Sú elektromobily naozaj ekologické? Organizácia Carbon Trust zverejnila výsledky drobnohľadu Kie EV6

Hodnotilo sa všetko od získavania surovín cez zaobstarávanie dielov, prepravu dielov, montáž vozidiel, distribúciu používanie a recyklovanie na konci životnosti.
Vydané , zverejnil

**Kia EV6 získala od organizácie Carbon Trust** produktový certifikát uhlíkovej stopy a označenie „Carbon Measured“ (zmeraná uhlíková stopa). Spoločnosť Kia sa tak stala prvým kórejským výrobcom vozidiel, ktorý získal tento certifikát.

Carbon Trust sa venuje poradenstvu v oblasti klimatických zmien a udržateľnosti.

Spoločnosť Kia vo svojej stratégii „Plán S“ stavia do popredia elektrifikáciu ako kľúč k budúcnosti a buduje základy pre kompletné produktové portfólio s 11 novými akumulátorovými elektromobilmi (BEV). **Tento cieľ chce dosiahnuť už do roku 2026**.

EV6 je prvý model, ktorý bude uvedený v rámci tejto novej stratégie a vraj spoločnosť vyvinula maximálne úsilie, aby viac než len mobilitu s nulovými emisiami. Pri výrobe modelu sa preto využíva celý rad ekologických materiálov, napríklad plastové diely, rohože a poťahy sedadiel sú vyrobené z recyklovaného polyetylénu; jedno vozidlo obsahuje ekvivalent stosiedmich 500 ml PET fliaš.

Nezávislá organizácia Carbon Trust poskytuje odborné poradenstvo popredným spoločnostiam na celom svete. Firmám radí o možnostiach v oblasti udržateľnosti a znižovania uhlíkových emisií a tiež meria a certifikuje environmentálny vplyv organizácií, dodávateľských reťazcov a produktov.

### Aké sú teda tie celkové emisie?
Úhrnné emisie skleníkových plynov spojené s modelom EV6 boli zmerané podľa noriem PAS2050 v rámci robustného systému hodnotenia produktov, ktorý organizácia Carbon Trust používa.

Sú tam zahrnuté emisie vznikajúce od získavania surovín až po koniec životnosti produktu a vyjadrujú sa v ekvivalentoch oxidu uhličitého (CO2e). Označenie „Carbon Measured“ (zmeraná uhlíková stopa) od organizácie Carbon Trust **osvedčuje presnosť týchto meraní** a poskytuje zákazníkom nezávisle overenú informáciu o uhlíkovej stope produktu, ktorý si kupujú.

Sangdae Kim, riaditeľ divízie strategického obchodného plánovania spoločnosti Kia, povedal: „Je to dôležité potvrdenie správnosti širokého spektra našich opatrení na zmenšenie uhlíkovej stopy za celý životný cyklus vozidla. Súčasne so zavádzaním ďalších elektrifikovaných modelov do nášho portfólia budeme v nasledujúcich rokoch zvyšovať aj naše ekologické úsilie a dbať na čo najvyššiu transparentnosť, pokiaľ ide o vplyv na životné prostredie. Spolupráca s organizáciou Carbon Trust pri získavaní certifikátu „Carbon Measured“ bola skvelá. Išlo o jeden z prvých krokov v rámci implementácie našich nových ekologických iniciatív.“

Spoločnosť Kia si plne uvedomuje svoju povinnosť dbať na udržateľnosť. V roku 2019 získala certifikát „systému energetického manažérstva“ (ISO 50001) od Medzinárodnej organizácie pre normalizáciu (ISO) a nedávno podala žiadosť aj o certifikát od kórejskej komisie RE100ii.

Výrobca však vo svojej tlačovej správe neuviedol, aký je odhad celkových emisí počas výroby a prevádzky vozidla. Napokon, takýto údaj je skoro nemožné realisticky odhadnúť práve tak, ako to nie je možné pri automobiloch so spaľovacím pohonom. Všetko je totiž závislé na tom, ako sa dané vozidlo používa, kde a ako dlho.

Inzercia

Kia bude mať ďalší elektromobil, EV4 má osloviť ešte nižšou cenou ako EV6

Kia je pripravená rozšíriť svoj sortiment elektrických automobilov o stredne veľký model EV4, ktorý by mal byť odhalený už v roku 2022.


Pokračujte na ďalší príspevok »