Aktuality

Otvorenie nových Mlynských nív je plánované na budúcu jeseň, stavebník spravil ďalšie ústretové zmeny k chodcom a cyklistom

Zmeny v stavbe na Mlynských nivách v Bratislave

V tomto článku sa dočítate:

  • ako bude vyzerať cyklotrasa
  • aké zmeny sa v novej štvrti plánujú
  • kedy je plánované otvorenie Mlynských nív pre MHD a osobnú dopravu
  • čo všetko bude súčasťou novej mestskej štvrte

Aj keď pôvodným plánom bolo spustiť premávku MHD na Mlynských nivách už túto jeseň, po dlhých diskusiách odborníkov sa od tejto možnosti upustilo. Došlo tiež k niekoľkým zmenám oproti pôvodným plánom výstavby.

Jednou z nich je cyklotrasa, ktorá by po novom mala byť na severnej strane ulice, plánuje sa urobiť ju obojstranne a úplne ju oddeliť od cesty. Ide o pozitívny krok, keďže pôvodne malo dôjsť ku kolíznym bodom cyklotrasy so zastávkou MHD. Po zrušení dočasnej autobusovej stanice bude tiež možné zrealizovať obojsmernú cyklotrasu aj v južnej časti ulice.

Okrem cyklotrás plánuje magistrát rozšíriť aj chodníky z 4,2 m na 5,5 m a meniť sa bude aj šírka a počet jazdných pruhov. K zvýšeniu bezpečnosti v novej štvrti by mal prispieť aj pridaný priechod pre chodcov a samozrejmosťou bude aj zeleň v podobe nových stromov a drevín.

Všetky tieto zmeny je potrebné zapracovať do projektovej dokumentácie stavby, s čím súvisia aj schvaľovacie procesy. Otvorenie nového bratislavského bulváru je preto plánované najneskôr po letných prázdninách v budúcom roku, a to rovnako pre MHD ako aj pre individuálnu automobilovú dopravu.

Otvorenie novej cesty cez Mlynské nivy bude iba prvým krokom, po ktorom by v krátkom čase malo nasledovať otvorenie novej autobusovej stanice, nákupného centra, administratívnych a obytných budov, ktoré budú tvoriť základ pre novovznikajúcu štvrť.

Na záver treba len dodať, že aj keď Mlynské nivy rozhodne sú jedným z hlavných bratislavských ťahov, ich uzavretie nakoniec neskomplikovalo dopravu do takej miery, ako sa mnohí obávali. Obchádzková trasa po Páričkovej a Landererovej ulici sa zdá byť dostačujúca, a to aj pre MHD aj osobnú dopravu. Odklad prejazdu MHD priamo cez Mlynské nivy až na budúci rok by tak nemal spôsobiť vážnejšie dopravné problémy.

Nové Mlynské nivy čakajú tieto vylepšenia

Zmeny v stavbe na Mlynských nivách v Bratislave
  1. rozšírenie chodníka z pôvodných 4,2 na 5,5 metra a viac
  2. nový priechod pre chodcov
  3. segregovaná obojsmerná cyklotrasa (nové umiestnenie)
  4. zúženie jazdných pruhov v zmysle legislatívy z 3,25 na 3 metre
  5. koncepčné riešenie cyklodopravy v križovatke a príprava na ďalšie napojenie
  6. väčšie množstvo zelene

Mohlo by vás zaujímať


Najnovšie zo sekcie