Legislatíva

Chodci s absolútnou prednosťou? Kontroverznú novinku od ministerstva musia vodiči aj chodci pochopiť, aby neprišlo k tragédiám

Na stole je návrh novely zákona o cestnej premávke, ktorý počíta aj s týmto pomerne kontroverzným prvkom.

Zákon upravuje predovšetkým povinnosti chodcov.
O rýchlejšie prijatie navrhovaných noviniek sa zaslúžilo OZ Cyklokoalícia so svojou hromadnou pripomienkou.
Vydané  Text: 

V aktuálne platnej legislatíve je presne špecifikované, za akých podmienok smie chodec vstúpiť na priechod pre chodcov. Tejto problematike sme sa prednedávnom venovali v rozsiahlom článku. Všetko však nasvedčuje tomu, že samotná prednosť na priechodoch pre chodcov a v ich okolí by sa na Slovensku už v priebehu nasledujúcich mesiacov mohla meniť.

Ministerstvo sa totiž chystá zaviesť kontroverznú novinku, ktorú poznáme napríklad z Česka.

Zmeny v legislatíve

Ako píše portál spravy.rtvs.sk, vláda plánuje už začiatkom budúceho roka prijať novelu zákona o 8/2009 Z.z. o cestnej premávke. Jej cieľom je zosúladenie predpisov v rámci štátov Európskej únie.

Inzercia

Inzercia

Inzercia

Inzercia

Novinka, ktorú pred časom zaviedli u našich susedov z Česka, ukladá vodičom povinnosť dať prednosť chodcom, ktorí sa čo i len chystajú prejsť cez priechod. Zároveň sa počíta s tým, že vodič nesmie chodca obmedziť a ani ohroziť.

Inými slovami by sa dalo povedať, že chodci tak nadobudnú takmer „absolútnu prednosť“. K samotnej pripravovanej novele zákona sa vyjadril aj Dan Kollár, prezident OZ Cyklokoalícia. Pôvodný zámer prijatia nových pravidiel vzhľadom k prednosti chodcov mal nadobudnúť platnosť až koncom roka 2025. Keďže OZ Cyklokolaícia k tomuto podalo hromadnú pripomienku, novinky v zákone by sa mohli do praxe dostať už v budúcom roku.

Aký je rozdiel medzi priechodom pre chodcov a „miestom na prechádzanie“? Majú chodci absolútnu prednosť?

Inzercia

Inzercia

Komu musí dať vodič prednosť?

Zo slov Kollára je zrejmé, že hlavné zmeny v zákone sa dotknú práve vodičov. Aktuálne znenie povinností chodcov je vraj dostatočné, aj keď pôvodne mali v pláne navrhnúť iný predpis. Ten mal byť o niečo jednoduchší a mal mať podobu: „Chodec nemôže vstúpiť náhle pred idúce vozidlo.

Inzercia

Inzercia

Z pohľadu vodičov však ide o zmenu znenia v štýle: „Vodič je povinný približovať sa k priechodu pre chodcov len takou rýchlosťou, aby bol schopný v prípade potreby umožniť chodcovi bezpečný priechod. Zároveň musí umožniť bezpečný priechod aj chodcovi, ktorý sa zjavne chystá na priechod vstúpiť.

Úprava pravidiel pritom podľa prezidenta OZ Cyklokoalícia vychádza z viedenského dohovoru o cestnej premávke. Slovensko je jednou zo zmluvných strán tohto medzinárodného dohovoru. Kollár ďalej v rozhovore uvádza, že hlavným rozdielom oproti zákonu, ktorý je v platnosti v Česku je, že tamojšia legislatíva nijako nerieši rýchlosť prichádzajúceho vozidla. Dan Kollár v nadväznosti na rozsah zmien uvádza, že sa vo všeobecnosti nepočíta so zavedením noviniek zo dňa na deň.

Inzercia

Inzercia

Inzercia

Inzercia

Prvoradá má byť najmä osvetová kampaň vysvetľujúca nové pravidlá vodičom a chodcom. Jej cieľom má byť zamedzenie vážnych dopravných nehôd z dôvodu nepochopenia nových pravidiel či už zo strany chodcov alebo vodičov.

Táto značka už roky neplatí. Na cestách však na ňu stále narazíte a niekde dokonca môžete dostať pokutu

Inzercia

Inzercia

Inzercia

Inzercia

Momentálne študujem 3. stupeň vysokoškolského štúdia FEI STU. Medzi moje najväčšie záľuby patria moderné technológie a svet automobilizmu. Nebojím sa elektromobility, no taktiež nepohrdnem ani vôňou čerstvého benzínu. Svet sa neustále mení a s tým aj autá, ktoré sú čoraz viac komplexnejšie. Práve túto zmenu budem sledovať s vami! Azda ako každý fanúšik motorizmu, si vždy poriadne oddýchnem pri sledovaní Formula 1.

Pokračujte na ďalší príspevok »Servis

Povinná čierna skrinka v autách: Čo sleduje nové monitorovacie zariadenie?

  • Doteraz výrobcom stačilo do áut montovať predprípravu na čiernu skrinku, tento rok už v nich už bude musieť byť monitorovacie zariadenie.

     Poslúži napríklad vtedy, keď sa bude dokazovať zodpovednosť za dopravnú nehodu - nie však vždy. Prečítajte si o téme čierna skrinka v autách viac v našom príspevku.