Magazín

Ako postupovať pri výpovedi PZP z dôvodu predaja vozidla?

Zdroj: PHOTOBUAY / Shutterstock.com

Plánujete predať svoje vozidlo a už máte aj potenciálneho kupujúceho? Pokiaľ už máte tento predaj istý, prvý bezprostredný krok predstavuje odhlásenie auta z evidencie a jeho prepis na nového vlastníka. Kým ďalší majiteľ tohto vozidla bude sledovať aj PZP porovnanie a hľadať to najvýhodnejšie, vy by ste nemali zabudnúť zase vypovedať vlastné poistné krytie.

Jeho zrušenie totiž rovnako vyplýva zo zákona. Predošlý majiteľ auta má tak povinnosť po jeho prepise na nového vlastníka vypovedať poistku. Ukončiť povinné zmluvné poistenie môžete až po odhlásení vozidla na príslušnom dopravnom inšpektoráte. Čo všetko si pod týmto odhlásením poistného krytia teda predstaviť?

Aký je zvyčajný postup pri odhlásení PZP?

Nakoľko je táto situácia pomerne bežná, potrebné tlačivo nájdete väčšinou aj priamo na webovej stránke danej poisťovne, kde ste PZP uzavreli. Tento dokument vyplníte, pošlete poštou na príslušnú pobočku, prípadne na inú odporúčanú kontaktnú adresu, ktorá sa uvádza pri danom formulári a priložíte aj potrebné dokumenty.

Samozrejme, môžete zájsť aj osobne do pobočky poisťovne, kde je postup veľmi podobný. Tento formulár tam môžete odovzdať, no rovnako je potrebné aj v tomto prípade doložiť tlačivo potrebnou dokumentáciou. Niektoré poisťovne umožňujú navyše aj odoslanie tejto výpovede priamo elektronicky, no postup u jednotlivých sprostredkovateľov poistenia môže byť rôzny, preto je vhodné sa radšej dopredu informovať. Pri odhlásení nezabudnite na potrebné doklady

Súčasťou tlačiva, ktoré vyplníte pri výpovedi PZP, je aj číslo vašej poistnej zmluvy. Nezabudnite do tohto dokumentu aj uviesť, že žiadate o vrátenie uhradeného poistenia - preplatku a priblížiť rovnako aj spôsob, ako vám má byť daná alikvotná čiastka vrátená, a teda, buď priložíte číslo vášho bankového účtu, alebo požiadate o vrátenie preplatku formou poštového peňažného preukazu.

Potvrdenie toho, že došlo k prepisu, predstavuje práve doklad o odhlásení vozidla z evidencie. Ten sa stáva súčasťou výpovede PZP. Buď teda priložíte ako prílohu kópiu technického preukazu s novým majiteľom vozidla, alebo toho vášho s poznámkou o zrušení.

Povinné zmluvné poistenie však môže vypovedať len ten, kto túto zmluvu uzatvoril alebo ním poverená osoba, ktorú na tento úkon splnomocní. Po odovzdaní tohto tlačiva vám poisťovňa povinné zmluvné poistenie zruší k dátumu predaja vozidla. O tomto zrušení vás bude informovať. Okrem potvrdenia o ukončení a vyplatenia zvyšného poistného obdržíte aj potvrdenie o škodovom priebehu.

Pre istotu sa však vždy pred výpoveďou PZP informujte, či je takýto postup pri zrušení v danej poisťovni štandardný, prípadne či sa v niečom nelíši a čo všetko pre vás z tejto výpovede vyplýva.

Zdroj obrázka: PHOTOBUAY / Shutterstock.com