Magazín

Návod: Ako podať prvú pomoc po autonehode (2022)

ⓘ Zvážte, prosím, stiahnutie karty prvej pomoci ako PDF, odporúčame vám ju vytlačiť a mať vždy v aute: KARTA PRVEJ POMOCI (PDF)

Čo robiť po autonehode a ako podať prvú pomoc?

V prípade prvej pomoci pri autonehodách platí dvojnásobne, že záchranár musí dbať v prvom rade na svoju bezpečnosť, aby sa z neho nestal ďalší zranený.

 • Zastavte 10 - 15 m pred miestom nehody.
 • Zapnite varovné osvetlenie vlastného automobilu.
 • Oblečte si varovnú vestu.
 • V priestore nehody nefajčite.
 • Vytiahnite kľúč zapaľovania v havarovanom vozidle. 
 • Zistite poranenie osôb, aby ste vedeli informovať záchrannú službu dostupnú na čísle 112.
 • Zaistite auto proti pohybu a prevráteniu (ručná brzda, podloženie).
 • Umiestnite výstražný trojuholník a riaďte premávku (len ak je k dispozícii viac záchrancov, nikdy nezapájajte ľudí z havarovaného vozidla).

Až po zaistení vlastnej bezpečnosti začnite s poskytovaním prvej pomoci:

Prvá pomoc po nehode (BECEP)

Krvácanie

 • Ranu zakryte sterilnou gázou a  pevne obviažte obväzom. Ak obväz rýchlo presakuje, stlačte rukou, končatinu nadvihnite.
 • Pri krvácaní z nosa tlačte dvomi prstami na celú šírku nosových krídel proti sebe.
 • Na miesto tlačte bez prerušenia najmenej desať minút. 
 • Zranený by mal sedieť s otvorenými ústami a v miernom predklone. Pri krvácaní z úst dajte hlavu do polohy na boku.

Bezvedomie

 • Zistite, či zranený dýcha.
 • Ak nedýcha, uvoľnite mu dýchacie cesty a začnite s nepriamou masážou srdca (pozrite obrázok vyššie) v pomere 30:2.
 • U detí sa začínam piatimi záchrannými dychmi, následne ako u dospelých.
 • Ak osoba dýcha a nie je podozrenie na poranenie chrbtice a iné vážne poranenia, dajte raneného do stabilizovanej polohy.

Podozrenie na poranenie chrbtice

Ranenému znehybnite hlavu, a ak to nie je nevyhnutné, viac ním nehýbte.

Poranenie hrudníka a brucha

Poranenie zakryte sterilnou gázou. Zabodnuté predmety nevyťahujte. Zraneného prikryte. Nepodávajte mu jesť a piť!

Zlomeniny

Končatinu nenaprávate. Znehybnite ju pevným materiálom ( kĺb nad a pod zlomeninou). Otvorenú zlomeninu prekryte sterilnou gázou.

Popáleniny

Popálených miest sa nikdy nedotýkajte! Prilepené šatstvo z rany neodstraňujte! Postihnuté miesta sterilne prekryte.

Prvá pomoc po nehode (BECEP)

Prečítajte si aj:


Čo robiť, ak ste na parkovisku poškriabali auto? Najhoršie, čo môžete spraviť, je len tak odísť

ERIK STRÍŽ


Čo robiť, ak ste našli svoje auto poškriabané alebo nabúrané? AKTUÁLNY postup

ERIK STRÍŽ