Magazín

Búrali ste? Na toto nesmiete zabudnúť!

Nehoda Rytmus
Zdroj: Pišta Zøzø Hufnágel

Po poistnej udalosti treba odhadnúť výšku škody. Auto v mieste poškodenia dôkladne prezrieť a preveriť si, čo všetko je poškodené. Aj na prvý pohľad drobná parkovacia škoda môže spôsobiť podstatne väčšie a hlavne na opravu drahšie poškodenia.

Pri čelnej zrážke odporúčame skontrolovať neporušenosť chladiča, držiaka chladiča, ventilátor a samozrejme reflektory. Toto všetko sú na výmenu veľmi drahé veci. Na škodu nemôže byť ani vyskúšať funkčnosť kapoty a zámku (samozrejme platí to aj v prípade, že do vás niekto narazil zozadu).

Pri bočnom náraze je kritickým miestom stredný stĺpik karosérie. Jeho náročné tvarovanie sa opravuje iba ťažko. Neodborná či nedostatočná oprava bude mať za následok netesnosť dverí, a teda prienik vzduchu a vody do vozidla.

Pri poškodení dverí zasa môžu byť poškodené nielen dvere („plechová škoda“), ale aj pánty, mechanizmus okna a kľučky, centrálne uzamykanie a tiež karoséria v mieste ich ukotvenia. Dvere preto treba vyskúšať otvoriť a zatvoriť a preskúšať tiež manipuláciu s oknom a uzamykaním.

Čo hovorí zákon

Podľa § 64 ods. 1 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke (ďalej len „zákon“) sa za dopravnú nehodu považuje udalosť v cestnej premávke, ktorá sa stane v priamej súvislosti s premávkou vozidla a pri ktorej:

  • sa usmrtí alebo zraní osoba
  • sa poškodí cesta alebo všeobecne prospešné zariadenie
  • uniknú nebezpečné veci alebo
  • na niektorom zo zúčastnených vozidiel vrátane prepravovaných vecí alebo na inom majetku vznikne hmotná škoda zrejme prevyšujúca jedenapolnásobok väčšej škody podľa Trestného zákona, čo predstavuje približne 4 000 EUR.

Za dopravnú nehodu sa považuje aj škodová udalosť, pri ktorej sa účastníci nedohodli na jej zavinení, ak je niektorí z vodičov pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky alebo ak účastník škodovej udalosti nezastavil bezodkladne svoje vozidlo, nepreukázal svoju totožnosť inému účastníkovi škodovej udalosti alebo mu neposkytol údaje o poistení vozidla.

V ostatných prípadoch sa jedná o škodovú udalosť, pri ktorých nie je povinnosť tieto hlásiť dopravnej polícií.

Kedy teda volať políciu?

Po základnej obhliadke rozsahu poškodenia už vieme, či sa jedná o škodu malého rozsahu, ku ktorej políciu volať nemusíme (približne do 4000 €), alebo skôr väčšiu, ku ktorej je privolanie polície nutné. Výška škody je však iba jedným z viacerých dôvodov, prečo políciu k nehode volať. Ďalším je napríklad to, ako sa správa ten, kto vám škodu spôsobil. Uznal svoju vinu, alebo sa ju skôr spochybňuje? Ak platí druhá možnosť neváhajte a nedajte sa obmäkčiť. Volajte. Na mieste a bez svedkov vám totiž podpíše čokoľvek. Potom príde domov a začne špekulovať. Svojej poisťovne bude tvrdiť, že po nehode konal v strese a pod nátlakom a vinníkom sa byť necíti. A nastane dlhé obdobie doťahovania sa so škodcom a jeho poisťovňou.

Hlásenie poistnej udalosti

Tlačivo vypisujte dôsledne. Ak je to možné, overte si správnosť údajov, ktoré vypísal druhý účastník nehody. Pre ďalší kontakt si vypýtajte telefónne číslo. Ponúkame vám jednoduchý spôsob, ako si overiť jeho telefónne číslo. Vinníkovi po nehode nadiktujte svoje telefónne číslo a požiadajte ho, nech vás „prezvoní“, aby ste si jeho číslo vedeli uložiť.

Do hlásenia zakreslite presné postavenia vozidiel počas stretu. Dnes už každý so sebou nosí mobilný telefón s kvalitným fotoaparátom. Využite to a nafoťte si postavenie vozidiel po nehode. Robiť fotky odporúčame špeciálne v prípade, keď druhý účastník nehody zjavne niečo porušil, alebo ste napríklad zastavili pred priechodom pre chodcov.

Prečítajte si aj: