Prvá vodíková loď vyrazila na plavbu okolo sveta. S podporou Toyoty

### Spoločnosť Toyota Motor Europe podporuje vodíkové plavidlo Energy Observer na jeho plavbe okolo sveta. Ide o prvé autonómne plavidlo na vodík, ktoré neprodukuje žiadne skleníkové plyny ani emisie jemných častíc. Táto loď budúcnosti poháňaná elektrinou kombinuje obnoviteľnú energiu a systém produkujúci vodík z morskej vody bez akýchkoľvek uhlíkových emisií. Táto plavba otestuje palubné technológie v extrémnych… Prečítať celé
Vydané  Text: 
### Spoločnosť Toyota Motor Europe podporuje vodíkové plavidlo Energy Observer na jeho plavbe okolo sveta. Ide o prvé autonómne plavidlo na vodík, ktoré neprodukuje žiadne skleníkové plyny ani emisie jemných častíc. Táto loď budúcnosti poháňaná elektrinou kombinuje obnoviteľnú energiu a systém produkujúci vodík z morskej vody bez akýchkoľvek uhlíkových emisií. Táto plavba otestuje palubné technológie v extrémnych prevádzkových podmienkach. Ide o prvý pokus oboplávanie celej planéty v energeticky nezávislom člne. Posádka pod vedením Victoriena Erussarda a Jeromeho Delafosseho taktiež hľadá možnosti propagácie ekologickej energie a podpory energetických zmien. Plavidlo Energy Observer, predstavené v roku 2017 vo francúzskom Saint-Male, ukazuje praktické riešenie pre neškodné získavanie energie z prírody. ## Toyota a vodík Vodík je srdcom projektu Energy Observer a hlavným dôvodom zapojenia spoločnosti Toyota Motor Europe. Samotnému plavidlu poskytuje výraznú výhodu z hľadiska hmotnosti (50% výtlaku lode) v porovnaní s riešením, kedy by sa energia skladovala výlučne pomocou batérií. Využitie vodíka v úlohe zásobníku energie je kľúčom k riešeniu problému prerušovanej dodávky energie na zemi alebo na mori. Umožňuje využívať prebytky energie, a tým zvyšovať autonómiu mobilných i stacionárnych zariadení. ## Spoločným cieľom sú Olympijské hry v Tokiu Energy Observer sa po minuloročnej plavbe vo Francúzsku teraz pohybuje v Stredozemnom mori a v roku 2019 vyrazí na sever Európy. V roku 2020 by potom mal doplávať do Tokia, aby včas zavítal na Olympijské hry 2020. „Nesmierne nás teší, že sa Toyota Motor Europe rozhodla zúčastniť tejto misie. Zdieľame spoločnú víziu vodíka ako kľúča k urýchleniu energetických zmien a túto víziu by sme radi predstavili v rámci Olympijských hier 2020 v Tokiu, “ hovorí Victorien Erussard, zakladateľ a kapitán plavidla Energy Observer „Toyota je priekopníkom vodíkových technológií už najmenej 20 rokov. Testujeme za náročných podmienok, aby sme preukázali použiteľnosť vodíka čoby praktického alternatívneho paliva. Vodík umožňuje rýchle tankovanie, ponúka dlhý dojazd a skvelé skúsenosti s cestovaním úplne bez emisií. Umožňuje poháňať osobné automobily, autobusy, nákladné vozidlá či dokonca vysokozdvižné vozíky,“ hovorí Matt Harrison, viceprezident pre obchod a marketing spoločnosti Toyota Motor Europe. Energy Observer je hlavným francúzskym ambasádorom v rámci napĺňania 17-tich cieľov trvalo udržateľného rozvoja OSN. Jeho tím bude po celom svete v priebehu expedície zhromažďovať dokumentárny obsah o konkrétnych spoľahlivých riešeniach. Všetky zistenia a odhalenia sa budú budúci jeseň vysielať formou osemdielneho seriálu na stanici Planète+ a tiež ako webový seriál zdieľaný na sociálnych sieťach.

ODPORÚČANÉInzercia

Inzercia

Advertisement