v týchto horúčavách veľa suchej trávy. V prípade kamerového záznamu, ktorý zachytáva vodiča vyhadzujúceho cigaretu z auta, od ktorej sa následne vznieti požiar, dochádza opäť k individuálnemu posúdeniu situácie. Takéto prípady sú posudzované tak aby pôsobili individuálne na páchateľa a zároveň generálne na jeho širšie okolie prípadne na celú motoristickú verejnosť.

fajčenie za volantom

Pri určovaní druhu sankcie sa prihliada na závažnosť priestupku, spôsob jeho spáchania a následky a okolnosti za ktorých bol spáchaný. Treba si preto dávať veľký pozor na to, ako sa za volantom správate. V dnešnej dobe, kde už sú kamery takmer všade je omnoho vyššia pravdepodobnosť, že za každý svoj priestupok budete náležite „odmenení“.