Aktuality

Vyhodnotenie dopravno-bezpečnostnej situácie za rok 2018

Ilustračné foto (doprava, nehoda, cesty)
Ilustračná fotografia

Prezídium policajného zboru zverejnilo definitívne štatistické údaje o doprave a bezpečnosti za rok 2018. Prinášame vám prehľad najdôležitejších zistení.

Počet dopravných nehôd sa za posledných 10 rokov znížil z takmer 60-tisíc na necelých 14-tisíc. Oproti roku 2017 bol zaznamenaný pokles z 14 013 na 13 902 nehôd za rok.

Počet usmrtených osôb

Rovnako počet usmrtených osôb má za posledných 10 rokov klesajúcu tendenciu s občasnými miernymi výkyvmi. V porovnaní s rokom 2017 klesol počet usmrtených osôb o 21, teda z 250 na 229.

Podľa krajov bolo najviac osôb usmrtených v Nitrianskom (33) a v Žilinskom kraji (32), avšak rozdiely medzi krajmi nie sú veľké. Najmenej usmrtených osôb bolo prekvapivo v Bratislavskom kraji (20). V porovnaní s rokom 2017 úmrtnosť na cestách stúpla v Nitrianskom a Košickom kraji. Najrizikovejšie okresy, v ktorých bol zaznamenaný najvyšší počet usmrtených osôb, sú okresy Žilina (13), Nitra (11) a Prešov (11).

Slovensko má v porovnaní so susednými krajinami najnižší počet usmrtených osôb na milión obyvateľov, a to 42, zatiaľ čo rebríček najvyššej úmrtnosti vedie Poľsko (68), za ním nasleduje Maďarsko (64), Česká republika (54) a Rakúsko (46).

Kto prichádza o život najčastejšie

Najviac ohrozenými účastníkmi cestnej premávky s najvyššou úmrtnosťou sú samotní vodiči a spolujazdci (132), za nimi nasledujú chodci (59), motocyklisti a ich spolujazdci (22) a napokon cyklisti (15).

V porovnaní s rokom 2017 stúpol počet usmrtených chodcov o 10 ľudí. Od roku 2008 však došlo k výraznému poklesu počtu usmrtených chodcov, a to zo 184 chodcov v roku 2008 na 59 v roku 2018. Ako najrizikovejší mesiac pre chodcov sa ukázal december a k nehodám s chodcami dochádza najčastejšie na cestách I. triedy.

Počet motocyklistov a ich spolujazdcov, ktorí prichádzajú v nehodách o život, sa za posledných 10 rokov tiež znížil z 33 na 22. Krivka ich úmrtnosti však striedavo klesá a stúpa.

Kde a kedy sa dochádza k dopravným nehodám

K dopravným nehodám dochádzalo najčastejšie na cestách I. triedy (90), ďalej na cestách II. a III. triedy a najmenej ich bolo na rýchlostných cestách (8) a diaľniciach (12).

Mesiac, počas ktorého došlo k najviac úmrtiam na cestách, bol jednoznačne august s počtom až 30 úmrtí. Najmenej úmrtí bolo vo februári (10). Ako najrizikovejší deň, počas ktorého dochádzalo najčastejšie k smrteľným nehodám, sa ukázal pondelok s počtom 44 úmrtí a najmenej rizikový bol štvrtok s počtom 21 úmrtí.

Vinníci nehody

Na Slovensku je evidovaných až 79,6% vodičov, ktorí majú vodičské oprávnenie viac ako 10 rokov. Iba 8,8% je držiteľom vodičského preukazu 6 až 10 rokov a vodičov, ktorí majú právo šoférovať 6 a menej rokov je 11,6%.

Vinníkom dopravnej nehody sú najčastejšie držitelia vodičského oprávnenia do 5 rokov, teda vodiči s najmenej skúsenosťami. Ich vinou bolo spôsobených až 26% usmrtení počas dopravných nehôd.

Toto číslo je najmenšie u vodičov jazdiacich 31 až 35 rokov (2%). Ak vás zaujímajú najstarší vodiči, teda tí, ktorí sú držiteľmi vodičáku 36 a viac rokov, ich podiel usmrtení pri dopravných nehodách je 18%, teda sú na druhom mieste hneď za najmenej skúsenými vodičmi.

Alkohol za volantom je jednou z najčastejších príčin dopravných nehôd. Od roku 2008 počet zavinení nehôd šoférmi pod vplyvom alkoholu síce klesol z 3122 na 1656, čo je takmer polovica, ale v porovnaní s rokom 2017 bol zaznamenaný nárast o 71 nehôd.

Prečítajte si aj:


Parkovanie a pohyb v obytnej zóne: čo hovorí zákon a aké majú chodci a vodiči povinnosti

ERIK STRÍŽ


Evidencia vodičov a vozidiel

Počet evidovaných vodičov oproti roku 2017 stúpol o 21%. V súčasnosti tak môže šoférovať až 3 558 613 ľudí (správa zohľadňuje rok 2018). Za posledných 10 rokov počet vodičov každoročne stúpa. Čo sa týka nehodovosti, z daného počtu vodičov približne každý 15 500. vodič spôsobí nejakú dopravnú nehodu, pri ktorej dôjde k strate na živote.

Zaujímavejší je údaj o počte evidovaných motocyklov, ktorých počet oproti roku 2017 vzrástol o neuveriteľných 87%. V súčasnosti je v prevádzke 140 619 motocyklov a z nich každý približne každý 6 000. spôsobí smrteľnú dopravnú nehodu.

Hlavné príčiny vzniku smrteľných dopravných nehôd v roku 2018:

  • Porušenie povinnosti vodiča.
  • Nedovolená rýchlosť jazdy.
  • Nesprávny spôsob jazdy.
  • Porušenie osobitných ustanovení o chodcoch.
  • Nesprávne predchádzanie.
  • Nesprávne odbočovanie.
  • Nesprávna jazda cez križovatku.
  • Nesprávne správanie sa na železničnom priecestí.
  • Porušenie povinností účastníka cestnej premávky.
  • Nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami.

Prečítajte si aj:


Najzvláštnejšie cestné zákony vo svete

Redakcia


Ako je to s parkovaním motoriek a skútrov na chodníkoch? Zákon hovorí jasne!

ERIK STRÍŽ


Mohlo by vás zaujímať


Najnovšie zo sekcie