Návrh na ozdravenie verejných financií

Daň za auto súkromní vlastníci neplatia iba u nás a v Česku, má sa to zmeniť. Zavedenie novej dane je už na stole spolu s vyššou daňou za benzín a naftu

Daň za motorové vozidla na Slovensku platia iba firmy a živnostníci, vládny návrh teraz počíta s rozšírením aj na súkromných vlastníkov, teda bežných motoristov. Týka sa až 2 miliónov vozidiel.

Návrh počíta aj so zvýšením spotrebnej dane z benzínu a nafty o 5%.
V zahraničí nie je zdanenie súkromných vlastníkov motorových vozidiel výnimočné.
Vydané  Text: 

Návrh na ozdravenie verejných financií je zásadný dokument, ktorý je však aktuálne iba návrhom a pre nasledujúcu vládu je nezáväzný – napriek tomu obsahuje takmer sto praktických riešení, ako ozdraviť verejné financie. Zatiaľ motoristom-súkromným vlastníkom nehrozí, že by museli skutočne zaplatiť daň za vlastníctvo motorového vozidla tak, ako to musia robiť právnické osoby a fyzické osoby-živnostníci. Je však racionálne počítať s možnosťou, že takáto nová povinnosť v dohľadnej dobe vznikne.

Ako je uvedené v sprievodnom texte ku strategickému materiálu zo 4. októbra 2023, súčasný stav aj výhľad slovenských verejných financií je neudržateľný a vyžaduje si zásadnú reakciu. Po dvoch zásadných krízach a nedostatočnej proti-cyklickej rozpočtovej politike v dobrom ekonomickom období je zadlženie Slovenska nad všetkými pásmami národnej dlhovej brzdy. Aj aktuálna bilancia rozpočtu je po prijatí viacerých nových politík bez rozpočtového krytia veľmi nepriaznivá. Schodok hospodárenia sa v tomto aj v najbližších rokoch očakáva blízko 7 % HDP, najviac v celej Európskej únii. K tomu všetkému začnú naše verejné financie už koncom tejto dekády čeliť nepriaznivému vplyvu starnutia populácie, v dôsledku čoho bude deficit rozpočtu aj dlh ďalej rásť. Bez fiškálne zodpovednej reakcie budúcich vlád by sa dlh už do dvoch dekád zdvojnásobil a skončil výraznejšie nad hranicou 100 % HDP. Ide o veľmi prudký nárast zadlženia, výrazne zvyšujúceho riziko bankrotu. K ozdraveniu verejných financií vyzývajú Slovensko aj mnohé zahraničné inštitúcie. Napríklad Európska komisia, ktorá aktuálne hodnotí Slovensko ako krajinu s najmenej udržateľnými verejnými financiami.

Na úplné ozdravenie verejných financií bude potrebná kombinácia okamžitých príjmových a výdavkových konsolidačných opatrení a dlhodobejších reforiem. Pozvoľnejšie znižovanie deficitu ani mierne silnejší rast ekonomiky nedokážu stabilizovať rastúci trend zadlženia. Zastaviť rast dlhu je možné len skutočným znížením deficitu približne k úrovni 2 % HDP do troch rokov, tak ako to predpokladá aj posledný záväzok predchádzajúcej vlády z Programu stability. To si vyžiada konkrétne konsolidačné opatrenia za približne 6 miliárd eur. Pre úplnú stabilizáciu verejných financií v dlhšom horizonte sú zároveň potrebné aj zásadnejšie štrukturálne reformy, uvádza sa v texte.

Inzercia

Inzercia

Prílohou materiálu je takmer 100 opatrení, ktoré sú podrobne rozpísané v dokumente zverejnenom na webstránke Inštitútu finančnej politiky IFP. Prichádzajúcej vláde vedia pomôcť zostaviť rozpočet na najbližšie tri roky tak, aby sa nepriaznivý trend verejných financií zvrátil.

Rozšírenie dane za motorové vozidlá aj na súkromné osoby

Návrh má vyhradenú samostatnú časť Zelenšie zdaňovanie osobných áut (lepšie zohľadnenie CO2/hmotnosti a rozšírenie na fyzické osoby), ktorá objasňuje odporúčané zmeny vedúce ku konsolidácii verejných financií.

V zdôvodnení sa uvádza, že väčšina krajín EÚ už prešla na formu zdaňovania osobných áut na základe emisií CO2 (pri nadobudnutí alebo vlastníctve vozidla). Krajiny, ktoré tak urobili, majú aj nižšie emisie nových osobných áut (Slovensko je v EÚ naopak druhé najhoršie). Súčasná slovenská legislatíva sa neriadi dostatočne princípom znečisťovateľ platí viac.

Vyznieva to trocha komplikovane, opatrenie sa skladá z troch podopatrení, ktoré majú za cieľ komplexnejšie riešiť problematiku vysokých emisií v osobnej doprave, a to nasledovne:

✅ Opatrenie 1: zmena výpočtu registračného poplatku od roku 2025. Návrh počíta so zavedením inkrementálneho zdanenia emisií CO2 a hmotnosti vozidla.

