Nielen papuče! Obecná polícia bude mať v budúcnosti omnoho väčšie právomoci.

Obecná polícia sa v budúcnosti čiastočne priblíži ku kompetenciám klasickej polície. Pribudnú viaceré možnosti ukladania pokút či dokonca možnosť vykonania dychovej skúšky na zistenie požitia alkoholu vodičom alebo možnosť zadržania vodičského oprávnania.
Vydané Text: 

* **Obecná polícia by v budúcnosti mohla získať oveľa väčšie právomoci.** * **Pripravovaný zákon jej umožní napríklad ukladať pokuty za rýchlosť alebo za iné druhy priestupkov voči pravidlám cestnej premávky.** * **Príslušníci obecnej polície dokonca budú môcť zadržať vodičský preukaz.** * **Čo všetko sa ešte zmení?** Obecná polícia v súčasnosti nemá v slovenskej legislatíve dostatočne pevné postavenie. Ide o akúsi pomocnú zložku, pri ktorej mnohí ohŕňajú nosom. V budúcnosti by sa to však všetko mohlo zmeniť. Pripravovaný návrh zákona totiž obecnej polícii výrazným spôsobom rozšíri právomoci. Okrem nasadzovania technických prostriedkov na zabránenie odjazdu vozidla (tzv. papúč) bude môcť obecná polícia v budúcnosti ukladať aj iné druhy pokút. ### Návrh zákona od Ministerstva vnútra [Pripravovaný návrh zákona o obecnej polícii](https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/858), ktorý je aktuálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní pochádza priamo z dielne Ministerstva vnútra. V prípade jeho schválenia nahradí aktuálne platný [zákon č. 564/1991 Z.z.](https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/564/20200401) „*Polícii chceme poskytnúť adekvátny priestor a nástroje na plnenie svojich úloh. Nová legislatíva im prinesie viac kompetencií, čím sa rozšíria ich právomoci,*“ uvádza dočasne poverený minister vnútra SR Roman Mikulec (OĽANO) na [webe ministerstva](https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=navrh-noveho-zakona-o-obecnej-policii-posilni-jej-pravomoci). Kvôli vytvoreniu nového zákona vznikla na rezorte vnútra špecializovaná pracovná skupina. V jej radoch pôsobili členovia rôznych zainteresovaných subjektov a organizácií, výsledkom čoho sú rozsiahle zmeny v kompetenciách obecnej polície, ktoré návrh so sebou prináša.
### Čo všetko sa mení? Obecná polícia dnes má výrazne obmedzené právomoci v oblasti preukazovania totožnosti. To by sa však s príchodom nového zákona malo zmeniť. Ten totiž presne vymedzuje za akých podmienok môže príslušník obecnej polície vyzvať kontrolovanú osobu k predloženiu dokladu totožnosti. Konkrétne ide o paragraf 12, odst. 1, ktorý hovorí: ***Na preukázanie totožnosti dokladom totožnosti je príslušník obecnej polície oprávnený vyzvať osobu*** * *podozrivú zo spáchania alebo pristihnutú pri páchaní priestupku, iného správneho deliktu alebo trestného činu, od ktorej požaduje vysvetlenie podľa § 13 ods. 1,* * *ktorá zodpovedá popisu osoby, po ktorej bolo vyhlásené pátranie,* * *voči ktorej vykonáva úkon za účelom splnenia úlohy obecnej polície, ktorá oznamuje podozrenie zo spáchania priestupku alebo iného protiprávneho konania,* * *na žiadosť inej osoby, ktorá má na zistení totožnosti právny záujem, ktorá žiada o preukázanie totožnosti podľa písmena f).* Okrem toho pripravovaný zákon jednoznačne **umožňuje obecnej polícii aj vstup a zdržiavanie sa v podnikateľských prevádzkových priestoroch z dôvodu plnenia jej vymedzených úloh**. Tento bod je aktuálne legislatívne veľmi zložitý a pri spochybnení tejto možnosti je aj značne obmedzený alebo úplne znemožnený. ### Papuče po novom Dôležitými bodmi z pohľadu motoristov sú predovšetkým tie nasledujúce. **Pri použití technického prostriedku na zabránenie odjazdu motorového vozidla sa po novom uvádzajú aj požiadavky na jeho odstránenie z vozidla**. Zmienená novinka je súčasťou paragrafu 21, odst. 6 a hovorí nasledovné: „*Ak nikto nepožiada o odstránenie technického prostriedku na zabránenie odjazdu vozidla do 30 dní od jeho použitia, je správca cesty oprávnený po dohode s obecnou políciou vozidlo na náklady jeho prevádzkovateľa alebo vlastníka odstrániť. Povinnosti úhrady nákladov na odstránenie vozidla sa jeho prevádzkovateľ zbaví, ak preukáže závažné dôvody, ktoré mu znemožnili, aby pred odstránením vozidla požiadal o odstránenie technického prostriedku na zabránenie odjazdu vozidla.*“

