Magazín

Môže policajt kontrolovať kufor alebo vrecká?

Musíte preukázať svoju totožnosť

Inými slovami, ak vás policajti zastavia musíte sa preukázať platným Občianskym preukazom, platným vodičským preukazom i takzvaným malým technickým preukazom. Vašou povinnosťou je s policajtom spolupracovať a predložiť spomínané doklady. Ak ich pri sebe nemáte, musíte sa identifikovať napríklad vaším rodným číslom, adresou trvalého bydliska a policajt má právo opýtať sa aj na meno vašej matky a otca rovnako ako aj na dátumy ich narodenia. Ak zistí vašu totožnosť, môže vám udeliť pokutu za jazdu bez dokladov vo výške 30 eur! Naopak ak tieto dáta neviete policajtom poskytnúť môžu vás predviesť na policajnú stanicu.

Bezpečnostná prehliadka auta

Jedná sa o častý jav najmä pri kontrole mladých počas víkendových nocí. Policajt síce má právo kontrolovať interiér auta, môže tak urobiť iba v súčinnosti s vodičom. Policajti sa na jednej strane takýmto spôsobom chránia pred útokom na ich osobu, v prípade, že je osoba podozrivá z trestného činu, prípadne z prechovávania zakázaných látok.

Aj v prípade takéhoto postupu vás musí policajt poučiť o vašich právach! Ak tak neučinili, jedná sa o procesnú chybu. Mimochodom zásah policajta si môžete natáčať aj vhodné záznamové zariadenie. Ak máte v aute namontovanú kameru, myslite na to a celú vec prejednávajte pred ňou. Policajti musia strpieť natáčanie takejto kontroly. Naopak, ak ste obmedzený na slobode už nemôžete spomínaný zásah nakrúcať, môže tak, ale učiniť napríklad váš spolujazdec. Ak ste neboli poučený o svojich právach trvajte na tom, aby sa to dostalo do záznamu. V tomto prípade vám spomínaný záznam môže pomôcť dokázať vašu pravdu.

Kontrola interiéru auta

Policajt nesmie kontrolovať auto sám. Môže vás vyzvať aby ste mu ukázali napríklad povinnú výbavu auta, trojuholník, lekárničku a reflexné vesty. Kontrolu iných priestorov musí vykonať so súhlasom vodiča, navyše odkladacie priestory musí otvoriť vodič, s vecami v aute smie manipulovať jedine vodič, policajt nemá právo osobne kontrolovať interiér, ani manipulovať s nimi. Policajti majú totiž zo zákona povinnosť upozorniť vás, že nemusíte povedať ani urobiť nič, čím by ste si uškodili. To isté sa týka ja obsahu vašich vreciek.

Kedy policajt môže kontrolovať interiér auta/osobu

Toto neplatí v prípade, že je osoba dôvodne podozrivá zo spáchania trestného činu, prípadne napadla policajtov pri kontrole, alebo je osoba sledovaná, prípadne je pristihnutá priamo pri trestnom čine, napríklad pri predaji drog. Vtedy je osobná prehliadka a prehliadka auta možná aj bez súhlasu vodiča, či prokurátora