Automobilky reagujú na zákaz predaja benzínových a naftových áut v Európskej únii #FITfor55

Čo hovoria výrobcovia a združenia automobilov na ambiciózny plán EÚ na zastavenie registrácie vozidiel so spaľovacím motorom už v roku 2035?
Vydané , zverejnil

V stredu 14. júla 2021 predsedníčka Európskej komisie **Ursula von der Leyen** predstavila klimatický plán „**Fit for 55**“ na výrazné zníženie emisí oxidu uhličitého v Európskej únii. Tento plán má **ďalekosiahle dôsledky aj na automobilový priemysel**, [uvádza nemecký auto motor und sport](https://www.auto-motor-und-sport.de/verkehr/eu-klima-plan-fit-for-55-reaktionen-auf-verbenner-aus/). Plán nezabezpečuje iba rýchle rozšírenie nabíjacej a palivovej infraštruktúry pre elektrické a vodíkové automobily, ale znamená tiež **de facto koniec pre všetky automobily s benzínovými a naftovými motormi od roku 2035**.

O tom, že sa takýto plán skutočne pripravuje, sme informovali ešte v predstihu a predpokady napokon ukázali ako oprávnené. [Nové benzínové a naftové autá skutočne v EÚ končia](https://www.autoviny.sk/novinky/122616/vyfuky-skoncia-naftove-a-benzinove-auta-predsa-len-zakazu-bloomberg-predcasne-zverejnil-zamery-europskej-komisie).

### Ako reagovali automobilky? BMW
Vo svojom vyhlásení **Oliver Zipse**, prezident Európskej automobilovej asociácie ACEA a **generálny riaditeľ spoločnosti BMW**, uviedol : „Ambiciózne klimatické ciele si vyžadujú záväzný záväzok všetkých zúčastnených. Európska komisia dnes veľmi jasne uviedla, že zelenú dohodu je možné dosiahnuť iba so záväznými cieľmi na urýchlenie nabíjacej infraštruktúry a môže byť úspešná vo všetkých členských štátoch.“

„To je nevyhnutné pre nabitie miliónov elektrických vozidiel, ktoré európske automobilky uvedú na trh v nadchádzajúcich rokoch, a pre dosiahnutie bezprecedentného zníženia emisií CO2 v dopravnom sektore, “uviedol Zipse s varovaním:„ **Súčasný návrh ešte väčšieho zníženia emisií CO2 do roku 2030 si vyžaduje ďalšie obrovské zvýšenie trhového dopytu po elektrických vozidlách v krátkom časovom období. Bez výrazne zvýšeného úsilia všetkých zúčastnených strán – vrátane členských štátov a všetkých zúčastnených sektorov – je navrhovaný cieľ jednoducho neudržateľný** “.

Zipse tiež kritizuje, keď hovorí: „**V kontexte navrhovaných technologických obmedzení od roku 2035 vyzývame všetky inštitúcie EÚ, aby sa namiesto predpisovania alebo účinného zákazu určitej technológie zamerali na inovácie**.“

### Volkswagen
Volkswagen vo svojom vyhlásení k téme uviedol: „**Koncern Volkswagen víta prístup dnes prijatý Európskou komisiou, balík Fit-for-55 ukazuje, že Komisia uznala naliehavosť situácie a koncept „Green Deal“, ktorý sa teraz zavádza do praxe. Transformácia Európy na CO2 neutralitu je obrovská príležitosť. V našom boji proti zmene podnebia musí byť Európa svetovým lídrom**.“

Inzercia

Osobné stanovisko, značne pozitívne, zaujal aj **generálny riaditeľ Volkswagenu Herbert Diess**, ktorý nový balík opatrení označil za odvážny a dodal:
„**Zaviesť sa má ďalší systém obchodovania s emisiami z dopravy a budov** **- to je správna cesta**. Tiež veľmi dôsledný: Letecká doprava už nedostáva bezodplatné právo na znečisťovanie, lodná doprava má byť zahrnutá do existujúceho systému obchodovania s emisiami. Správne – **CO2 musí mať svoju cenu!** Spoločnosť Volkswagen sa zaviazala napĺňať #GreenDeal – vnímame to ako príležitosť! Elektrifikácia dopravy sa opäť zrýchli a podporí záväznými cieľmi pre nabíjaciu infraštruktúru.“

Niektoré tweety Herberta Diessa (VW) k Fit-to-55

V roku 2030 bude podiel elektronických vozidiel vo vozovom parku nových vozidiel značky Volkswagen na úrovni okolo 60 percent. V Nemecku to bude pravdepodobne až 75 percent. Zákaz spaľovacích motorov nebude podľa slov Diessa ani nevyhnutný, pretože do roku 2030 má podľa jeho slov e-mobilita dominovať vo všetkých členských štátoch EÚ.