Od januára sa rozširuje správny delikt prevádzkovateľa vozidla. Zákon počíta s pokutami 375 až 2400 eur a peňažnými zárukami vo výške možnej pokuty

Zákon o pozemných komunikáciách prvým januárovým dňom dostávaný nový paragraf 22d, ktorý definuje „Správny delikt prevádzkovateľa vozidla“. Správneho deliktu sa dopustí ten, kto poruší povinnosti vyplývajúce z predpisov o nadrozmernej a nadmernej doprave.

**Zásadnou novinkou je prepracovanie kompetencií vzhľadom k porušeniu pravidiel cestnej premávky**. Tu obecná polícia získava azda najväčšie kompetencie v pripravovanom zákone. Po novom totiž budú môcť obecní policajti prejednávať určité druhy priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky v blokovom konaní. Sem patrí napríklad odbočenie na zákaze odbočenia či porušenie zákazu vjazdu a podobne. Konkrétnejšie právomoci na zastavenie vozidla ukladá nový paragraf 16, ktorého znenie je nasledovné: ***Príslušník obecnej polície je oprávnený zastavovať vozidlá:*** * *ak vodič vozidla spáchal priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ktorý je oprávnený prejednať v blokovom konaní,* * *ak je dôvodné podozrenie, že vodič vozidla požil alkohol alebo inú návykovú látku,* * *ak ide o vozidlo, po ktorom bolo vyhlásené pátranie,* * *na účel vykonania kontroly dodržiavania podmienok prevádzkovania taxislužby podľa osobitného predpisu,* * *na lesných pozemkoch vo vlastníctve alebo užívaní obce za účelom kontroly oprávnenosti vjazdu na tieto pozemky a kontroly dodržiavania povinností pri preprave dreva podľa osobitného predpisu.* ***Príslušník obecnej polície je oprávnený zastavovať vozidlá alebo prikázať im smer jazdy, ak je to nevyhnutné na zabezpečenie miesta, na ktorom došlo k protiprávnemu konaniu, ak je to v záujme ochrany života a zdravia osôb alebo majetku alebo ak to vyžaduje bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.*** ### Pokuty za rýchlosť či zadržanie vodičského oprávnenia **Príslušníci obecnej polície teda budú môcť vykonávať dychové skúšky na alkohol, respektíve sa im udelí aj možnosť nariadenia odberu krvi za účelom zistenia prítomnosti alkoholu**. Táto právomoc sa obecnej polícii udeľuje predovšetkým z dôvodu využitia vyššej kapacity obecnej polície v oblastiach kde nie je útvar Policajného zboru či tam, kde prostriedky PZ SR nemusia byť dostatočné. **[Článok 3 pripravovaného zákona](https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/858) taktiež umožňuje príslušníkovi obecnej polície vodičovi zadržať vodičské oprávnenie**. Ďalej sa udeľuje aj možnosť požiadať vodiča vozidla o predloženie príslušných dokladov. **Obce navyše získajú aj možnosť prejednávať formu objektívnej zodpovednosti aj prekročenia najvyššej dovolenej rýchlosti, ktoré budú zaznamenaná stacionárnymi radarmi**. Účinnosť návrhu zákona sa vzhľadom na predpokladanú dĺžku legislatívneho procesu navrhuje na 1. jún 2023 okrem niektorých ustanovení týkajúcich sa príspevku za prácu v obecnej polícii, ktoré aj podľa súčasnej právnej úpravy majú nadobudnúť účinnosť až 1. januára 2024.

