PORADŇA

Ako sa správať na železničnom priecestí? Ak na ňom uviaznete, nebojte sa preraziť závory!

Žiaľ, k stretu vozidiel s vlakmi dochádza pomerne často. Železničné priecestie má však logické pravidlá, ktoré je nutné dodržiavať.

Samotné pravidlá a predpisy sú súčasťou platného zákona a za ich nerešpektovanie hrozí pokuta.
Ako sa zachovať pri kríze a minimalizovať riziko nehody...
Vydané  Text: 

V posledných týždňoch sa na Slovensku začali množiť prípady stretu auta, prípadne autobusu či kamiónu s vlakom. Takmer vždy je pri podobnej dopravnej nehode pritom na vine vodič, ktorý si buď prichádzajúci vlak nevšimol alebo úplne odignoroval výstražné znamenie na železničnom prejazde. Zrážka vlaku s automobilom môže byť v mnohých prípadoch pre posádku vozidla fatálny. Prečo k takýmto udalostiam vôbec dochádza? Je dobré mať na pamäti viacero dôležitých vecí a pravidiel vzťahujúcich sa k železničnému priecestiu, ktoré priamo stanovuje zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke.

Opatrnosť nadovšetko

§27 Zákona o cestnej premávke sa osobitne venuje charakteristike správania sa na, pred a za železničným priecestím. Hneď v úvode, v odst. 1, je explicitne napísané: „Pred železničným priecestím vodič je povinný počínať si mimoriadne opatrne, najmä sa presvedčiť, či môže bezpečne prejsť cez železničné priecestie.“ Práve tento odstavec mnoho vodičov nerešpektuje a železničné priecestie takmer vôbec neriešia. Robia tak pritom mnohokrát vedome.

Horšie situácie nastávajú predovšetkým vo veľkých mestách alebo na frekventovaných železničných priecestiach. Ako príklad si môžeme uviesť priecestie na Ivanskej ceste v Bratislave. Na tomto úseku, predovšetkým v poobedňajších hodinách, často vznikajú dopravné zápchy. A keďže dané miesto je križovatkou cesty s až troma samostatnými koľajnicovými pásmi, vodiči často situáciu neodhadnú a v kolóne uviaznu priamo na priecestí. Spomenutej lokalite navyše v prehľadnosti nepomáha ani fakt, že vozovka nie je kolmá na jednotlivé koľajnicové pásy.

Inzercia


 

Zastavenie a státie na priecestí je zakázané! Za akýchkoľvek okolností…

V nadväznosti na vyššie uvedené priecestie je pomerne dôležité upozorniť na §28 písm. f), kde je jasne uvedené, že vodič nesmie vchádzať na železničné priecestie, ak situácia na ňom alebo za ním nedovoľuje, aby ho bezpečne prešiel a pokračoval v jazde. Ideálne teda na priecestí nesmie nikdy uviaznuť vozidlo, ktoré tam zostane stáť kvôli kolóne. Samotnému zastaveniu alebo státiu na železničnom priecestí sa potom samostatne venuje §25, odst. 1, písm. g), kde je zrozumiteľne uvedené nasledovné:

Vodič nesmie zastaviť a stáť na železničnom priecestí, v podjazde a v tuneli a vo vzdialenosti kratšej ako 15 m pred nimi a 15 m za nimi.

Asi nemusíme pripomínať, že sa tak často nedeje. Mnoho vodičov dokonca svojou aroganciou vchádza na železničné priecestie, aj keď jasne vidí, že tam zostanú stáť. V takom prípade im je možné zo zákona udeliť pokutu vo výške až 150 eur. V prípade, že spôsobia dopravnú nehodu, môže byť pokuta posudzovaná individuálne.

Vláda schválila ďalšie zmeny v TEČ. Vlastné značky budú mať prísnejšie kritériá. Jeden druh TEČ zaniká

Inzercia

Červená znamená stoj!

