Magazín

MUŽI versus ŽENY - kto sú lepší vodiči?

Muži vs ženy

Kto sú lepší vodiči - muži alebo ženy?

Pojem lepší vodič je možné interpretovať rôznymi spôsobmi, niekoľko z nich si priblížime a porovnáme mužov a ženy za volantom.

Pokiaľ ide o prvé absolvovanie vodičského testu, môžeme na základe viacerých prieskumov vydať jednoznačný verdikt. Muži v ňom s nadhľadom tromfnú ženy. Absolvovanie záverečnej skúšky v autoškole však nie je jediným ukazovateľom, či je niekto dobrý alebo zlý vodič. Musíme tiež vziať do úvahy apel bezpečnosť, reálnu nehodovosť a priestupky spôsobené počas jazdy.

Priestupky na cestách

Údaje z istého britského prieskumu ukazujú, že v tejto oblasti muži nad ženami prevažujú približne 4:1, pričom až 79% priestupkov spáchali vodiči-muži. Tiež dominovali medzi všetkými piatimi najčastejšími priestupkami: prekročenie rýchlosti, nezaplatené poistenia, neplatenie daní (v zahraničí platné aj pre fyzické osoby, nielen firmy), jazda pod vplyvom alkoholu a neopatrná jazda. V kategórií poslušní vodiči“ teda rozhodne vyhrávajú ženy, hoci je potrebné vziať do úvahy aj fakt, že mužov za volantom je stále viac ako žien.

Akú úlohu zohráva typ vozidla?

Z výsledkov 10-ročnej štúdie, ktorá skúmala smrteľné prípady na cestách vo Veľkej Británii, na ktorých sa podieľalo viac ako jedno vozidlo, sme zistili niekoľko zaujímavých faktov.

Najväčšie percento v počte úmrtí na prejdený kilometer majú nákladné autá a autobusy.

Štúdia zistila, že pokiaľ ide o pohlavie vodiča, muži mali pri riadení osobných a dodávkových automobilov dvojnásobok smrteľných nehôd ako ženy, čo sa pri nákladných autách zvýšilo na štyrikrát viac. Ženy ako vodičky však mali na svedomí viac smrteľných nehôd.

Štýl jazdy

Pri hodnotení spôsobu jazdy, vedci dokázali pomocou premenných týkajúcich sa rýchlosti, zrýchlenia, vybočenia z jazdného pruhu, brzdnej sily a spôsobu riadenia určiť, či je vodičom muž alebo žena. Prekvapujúco sa ukázalo, že rýchlosť bola najvýznamnejším faktorom určujúcim pohlavie vodiča, ďalej nasledovala akcelerácia a spôsob riadenia.

Agresívne správanie, ako je prudké zrýchľovanie a jazda vyššou rýchlosťou, bolo tiež spojené predovšetkým s mužmi. 

Muži vs ženy

Vplyv veku

Vek sa však v rôznych štúdiách javí ako dôležitejší faktor než pohlavie. Podľa viacerých štúdií začínajú chlapci tínedžeri horšie a **majú o približne 20 percent viac nehôd na prejdený kilometer  ako dievčatá ** v tínedžerskom veku. Vo veku 20 až 35 rokov sú muži a ženy rovnako ohrození účasťou na dopravnej nehode, ale po 35. roku života je riziko vyššie u žien.

Je oveľa pravdepodobnejšie, že žena skôr narazí do inej ženy, ako do muža

Z výsledkov viacerých amerických prieskumov vyplýva tento zaujímavý fakt o nehodovosti, ktorý prekvapil aj samotných vedcov.

Vedci skúmali policajné správy o dopravných nehodách dvoch vozidiel a vyšetrili prípady, v ktorých by vodiči oboch vozidiel mohli „potenciálne“ určiť pohlavie druhého vodiča vo chvíľach pred nehodou. Keďže muži riadia asi 60 percent času v porovnaní so 40 percentami u žien, vedci predpokladali, že muži budú zapojení do väčšieho počtu nehôd ako ženy.

Očakávané percento nehôd, pri ktorých boli obaja vodiči muži, bolo odhadované na približne 36 percent, ale šanca, že žena narazí do inej ženy, bola nižšia ako 16 percent, keďže ženy jazdia menej ako muži.

Ukázalo sa, že tieto očakávania boli od reality veľmi vzdialené a ženy sú pri nehodách zastúpené nadmerne

Zrážky dvoch vodičiek boli zastúpené až v piatich zo šiestich rôznych scenárov havárie. V prípade, keď obe vozidlá riadila žena, zrážky prekročili očakávanú frekvenciu najmenej o 50 percent v dvoch scenároch a o viac ako 25 percent v troch ďalších.

Percento nehôd, pri ktorých žena bokom narazí do inej vodičky, bolo až neskutočných 52% v porovnaní s očakávanou frekvenciou 15,8 percenta. Pri rovnakom type nehôd, pri ktorých sa zúčastnili dvaja vodiči muži, to bolo 22% percent, pod očakávanou úrovňou 36,2 percenta.

V podobnom prípade, ak žena skrížila cestu blížiacemu sa vozidlu riadenému inou ženou, počet nehôd bol 50%, a to  nad očakávanou úrovňou 17 percent.

Percento nehôd zahŕňajúcich jedného vodiča a jednu vodičku sa blížilo k očakávanej úrovni pre všetkých šesť scenárov.

Je teda oveľa pravdepodobnejšie, že žena vodička narazí skôr do inej ženy ako do muža a u muža vodiča je menej pravdepodobné, než sa očakáva, že narazí do iného muža.