Stret so zverou na ceste / Poradňa o poistení vozidla

Mnohé cesty na Slovensku vedú cez revír väčšej divej zveri – jeleňov, sŕn, diviakov. Nejde len o horské úseky, ku kolízii môže dôjsť aj na zdanlivo bezpečnej a rovnej ceste vedúcej cez polia.

K najväčším presunom divo žijúcich zvierat dochádza v období od jesene do apríla.
Vydané  Text: 

Začiatkom jesene totiž zvieratá vyrušuje posledný zber úrody a musia si narýchlo hľadať nové útočisko. V septembri sa z hôr začína ozývať mohutné ručanie – jelenia ruja. Jelene vtedy dokážu prejsť desiatky kilometrov a neodradí ich ani priechod cez viacprúdovú cestu. Riziko zvyšujú aj skracujúce sa dni a zhoršená viditeľnosť v hmle, alebo zlom počasí.

NA ČO MYSLIEŤ VOPRED

Rýchlosť auta je pri strete so zverou rozhodujúca. Súvisí nielen s brzdnou dráhou či ovládateľnosťou auta. Ak dôjde k čelnému stretu priemerne veľkého jeleňa s autom idúcim napr. rýchlosťou 60 km/h, bude to rovnaké, ako keby sa na stojace auto zvalil 5-tonový slon. Pri prechádzaní úsekom, ktorý je označený dopravnou značkou Zver, choďte pomalšie a zamerajte sa aj na krajnice. Snažte sa bezpečne držať bližšie k stredu cesty, aby ste si mohli vybrať z dvoch smerov, do ktorých sa dá uhnúť.

BRZDIŤ, VYHNÚŤ SA, ALEBO ZVER ZRAZIŤ?

Ak máte niekoľko desiatok metrov na reakciu, brzdite. Stlmte svetlá, pretože oslepená zver v šoku nevie, kam ujsť. Pri kolízii s malými zvieratami, napr. líškami či zajacmi, je lepšie sa uhýbaciemu manévru vyhnúť. Zrážka s protiidúcim autom či náraz do stromu môže mať vážnejšie následky než zrazenie menšieho zvieraťa. Ak pred vás skočí vysoká zver, snažte sa naplno brzdiť a pevne držať volant v rukách.

AKO POSTUPOVAŤ PO ZRÁŽKE SO ZVEROU?

➤ zapnite výstražné svetlá, oblečte si reflexnú vestu a v dostatočnej vzdialenosti umiestnite pred prekážku výstražný trojuholník,

➤ zranenej zveri sa nedotýkajte, môže vám ublížiť – s uhynutým zvieraťom nemanipulujte,

➤ ak ste sa zranili, zavolajte si záchrannú zdravotnú službu,

➤ v každom prípade kontaktujte políciu – ide o povinnosť a často aj nevyhnutnú podmienku, aby vám poisťovňa preplatila škodu na aute,

➤ urobte si vlastnú fotodokumentáciu z miesta škodovej udalosti,

➤ zviera z miesta nehody neodvážajte, ani sa ho nezbavujte – bol by to trestný čin pytliactva

 

UŽITOČNÁ NOVINKA V PZP

Poisťovňa KOOPERATIVA, ktorá je najväčším poskytovateľom autopoistenia na Slovensku, zahrnula do zoznamu asistenčných služieb v rámci svojho PZP aj unikátnu novinku – ponehodovú asistenciu. Ak zaviníte na ceste nehodu, poisťovňa touto formou pomôže s administratívou spojenou so škodou aj na vašom vlastnom aute. Tie zahŕňajú obhliadku vášho auta, predbežnú kalkuláciu opravy auta, zistenie rentability opravy či určenie zostatkovej hodnoty po totálnej škode. Podľa kalkulácie vám tiež z poisťovne odporučia servis.

MÁTE STRET SO ZVEROU KRYTÝ POISTENÍM?

Pri uzatváraní PZP sa informujte, či a do akej výšky poistnej sumy sú škody pri strete so zverou kryté. V poisťovni KOOPERATIVA je v rámci PZP bezplatné pripoistenie vo forme verejného prísľubu, ktoré čiastočne kryje škody pri poškodení vozidla po strete so zverou.

Ak jazdíte často cez úseky, kde hrozí stret so zvieraťom a chcete mať istotu, že prípadná väčšia škoda na aute nezostane na vašich pleciach, oplatí sa uzatvoriť si aj havarijné poistenie. To už dnes môžete mať vybavené spolu s PZP na jednej zmluve.

V Kooperative takto funguje produkt AutoMat, v rámci ktorého si môžete navoliť k poisteniu na mieru aj rôzne pripoistenia. Výhodou sú aj užitočné asistenčné služby a tiež bonusy, ktoré vám poisťovňa prakticky zahrnie do jedného balíka za celkovo zvýhodnených podmienok.

 ODPORÚČANÉSsangYong Torres EVX: Odvážne vpred!

  • SsangYong napreduje míľovými krokmi. Medzi prvými sme si mohli vyskúšať elektrickú verziu modelu Torres, ktorá prináša viac noviniek, než iba elektrický pohon.