Návod: Ako podať prvú pomoc po autonehode (2022)

Pripravené v spolupráci s BECEP a Ministerstvom dopravy a výstavby SR.
Vydané  Text: 
ⓘ Zvážte, prosím, stiahnutie karty prvej pomoci ako PDF, odporúčame vám ju vytlačiť a mať vždy v aute: KARTA PRVEJ POMOCI (PDF) ## Čo robiť po autonehode a ako podať prvú pomoc? V prípade prvej pomoci pri autonehodách platí dvojnásobne, že záchranár musí dbať v prvom rade na svoju bezpečnosť, aby sa z neho nestal ďalší zranený. * Zastavte 10 – 15 m pred miestom nehody. * Zapnite varovné osvetlenie vlastného automobilu. * Oblečte si varovnú vestu. * V priestore nehody nefajčite. * Vytiahnite kľúč zapaľovania v havarovanom vozidle. * Zistite poranenie osôb, aby ste vedeli informovať záchrannú službu dostupnú na čísle 112. * Zaistite auto proti pohybu a prevráteniu (ručná brzda, podloženie). * Umiestnite výstražný trojuholník a riaďte premávku (len ak je k dispozícii viac záchrancov, nikdy nezapájajte ľudí z havarovaného vozidla). Až po zaistení vlastnej bezpečnosti začnite s poskytovaním prvej pomoci:
### Krvácanie * Ranu zakryte sterilnou gázou a pevne obviažte obväzom. Ak obväz rýchlo presakuje, stlačte rukou, končatinu nadvihnite. * Pri krvácaní z nosa tlačte dvomi prstami na celú šírku nosových krídel proti sebe. * Na miesto tlačte bez prerušenia najmenej desať minút. * Zranený by mal sedieť s otvorenými ústami a v miernom predklone. Pri krvácaní z úst dajte hlavu do polohy na boku. ### Bezvedomie * Zistite, či zranený dýcha. * Ak nedýcha, uvoľnite mu dýchacie cesty a začnite s nepriamou masážou srdca (pozrite obrázok vyššie) v pomere 30:2. * U detí sa začínam piatimi záchrannými dychmi, následne ako u dospelých. * Ak osoba dýcha a nie je podozrenie na poranenie chrbtice a iné vážne poranenia, dajte raneného do stabilizovanej polohy. ### Podozrenie na poranenie chrbtice Ranenému znehybnite hlavu, a ak to nie je nevyhnutné, viac ním nehýbte. ### Poranenie hrudníka a brucha Poranenie zakryte sterilnou gázou. Zabodnuté predmety nevyťahujte. Zraneného prikryte. Nepodávajte mu jesť a piť! ### Zlomeniny Končatinu nenaprávate. Znehybnite ju pevným materiálom ( kĺb nad a pod zlomeninou). Otvorenú zlomeninu prekryte sterilnou gázou. ### Popáleniny Popálených miest sa nikdy nedotýkajte! Prilepené šatstvo z rany neodstraňujte! Postihnuté miesta sterilne prekryte.

PORADŇA: Čo robiť po nehode? Toto sú základné kroky, podľa ktorých by ste mali postupovať:

Aj keď je nehoda nepríjemná vec, nepotrebujete „vnucovanú“ pomoc tretej strany. Stačí správne vyplniť záznam o nehode a spoľahnúť sa na asistenčnú službu, poskytovanú predajcom značky alebo poisťovňou. ### Kto mi pomôže? Komu zavolať? Kto mi odtiahne auto? A kam vlastne? To sú otázky, ktoré preletia hlavou asi každému hneď po tom, ako sa autá po nehode... Prečítať celé
Pokračujte na ďalší príspevok »SERVIS

Inovatívny rad legálnych žiaroviek OSRAM NIGHT BREAKER® LED W5W je dostupný už aj na Slovensku

  • ams OSRAM, svetový líder v oblasti optických riešení, rozšíril rodinu na Slovensku legálnych LED žiaroviek OSRAM NIGHT BREAKER® LED o žiarovku W5W.

     Osvedčenie Ministerstva dopravy SR o vnútroštátnom typovom schválení komponentu je aktuálne udelené pre náhradné LED svetelné zdroje typu: H1-LED, H4-LED, H7-LED, H7-LED (24 V), a novo aj pre W5W-LED.