Magazín

Motoristický novinár o zákaze spaľovacích áut: „Kto to zaplatí? Európa dokáže znížiť svetové emisie len o 7,29 %!“

Európska únia schválila zákaz predaja spaľovacích áut od roku 2035, okrem toho sú v pláne ďalšie regulácie na zníženie množstva emisií v doprave.

Len nedávno vyzvala Európska rada pre bezpečnosť v doprave so sídlom v Bruseli (ETSC) Európsku komisiu k zníženiu maximálnej povolenej rýchlosti pre osobné a nákladné vozidlá. V budúcnosti by mala platiť rýchlosť 100 km/h na diaľnici, limit 80 km/h na okresných cestách a k zníženiu povolenej rýchlosti by došlo aj v mestách, a to zo súčasných 50 km/h na 30 km/h. Európska rada pre bezpečnosť v doprave považuje rýchlosť 30 km/h za nový štandard pre mestské oblasti, kde sa motorové vozidlá miešajú s chodcami a cyklistami.

Rýchlosť, limit, obmedzenie, zákon,

Výkonný podpredseda Európskej komisie, Frans Timmermans, pri návšteve Slovenska tiež naznačil možnú reguláciu, ktorá by z ciest odstránila vozidlá spĺňajúce staršie emisné normy: „Ak by sme sa dokázali zbaviť všetkého, okrem EURO VI, to už by bolo ohromné víťazstvo."

Cieľom týchto politík je eliminovať tvorbu emisií CO2 do roku 2050. Práve objem vypúšťaného CO2 je totiž, podľa Európskej únie, zodpovedné za súčasnú klimatickú zmenu. Podiel starého kontinentu na svetových emisiách však dnes predstavuje len zanedbateľný podiel.

VIDEO

MUSÍME SPOLUPRACOVAŤ

“Európa má na svedomí len 7,29 % celosvetovo vypúšťaných emisií CO2. To znamená, že Európska únia nie je najväčším znečisťovateľom na svete. Keby sme u nás vypli všetko, čo vypúšťa CO2, tak klimatickú zmenu nezvrátime. Emisie totiž nepoznajú hranice a ak chceme dosiahnuť nejaký viditeľný rozdiel, potrebujeme spoluprácu s najväčšími znečisťovateľmi ako sú Čína alebo Spojené štáty,“ tvrdí motoristický novinár a doktorand katedry politických vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, ktorý sa zúčastnil summitu Európskej rady zameraného na zmenu klímy.

Emisie na Slovensku (PM10)

„Európska únia sa chce odstrihnúť od dodávok ruského plynu a ropy, a to znamená, že aj automobily a celá doprava prechádza na elektrifikáciu. Do týchto vozidiel budeme potrebovať nejaké batérie, tie batérie sa musia nejakým spôsobom vyrobiť (aj z niečoho) a najväčším producentom a vlastníkom baní na kritické suroviny, z ktorých sa tieto akumulátory vyrábajú, je Čina. A pritom Čína je, paradoxne, najväčším znečisťovateľom. Má na svedomí až 30 % svetových emisií CO2,“ dodáva Orosz.

Závod o suroviny prehrávame!

Viac ako polovica svetových zdrojov kobaltu sa nachádza práve v Kongu, pričom v krajine dnes prebieha až 70 % svetovej ťažby kobaltu. Remeselní baníci produkujú 20 % produkcie kobaltu v krajine. Zvyšok pochádza od zahraničných firiem, predovšetkým čínskych, ktorých priemysel nabíjateľných batérií predstavuje približne 60 % celosvetového dopytu po kobalte. „Žiaľ, Európa tak trochu zaspala dobu. Neviem, či ide o zlyhanie politických elít, pretože nás Čína predbehla a stávame sa na nej viac závislí. Je to prechod z kaluže do blata,“ reaguje Orosz na tému dostupnosti kritických nerastných surovín.

Obehové hospodárstvo a recyklácia batérií Volkswagen

RECYKLÁCIA BATÉRIÍ

„Značky sa snažia spúšťať vlastné recyklačné programy. Rátajú s tým, že tie suroviny v batériách sa budú dať opätovne využívať ako úložiská v energetike, prípadne sa budú môcť rozobrať až na samotný materiál a ten kobalt alebo lítium sa, pravdepodobne, bude dať využiť znovu,“ tvrdí Orosz.

Príkladom môže byť automobilka Volkswagen, ktorá sa v rámci nového programu pokúša vytvoriť uzavretú slučku, vďaka ktorej by bola možná opakovaná recyklácia starých akumulátorov. Toto úsilie je s ohľadom na surovinovú dostupnosť kľúčové pre dlhodobú udržateľnosť elektrických vozidiel.

Uzavretá slučka je recyklačný proces, v ktorom sa všetky materiály opätovne vracajú do výrobného procesu a následne recyklujú tak, že nevzniká odpad (Obehové hospodárstvo).