Mladosť = pochabosť?

Stačil jeden veľkonočný víkend a rodinám chýbajú traja mladí ľudia.

Nech už v tomto prípade úradovalo čokoľvek, ide o obrovskú tragédiu.
Na to, ako napomôcť k predchádzaniu dopravných nehôd mladých začínajúcich vodičov, sme sa pozreli spolu s oddelením bezpečnosti cestnej premávky Ministerstva dopravy SR.
Vydané  Text:  Martin Šebesta

Ako sa správať, aby sme v čiernych kronikách nečítali o vyhasnutých mladých životoch pri dopravných nehodách?

Základ tvorí predovšetkým dôkladná prevencia a uvedomenie si, že auto nie je len dobrým pomocníkom, ale v nesprávnych rukách aj nebezpečnou zbraňou. Je dôležité neustále pripomínať mladým, že cesta nie je pretekárska dráha a o srdcia opačného pohlavia sa dá bojovať aj inak, ako pálením pneumatík pri nezmyselných nočných naháňačkách. A že silné auto od rodičov nie je jediným zdrojom uznania od kamarátov.

Čerstvý ešte horúci vodičský preukaz vôbec nie je zárukou toho, že je jeho držiteľ, či držiteľka, aj reálne vedia šoférovať. Lebo kombinácia krátkej vodičskej praxe spojenej s nekonečným mladíckym sebavedomím a odvahou, nebodaj to všetko ešte posilnené neprípustnými podpornými prostriedkami, znamená, že anjel strážny má poplach a vyhlasuje stav najvyššej pozornosti.

Inzercia

A ani najšikovnejší anjel strážny nemusí za každých okolností lietať tak rýchlo, ako dokáže človek opojený nielen mladíckou nerozvážnosťou vymýšľať nápady s nešťastným koncom. Pretože prehliadanie nebezpečenstiev, ktoré by mohli viesť k väčšiemu rešpektu pred rovesníkmi, môžu na základe nedostatočných skúseností viesť na konci k istému plaču.

Jednoduché kroky

Aby sme však iba nestrašili a prinášali aj riešenia. Stačí sa pozrieť na opatrenia, ktoré aktuálne ponúka slovenská legislatíva a vidno, že myslí aj na to, ako nedočkavých vodičov pripraviť na cestnú premávku.

Okrem nových testov ide predovšetkým o možnosť začať jazdiť už vo veku 17 rokov, no iba v sprievode človeka, ktorý má vodičský preukaz aspoň desať rokov a je v stave, že kedykoľvek môže sadnúť za volant. Bežná prax hovorí, že ľudia, ktorí si takto rok odjazdili so svojim potomkom, mu neskôr odovzdali kľúče od auta s oveľa väčším pokojom v duši.

Inzercia

Inzercia

Nielen, že im pomohli odstrániť nesprávne návyky, ale zároveň v nich vypestovali správne reflexy a vnímanie dopravy.

Rola rodiča ako zodpovedného dlhoročného vodiča je v tomto procese veľmi dôležitá. Netreba zabúdať ani na to, že pre vodičov, ktorí získajú vodičský preukaz skupiny B, platí 2-ročná skúšobná doba.

Inzercia

Čiže ak vodič, ktorý získal vodičský preukaz pred menej ako 2 rokmi, dvakrát závažným spôsobom poruší pravidlá cestnej premávky, alebo prekročí ustanovenú rýchlosť jazdy, bude sa musieť podrobiť rehabilitačnému programu pre vodičov, doškoľovaciemu kurzu a následnému preskúšaniu odbornej spôsobilosti.

Uplatní sa teda zásada dvakrát a dosť.

Inzercia

Čerství vodiči sa nemusia spoliehať iba na skúsenosti získané v autoškole, ale môžu si ich rozširovať aj v školách bezpečnej jazdy, kde si v kontrolovaných podmienkach vyskúšajú, ako sa auto správa, keď si veria viac, ako siahajú ich reálne schopnosti.

A najmä, ideálne je nehrať sa na hrdinov. Oveľa väčším hrdinom je ten, kto pozitívnym príkladom pôsobí na svoje okolie a navedie priateľov k zodpovednému správaniu sa na cestách.

ODPORÚČANÉ