Pri neustálom vylepšovaní motorov je nevyhnutné inovovať aj palivá

Ako vo všetkých technologických odvetviach, aj v oblasti palív pre spaľovacie motory prebieha neustály vývoj. Špecialisti zo spoločnosti OMV v spolupráci s poprednými výrobcami áut, výskumnými centrami a univerzitami neustále pracujú na inováciách.
Vydané  Text: 
Usadeniny na vstupnom ventile pri bežnom a prémiovom palive - rozdiel je viditeľný aj voľným okom.
Tento rok prišla spoločnosť OMV na trh s inovovaným palivom OMV MaxxMotion 100plus pre benzínové motory, ktoré obsahuje aditíva znižujúce trenie v motore. ### Lepší výkon, menšie opotrebenie Palivo OMV MaxxMotion 100plus obsahuje aditíva **aktívne znižujúce povrchové trenie** medzi piestnymi krúžkami na valci, čím sa znižuje mechanické opotrebenie motora. Menej vnútorného trenia vedie k **zlepšeniu odozvy motora, optimalizuje jeho fungovanie a predlžuje celkovú životnosť**. Tento efekt je okamžitý, čo znamená, že funguje už pri prvom natankovaní paliva OMV MaxxMotion 100plus. Nižšie vnútorné trenie vo valcoch znamená pre motor nielen menšie opotrebenie, ale aj optimalizáciu výkonu. Testy ukázali, že **OMV MaxxMotion 100plus** **umožňuje vylepšenie výkonu motora až do 5 %**[1] v akceleračnej fáze a **výkon zrýchlenia až do 14 %**[2]. Tento pozitívny efekt pozorujeme už po prvom tankovaní pri všetkých typoch benzínových motorov, aj pri najmodernejších motoroch s priamym vstrekovaním. ### Oktánové číslo 100 a detonačné spaľovanie Palivo, ktoré OMV ku nám dováža priamo z rafinérie v Rakúsku, má vyššie oktánové číslo, čo prispieva k **optimálnemu spaľovaniu a zvýšenej výkonnosti**. A to aj pri vysokom kompresnom pomere, kedy pri bežnom palive môže dôjsť k nechcenému detonačnému spaľovaniu. Čím väčší je kompresný pomer, tým dochádza k väčšiemu stlačeniu zmesi pred zapálením. Vyššie oktánové číslo bráni detonačnému spaľovaniu a tak môže motor pracovať v optimálnom režime pri akejkoľvek záťaži. Detonačné spaľovanie paliva je jav, kedy dochádza v motore k výbuchu skôr, než sviečka zapáli zmes. Tento jav poškodzuje motor tým, že piest je takto viac namáhaný, rýchlejšie sa opotrebuje a môže dôjsť k jeho poškodeniu. Dnešné moderné motory majú schopnosť predchádzať detonačnému spaľovaniu. Po prvom prípade detonačného spaľovania sa motor tejto situácii prispôsobí tým, že zníži svoj výkon a prestane pracovať v optimálnom režime. ### Čistý motor sa menej opotrebováva a pracuje lepšie Nikoho neprekvapí tvrdenie, že odstraňovanie usadenín má priamy vplyv na výkon motora a v konečnom dôsledku aj na jeho životnosť. **Vylepšená receptúra paliva OMV MaxxMotion 100plus aktívne zabraňuje vzniku karbónových usadenín v palivových tryskách a sacích ventiloch s účinnosťou až do 99%**. OMV MaxxMotion 100plus vám aktívne vyčisti váš motor a docieli jeho optimálne fungovanie.
VĽAVO: Usadeniny na vstupnom ventile pri použití štandardného paliva a čistý ventil pri používaní MaxxMotion 100plus | VPRAVO: Prémiové palivá OMV pomáhajú aj naftovým motorom, na fotografiách je porovnanie vstrekovača pri používaní štandardného paliva a pri použití MaxxMotion Diesel.
Laboratórne testy potvrdili:
  • ochranu pred koróziou až do 100 %;
  • zníženie trenia na pohyblivých kovových súčastiach motora, ako sú piestne krúžky na stenách valcov (ktoré podliehajú vysokej miere opotrebovania);
  • zníženie výskytu karbónových usadenín až do 99 %;
  • odstránenie existujúcich usadenín až o 84 %.
### Prečo je pravidelná výmena oleja dobrá, ale nie je to maximum, čo môžete pre váš motor spraviť Možno si myslíte, že ak pravidelne meníte a dopĺňate motorový olej, musí váš motor pracovať s najnižšou možno mierou trenia. Nie je to však úplne tak, pretože v samotnom motore sú miesta, ktoré sú vystavené mimoriadnej námahe. Použité prímesi zabezpečia zlepšenie premazania aj mechanicky exponovaných častí motora, ako sú napr. piestne krúžky. Váš motor tak dosiahne optimálny trecí chod a pracuje s menším opotrebovaním a trením.
Štandardné palivo nechráni vnútorné steny valca motora pred povrchovým poškodením, zatiaľ čo MaxxMotion Super 100plus takúto ochranu zabezpečuje.
### Dajú sa použiť aj doplnkové aditíva, ale načo si to komplikovať Tankovať bežné palivo sa naoko zdá ekonomickejšie. Z dlhodobého hľadiska však trenie a karbónové usadeniny motor rýchlejšie opotrebovávajú a prestáva optimálne pracovať. Je tu ešte možnosť obohatiť bežné palivo aditívom. Toto riešenie však nemusí byť nevyhnutne lacnejšie a okrem toho musíte stále myslieť na to, aby ste aditívum nezabudli použiť a správne odhadli množstvo a kvalitu. Najjednoduchší a úspornejší spôsob je tankovať palivá rady MaxxMotion, ktoré sú od základu zostavené tak, aby jednotlivé zložky ideálne spolupracovali. *[1] V najviac používaných prevádzkových otáčkach motora počas zrýchľovania. Efektívnosť spaľovania je vylepšená vďaka vysokému oktánovému číslu. Merania na motoroch bežných vozidiel strednej veľkosti ukázali vylepšenia výkonu motora až do 5 % v krútiacom momente z nízkych otáčok, dôležitom pre pružné zrýchlenie. Ďalšie prieskumy Viedenskej Technickej Univerzity potvrdili tento technický potenciál.* *[2] Efektívnosť spaľovania je vylepšená vďaka vysokému oktánovému číslu (RON). Merania na valcovej skúšobni v špecifikovanom testovacom prostredí na bežných vozidlách strednej veľkosti s moderným benzínovým motorom s priamym vstrekovaním došlo k zlepšeniu akceleračného výkonu až do 14 percent. Jednotlivé výhody závisia od typu vozidla, spôsobu jazdy a technického stavu motora a vzťahujú sa na porovnania palív podľa normy EN 228.*

ODPORÚČANÉ