Posilnenie intervenčných kapacít integrovaného záchranného systému Ministerstva vnútra SR