Jednou vecou je vchádzanie na železničné priecestie vo chvíli, keď sa nemá. To je, samozrejme, okrem prípadnej kolóny dané aj svetelnou alebo zvukovou signalizáciou či samotnými závorami. Napriek tomu na Slovensku stále existuje veľa železničných priecestí, kde je umiestnená len dopravná značka. Niektoré nebezpečné priecestia sú označené značkou „Stoj, daj prednosť v jazde“. Ak by vodič túto značku nerešpektoval, hrozí mu pokuta do výšky 50 eur. Ak by nezastavením na stopke vznikla dopravná nehoda, motorista môže prísť o vodičské oprávnenie.


 

Druhou vecou, možno ešte menej logickou, ako samotný vjazd na priecestie, keď to nie je možné, je predchádzanie na ňom. §15, odst. 5, písm. h) jasne uvádza, že cez železničné priecestie vodič nesmie predchádzať. A to dokonca ani pomaly idúce auto, nakoľko maximálna rýchlosť 50 metrov pred a na priecestí je stanovená na 30, respektíve 50 km/h. V prípade porušenia tohto nariadenia riskujete pokutu do výšky 50 eur. Na pamäti však majte aj to, že podľa §22, odst. 4, písm. d) je aj otáčanie a cúvanie na železničnom priecestí a v jeho tesnej blízkosti zakázané.

Zdvíhajúce sa závory neznamenajú voľný prejazd

Na železničné priecestie môžeme vchádzať len vtedy, ak to dovoľuje svetelná a zvuková signalizácia. Taktiež na priecestie nemôžete ísť automaticky vtedy, keď sa už zdvíhajú závory alebo dokonca keď závory klesajú. Predovšetkým zdvíhanie závor je pre mnohých vodičov akýmsi pomyselným zeleným svetlom, keď sú presvedčení, že už môžu priecestím bezpečne prejsť. Omyl!

V minulosti sa už viackrát stalo, že aj napriek zdvíhajúcim sa závorám a neustále zapnutej svetelnej a zvukovej signalizácii došlo k stretu vozidla s vlakom. Zmienený §28 ďalej upozorňuje na to, kedy vodič nesmie na železničné priecestie vojsť. Za nerešpektovanie je následne možné udeliť pokutu do výšky už spomenutých 150 eur.

Jednodňová diaľničná známka ukrýva jeden chyták. V budúcnosti si na to dajte pozor!

Auto nemá cenu života!

Môže sa stať, že v dôsledku vlastnej, technickej alebo akejkoľvek inej chyby uviaznete na priecestí. V tom momente sa snažte zachovať kľud. Pokiaľ je to možné, závory môžete autom jednoducho preraziť alebo ich iná osoba môže nadvihnúť. Ak však auto z akéhokoľvek dôvodu vypovie službu, okamžite ho opustite a poruchu čo najrýchlejšie nahláste príslušným orgánom.

Je potrebné zavolať Integrovaný záchranný systém (IZS) na telefónne číslo 112 a nahlásiť číslo priecestia, ktoré je uvedené na zadnej strane výstražného systému alebo dopravného značenia železničného priecestia. Tak či onak, ak uviaznete na priecestí, zachovajte pokoj a pokúste sa auto urýchlene z neho dostať aj za cenu jeho poškodenia. V prípade, že už máte na dohľad vlak a je evidentné, že auto nestihnete odtlačiť, najrozumnejšie je vzdialiť sa do bezpečnej vzdialenosti. Zrážke sa už síce nevyhnete, ale aspoň nebudete riskovať svoj život.
Momentálne študujem 3. stupeň vysokoškolského štúdia FEI STU. Medzi moje najväčšie záľuby patria moderné technológie a svet automobilizmu. Nebojím sa elektromobility, no taktiež nepohrdnem ani vôňou čerstvého benzínu. Svet sa neustále mení a s tým aj autá, ktoré sú čoraz viac komplexnejšie. Práve túto zmenu budem sledovať s vami! Azda ako každý fanúšik motorizmu, si vždy poriadne oddýchnem pri sledovaní Formula 1.


ODPORÚČANÉ