Príklady z návrhu:

    • nový Hyundai Tuscon  má aktuálny registračný poplatok 80 €,  nový by bol a 370 €;
    • nová Škoda Fabia si dnes vyžaduje registračný poplatok vo výške 33€, po zmene by to bolo 110€.

✅ Opatrenie 2: zmena výpočtu dane z motorových vozidiel (DzMV): sadzobník na základe emisií CO2 vozidla, aplikovateľné od roku 2025.

Príklad z návrhu:

    • nový Hyundai Tuscon zahŕňa daň vo výške 111€, nová daň by bola 200€;
    • nová Škoda Fabia je aktuálne zdanená sumou 60 €, po zmene by to bolo 80€.

✅ Opatrenie 3: rozšírenie dane z motorových vozidiel aj na osobné autá fyzických osôb.

Očakáva sa nárast zdaňovaných osobných áut z 0,5 mil. na 2,6 milióna. Slovensko a Česko sú jediné dve krajiny EÚ, ktoré zdaňujú len autá právnických osôb, 21 krajín EÚ zdaňuje všetky osobné autá bez rozdielu vlastníka.

Ide o najkomplikovanejšie opatrenie z dôvodu potreby vybudovania infraštruktúry vyberania dane, preto vplyv až od roku 2026. Návrh neuvádza konkrétne sumy, predpokladáme rovnocenné dane pre firmy, živnostníkov i súkromných vlastníkov.

Aký to má mať efekt?

Podľa predmetného návrhu by sa v roku 2024 ešte nedalo počítať s úsporou alebo dodatočnými zdrojmi vo verejných financiách, ale v roku 2025 sa už počíta so 151 miliónmi eur a v roku 2026 až s 489 miliónmi eur.  Vplyv na infláciu má byť pritom vysoký, na zamestnanosť nízky a na HDP stredný.

Aby mohol byť návrh zavedený do praxe, museli by sa novelizovať dva zákony: Zákon č. 361/2014 Z.z. o dani z motorových vozidiel a Zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch.

Autori návrhu považujú celý proces implementácie týchto noviniek do praxe za „stredne náročný“ a vyžiadal by si ako „live údaje“ z evidencie vozidiel MV SR, tak doriešiť vzťah zmien počas roka (prepisy) s vyrubenou daňou a tiež vratky dane pri zániku daňovej povinnosti.

Sadzbu spotrebnej dane z benzínu má z okolitých krajín vyššiu len Česká republika a z nafty Česká republika a Rakúsko.

Zvýšenie sadzieb spotrebnej dane z benzínu a nafty o 5%

Kontroverznou položkou v návrhu je zvýšenie spotrebnej dane z benzínu a nafty, a to až o 5 percent.

Slovenské ceny pohonných hmôt patria medzi tie vyššie v regióne a sadzbu spotrebnej dane z benzínu má z okolitých krajín vyššiu len Česká republika a z nafty Česká republika a Rakúsko.

Na konečné ceny vplýva aj cena bez dane, ostatné poplatky či výška sadzby DPH (tú máme najnižšiu). Uvedené zvýšenie by však podľa návrhu nezmenilo výrazne konkurencieschopnosť Slovenska v oblasti zdanenia palív (po úprave blízko krajín V4).

V zdôvodnení návrhu sa síce uvádzajú aj „vyššie ciele“, teda klimatické ciele stanovené EÚ, keďže sa predpokladá zvýšenie minimálnych sadzieb spotrebnej dane na fosílne pohonné látky v celej EÚ.

V číslach by to ale predsa len pre štát znamenalo nové príjmy: v roku 2024 na úrovni 37 miliónov eur, v roku 2025 73 miliónov eur a v roku 2026 74 miliónov eur.

V praxi by to znamenalo potrebu novelizácie zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja, pričom autori návrhu uvádzajú náročnosť tohto procesu ako jednoduchý.

Môžem na chodníku aspoň zastaviť na vyloženie nákladu? Aké sú výnimky a kde môžem stáť na chodníku naďalej? Téma parkovanie na chodníku

K pokazenému autu na diaľnici zavolala Diaľničnú patrolu, platila aj tak. Chyba však nebola na strane NDS, odťah do servisu nemá kto preplatiť

Tri najvyššie pokuty, aké vám policajt môže uložiť priamo na ceste. 800 eur je iba začiatok

Šetrnou jazdou si ničíte motor! Ako sa jazda na spotrebu môže vypomstiť, ak máte auto s turbom

Ako odbočiť doľava v križovatke: pred alebo za protiidúcim vozidlom? Dopravná poradňa

Ako správne prechádzať cez križovatku v tvare H? Neistí sú aj skúsení vodiči, zákon pritom pozná odpoveď

Odomknutie auta správnou kombináciou potiahnutia kľučiek dverí je trik, ktorý vám zámočník ani automobilka neodporučia. Ako otvoriť auto aj bez kľúča?

 

 
Erik Stríž je motoristický novinár, redaktor denníka Autoviny.sk a redaktor časopisu auto motor a šport. Pripravuje témy, aktuality a testy automobilov. Zvýšenú pozornosť venuje legislatíve súvisiacej s dopravou a bezpečnosti.

Zaujíma vás riešenie dopravného problému alebo pre nás máte tip na článok? Napíšte na tip@motoristickynovinar.sk
ODPORÚČANÉ