stret so zverou

DEFINITÍVNY KONIEC stretom so zverou! Revolučný plašič si budete môcť namontovať ako držiak EČV.

  • Zatiaľ čo moderné znaky automobilov obsahujú najrôznejšie radary a senzory, Volkswagen vyvinul logo schopné odpudiť lesnú zver. Má zabudované smerové reproduktory, ktoré vysielajú starostlivo vybraný lúč zvuku, aby odohnali klokany či srny. Nový odstrašujúci prostriedok má byť v budúcnosti dostupný univerzálne pre všetky vozidlá aj ako držiak EČV.

      
  • Stret so zverou na ceste / Poradňa o poistení vozidla

  • Mnohé cesty na Slovensku vedú cez revír väčšej divej zveri – jeleňov, sŕn, diviakov. Nejde len o horské úseky, ku kolízii môže dôjsť aj na zdanlivo bezpečnej a rovnej ceste vedúcej cez polia.

     K najväčším presunom divo žijúcich zvierat dochádza v období od jesene do apríla.