Inzercia

Inzercia

Advertisement

Vystavba

Zákon o strategických investíciách schválila vláda, ide do parlamentu. Budovanie ciest sa má výrazne zrýchliť

  • Vláda SR dnes schválila návrh zákona o mimoriadnych opatreniach pre strategické investície a pre výstavbu transeurópskej dopravnej siete.

     Ministerstvo dopravy SR  ho pripravilo s cieľom zrýchliť a zjednodušiť procesy pri veľkých, primárne dopravných projektoch, odbúrať byrokratické prekážky a zosúladiť slovenskú legislatívu s európskou, najmä pri urýchlení výstavby európskych koridorov.