Od budúceho roka budú v autoškolách nové testy. Otázky budú ťažšie, no to nie je jediná zmena!

Nové skúšky v autoškole začnú platiť už budúci rok. Testy budú mať viac otázok a budú ťažšie.

Inzercia
Momentálne študujem 3. stupeň vysokoškolského štúdia FEI STU. Medzi moje najväčšie záľuby patria moderné technológie a svet automobilizmu. Nebojím sa elektromobility, no taktiež nepohrdnem ani vôňou čerstvého benzínu. Svet sa neustále mení a s tým aj autá, ktoré sú čoraz viac komplexnejšie. Práve túto zmenu budem sledovať s vami! Azda ako každý fanúšik motorizmu, si vždy poriadne oddýchnem pri sledovaní Formula 1.

Pokračujte na ďalší príspevok »LEGISLATÍVA

Namiesto 3,5 tony má byť nový štandard 1,8 tony. Na jazdu v SUV budete musieť spraviť nový vodičák B+, návrh je už na stole (aktualizované)

 • Nové opatrenia počítajú aj s prísnejším posudzovaním podľa veku vodičov – starší by boli kontrolovaní prísnejšie a do 21 rokov by ste za volant SUV ani nesadli.

   Návrh počíta aj s úpravou maximálnej rýchlosti v EÚ na 130 km/h 
 • ODPORÚČAME

  Už poznáte kartu Jazdí celé Slovensko? Získate s ňou poistenie celej posádky, zľavy na STK, v servisoch, reštauráciách i autoškolách

 • Iba za 25 € ročne získate mimoriadne výhody, ako sú úrazové poistenie vodiča a posádky či zľavy do 20% v autoservisoch.

   Zľavy platia u viac ako 50 zmluvných partnerov ÚAMK a po registrácii v systéme u viac ako 1500 partnerov svetovej siete MyWord. Významnou časťou projektu je humanitárna pomoc - činnosť Detskej dopravnej nadácie, ktorej cieľom je pomáhať sirotám pozostalých, ktorých rodič, alebo rodičia zahynuli pri dopravnej nehode.
 • AUTOPRIEMYSEL

  Nečakaný obrat: Británia odkladá zákaz benzínových a naftových áut po tom, čo automobilky investovali miliardy do vývoja elektromobilov

 • Veľká Británia pôvodne plánovala zakázať predaj nových áut so spaľovacími motormi už za sedem rokov, teraz tento termín posúva.

   Premiér Rishi Sunak (na foto) upresnil aj to, ako to bude s predajom áut po roku 2035. Reakcie značiek KIA, FORD, VW a TOYOTA.
 • AKTUALITY

  Mladí hackeri za dva dni navrhli moderný systém pre vjazd vozidiel do historického centra Bratislavy

 • Podľa mestskej časti Bratislava-Staré Mesto súčasný systém registrácie a povoľovania vjazdu vozidiel do historického centra mesta nevyhovuje.

   Rezort s Campus Cowork zorganizovali hackathon, na ktorom mali mladé talenty aj skúsení IT profesionáli príležitosť navrhnúť riešenia zlepšujúce každodenný život občanov Ministerstvo investícií medzi študentov a IT nadšencov rozdelilo 6 000 eur.
 • MOTORISTICKÝ ŠPORT

  Maco Racing mal vo francúzskom Circuit Paul Ricard druhú najrýchlejšiu Yamahu. Bilancia pretekov Endurance World Championship 2023

 • Slováci opäť ukázali, že napriek menším lokálnym pomerom vedia vďaka talentu a spolupráci ľudí v tíme konkurovať najlepším na svete.

   Vo Francúzsku pritom štartovali z 22. miesta zo 47 zúčastnených tímov z celého sveta.  Bilancia je 6. vo svojej kategórii, 8. celkovo a 3. v nezávislých tímoch.