Spravodajstvo

Zákon o strategických investíciách schválila vláda, ide do parlamentu. Budovanie ciest sa má výrazne zrýchliť

Vláda SR dnes schválila návrh zákona o mimoriadnych opatreniach pre strategické investície a pre výstavbu transeurópskej dopravnej siete.

Ministerstvo dopravy SR  ho pripravilo s cieľom zrýchliť a zjednodušiť procesy pri veľkých, primárne dopravných projektoch, odbúrať byrokratické prekážky a zosúladiť slovenskú legislatívu s európskou, najmä pri urýchlení výstavby európskych koridorov.
Vydané  Text: 

„Počas uplynulých dní sme absolvovali desiatky rokovaní s pripomienkujúcimi subjektmi – tretí sektor, stavovské organizácie, odborné zväzy a asociácie, miestne a regionálne samosprávy, ako aj ostatné ministerstvá a ich organizácie. Počas konštruktívnych debát sme si vyjasnili mnohé nedorozumenia a dospeli ku konsenzom v texte zákona. Práve vďaka diskusii s odbornou verejnosťou sme celý návrh ešte vylepšili,“ povedal minister dopravy SR Jozef Ráž.

Je všeobecne známe, že výstavba dopravnej infraštruktúry na Slovensku trvá príliš dlho, v niektorých prípadoch od začiatku prípravy až do ukončenia výstavby je to až 14 rokov. Nové vedenie ministerstva dopravy chce tento stav zmeniť a to pri tzv. strategických investíciách.

Ide o projekty nad 100 miliónov eur, ktorých vyhlásenie za strategickú investíciu podlieha prísnym kritériám.

Inzercia

Inzercia

Inzercia

Inzercia

V zásade ide hlavne o projekty dopravnej TEN-T infraštruktúry, ako sú napríklad D1 Turany – Hubová, chýbajúce úseky D3, R4 od Prešova do Poľska, ale aj výstavba bezpečnostnej/vojenskej infraštruktúry. Tieto projekty musia mať spracovanú štúdiu realizovateľnosti a musia byť posúdené v procese EIA, v ktorom práva verejnosti zostávajú úplne zachované.

„Strategická investícia nemôže byť postavená kdekoľvek, keďže musí byť v súlade s územným plánom a s ďalšími strategickými dokumentmi,“ doplnil Jozef Ráž.

Vďaka podobným zákonom sa podarilo urýchliť výstavbu dopravných projektov aj v zahraničí. Napríklad išlo o most v talianskom Janove, ktorý nahradil ten zrútený, ale aj dánsky tunel v Baltickom mori či diaľnice v Nemecku a Poľsku.

Inzercia

Inzercia

Najväčšie pripravované zmeny sa týkajú urýchlenia získavania povolení pri príprave stavieb. Napríklad sa zlučuje územné konanie so stavebným. Vytvárajú sa možnosti na rýchlejšie konanie štátnych úradov. V tejto súvislosti sa však objavili fámy o tom, že vláda na základe zákona získa možnosť okamžite vyvlastňovať a tým porušovať ústavné práva. To rozhodne nie je v súlade s návrhom novej legislatívy. Najdôležitejším aspektom zostáva stále výlučne verejný záujem.

Návrh zákona  zásadne obmedzuje priestor pre pôsobenie neslávne známych špekulantov, ktorí svojimi obštrukciami predlžujú proces prípravy dopravných stavieb. Nie je však namierený proti právam obyčajného občana. Štát má vždy záujem sa v prvom rade dohodnúť. Vyvlastňovanie je štandardný inštitút, ktorý spomína aj Ústava SR. Znenie zákona dáva garanciu, že sa nebudú porušovať ústavné práva občanov.

Inzercia

Inzercia

Zdroje:  Ministerstvo dopravy SR
Pokračujte na ďalší príspevok »Servis

Povinná čierna skrinka v autách: Čo sleduje nové monitorovacie zariadenie?

  • Doteraz výrobcom stačilo do áut montovať predprípravu na čiernu skrinku, tento rok už v nich už bude musieť byť monitorovacie zariadenie.

     Poslúži napríklad vtedy, keď sa bude dokazovať zodpovednosť za dopravnú nehodu - nie však vždy. Prečítajte si o téme čierna skrinka v autách viac v našom príspevku.