Aktuality

Emisná norma Euro 7 nebude riešiť len emisie motorov. Na rade sú brzdy a pneumatiky...

Brzdy, Euro 7
Euro 7 zacieli na emisie bŕzd a pneumatík.
  • Emisná norma Euro 7 zacieli na úplne nový druh emisií.
  • Po novom sa bude klásť väčší dôraz aj na prachové častice, ktoré vyprodukujú brzdy a pneumatiky.
  • Návrh, ktorý sa týmto problémom zaoberá je na stole už od roku 2021.
  • Samotná emisná norma Euro 7 by mala byť predstavená už o mesiac.

Európska únia sa neustále snaží znižovať emisie skleníkových plynov, ktoré generujú autá na našich cestách. Aj to je jeden z dôvodov prečo vznikajú mnohokrát šialené nariadenia, ktorých cieľom je prinútiť automobilky k znižovaniu ich flotilových emisií. Viacerí výrobcovia preto začínajú s rozsiahlou elektrifikáciou svojho portfólia. Pripravovaná emisná norma Euro 7 im však môže urobiť poriadny škrt cez ich plány.

Už aj brzdy a pneumatiky

Zatiaľ čo doterajšie emisné normy Euro (European emission standards), ktoré vstúpili do platnosti v minulých rokoch cielili predovšetkým na emisie produkované spaľovacím motorom auta, Euro 7 to všetko zmení. Nariadenie, ktoré by malo byť oficiálne predstavené už budúci mesiac si totiž posvieti aj na iný druh emisií. A to ten, ktorý vypúšťajú autá bez ohľadu na to, čo sa nachádza pod ich kapotou.

Portál Euractiv totiž zverejnil materiál zameriavajúci sa na rozbor emisií bŕzd a pneumatík. Tento druh emisií vzniká v dôsledku trenia pneumatiky o povrch vozovky alebo pri brzdení, kedy je na brzdovú platničku vyvíjaný zvýšený tlak, ktorý má za následok trenie a zvýšené teploty. V takýto prípadoch môže dôjsť k väčšej produkcii prachových častíc. Tie sa následne dostávajú do ovzdušia alebo sa ukladajú pozdĺž vozovky a vo všeobecnosti sa nazývajú ako cestný prach.

Príchod nových systémov

Vedci vo všeobecnosti, podľa Euractiv, rozdeľujú tento prach na hrubý a jemný. Napriek tomu, že oba druhy sú pre človeka toxické, zvýšené nebezpečenstvo je predovšetkým pri tom jemnom. Tvoria ho častice, ktoré sú približne 30-krát menšie než je priemer ľudského vlasu. Malé rozmery im potom umožňujú preniknúť do dýchacieho systému a poškodiť tkanivo pľúc. Z toho neskôr môžu vznikať rôzne závažné ochorenia alebo zdravotné problémy.

výfuk, diesel, benzín, spaliny, emisie
Doteraz sa emisné normy zaoberali predovšetkým tým, čo vychádza z výfukového potrubia. S Euro 7 sa to však pravdepodobne zmení.

Zvýšené množstvo emisií prachových častíc z bŕzd a pneumatík je badateľnejšie predovšetkým pri ťažších autách. Sem patria napríklad dodávky, nákladné autá, veľké SUV no a taktiež aj elektrické autá, ktorých hmotnosť sa zvyšuje použitím ťažkých akumulátorov. Preto je na stole možnosť zníženia prachových emisií použitím rôznych filtrov, ktoré by mala pokrývať práve norma Euro 7.

Návrh už je na stole

Európska komisia sa týmto problémom zaoberá už od roku 2021, kedy sa na ňu s otázkou odstránenia zdravotného rizika vyplývajúceho z emisií bŕzd a pneumatík, obrátila predsedníčka Výboru Európskeho parlamentu pre dopravu Karima Delli.

Delli vo svojom príspevku v roku 2021 napísala: „Hlavný zdroj emisií tuhých častíc z cestnej dopravy za súčasného stavu nespadá do rozsahu pôsobnosti noriem Euro. Existuje však technológia, ktorá dokáže výrazne znížiť emisie, ktoré nie sú spôsobené výfukovými plynmi, najmä pokiaľ ide o brzdový prach.“

Jednou z takých technológií je akási forma vysávaču, ktorý bude cez filter preháňať emisie bŕzd ešte pred tým, ako sa uvoľnia do prostredia. Túto technológiu vyvinula francúzska firma Tallano. V konečnou dôsledku sa použitím odsávania prachu z bŕzd má docieliť až o 90 % menej emisií. Nejde pritom len o autá. Podobným výdobytkom by mali byť v budúcnosti opatrené aj vlaky a električky.

Momentálne študujem 3. stupeň vysokoškolského štúdia FEI STU. Medzi moje najväčšie záľuby patria moderné technológie a svet automobilizmu. Nebojím sa elektromobility, no taktiež nepohrdnem ani vôňou čerstvého benzínu. Svet sa neustále mení a s tým aj autá, ktoré sú čoraz viac komplexnejšie. Práve túto zmenu budem sledovať s vami! Azda ako každý fanúšik motorizmu, si vždy poriadne oddýchnem pri sledovaní Formula 1.

Mohlo by vás zaujímať


Najnovšie zo sekcie