### Audi
Audi tiež komentuje plán EÚ: „Už v júni Audi oznámilo ambiciózny plán prechodu na elektronickú mobilitu: Výroba spaľovacích motorov bude do roku 2033 postupne ukončená. **Výroba posledného úplne novo vyvinutého modelu spaľovacieho motora od spoločnosti Audi sa začne už za štyri roky**. A od roku 2026 prémiová značka prinesie na svetový trh **iba nové modely s čisto elektrickým pohonom**. Vďaka tomuto rozhodnému a výkonnému elektrifikačnému plánu spoločnosť predchádza pri transformácii predpisy, ktoré plánuje EÚ. Zároveň tým, že sa v počiatočnej fáze rozhodneme pre konkrétny dátum ukončenia, získame čas, ktorý potrebujeme na systematické riadenie zmeny, cieľové využitie našich finančných zdrojov a vedenie našej spoločnosti touto cestou. Návrhy EÚ sú ambiciózne.“

### Daimler, Mercedes-Benz
Mercedes-Benz podľa nemeckého auto motor und sport reaguje nasledovne: „**Spoločnosť Daimler víta balíček Komisie „Fit for 55“. Na urýchlenie rastu elektromobility potrebujeme komplexnú nabíjaciu infraštruktúru: dostatok nabíjacích staníc, vysokovýkonné energetické siete a čistú a dostupnú energiu. Budeme pripravení a schopní do roku 2030 pokryť elektrickými vozidlami všetky segmenty trhu – od triedy A po triedu S**.“

Inzercia

Nabíjací konektor elektromobilu MERCEDES-BENZ EQA

### Nemci sú aj proti
Pre **Združenie nemeckého priemyslu motorových vozidiel (ZDK)** klimatický balík je, paradoxne, zlá cesta.

„Tí, ktorí sa jednostranne zaviažu k elektromobilite, premeškajú skvelú príležitosť veľmi rýchlo a udržateľne prispieť k dosiahnutiu cieľov v oblasti klímy na základe vozidiel s klimaticky neutrálnymi spaľovacími motormi,“ uviedol prezident ZDK Jürgen Karpinski. „**Motoristi tiež potrebujú spoľahlivú perspektívu, že v dohľadnej dobe budú k dispozícii náhrady fosílnych palív. Od politikov sa vyžaduje, aby propagovali alternatívne palivá a tiež elektromobilitu**. **Pretože v budúcnosti sa nájdu aj ľudia, pre ktorých elektrické vozidlo z rôznych dôvodov neprichádza do úvahy**. A aby palivový článok by nebol iba užitočnou alternatívou pre premávku ťažkých nákladných vozidiel.“

„**Iba použitím kombinácie technológií je možné dlhodobo zabezpečiť individuálnu mobilitu**,“ je presvedčený prezident ZDK. Samotná elektromobilita podľa slov ZDK nemôže dosiahnuť klimatické ciele vinou neadekvátnej nabíjacej infraštruktúry v celej Európe. „Potrebujeme technologickú otvorenosť, aby sme posilnili Nemecko ako miesto podnikania, a tým aj európsky hospodársky priestor,“ uviedol Karpinski. „**Vozidlá s klimaticky neutrálnymi spaľovacími motormi musia mať budúcnosť aj z pohľadu zákazníka**.“

Zatiaľ to vyzerá tak, že minimálne nemecké automobilky európske zámery na skoré zrušenie registrácií nových automobilov na benzín a naftu prijali vskutku pozitvne.. Vyhlásenia pôsobia jednotne: **nemecký automobilový priemysel sa už pripravil na budúcnosť a prispôsobil svoje podnikové stratégie**. Ani tesný časový horizont pre inak časovo náročný vývoj vozidiel sa nejaví ako veľký problém.

Inzercia

Upevňuje sa dojem, že nie je potrebné, aby EÚ explicitne zakázala nové autá so spaľovacími motormi. Faktom však je, že EÚ musí teraz pokračovať v pláne vybudovania naliehavo potrebnej nabíjacej infraštruktúry so všetkou jej konzistenciou, inak sa elektromobilita nedostane k zákazníkom, hoci ju výrobcovia automobilov dodávajú.

Elektromobilov je už dnes dosť aj nám v redakcii sa pri ich testovaní neraz stalo, že sme nemali kde dobíjať, pretože pred nabíjacími stanicami bola rada čakateľov. Je veľmi pravdepodobné predpokladať, že takáto situácia sa bude čoraz častejšie opakovať.

Erik Stríž je motoristický novinár, šéfredaktor denníka Autoviny.sk a redaktor časopisu auto motor a šport. Pripravuje témy, aktuality a testy automobilov. Zvýšenú pozornosť venuje legislatíve súvisiacej s dopravou a bezpečnosti.

Zaujíma vás riešenie dopravného problému alebo pre nás máte tip na článok? Napíšte na tip@motoristickynovinar.sk


Pokračujte na ďalší príspevok »