Magazín

Liter benzínu môže čoskoro stáť aj 2 eurá! Nová ekologická daň na palivo je jednou z možností, ako dostať staré autá z cesty

Benzín, čerpacia stanica, palivo, nafta

V rámci Európskej zelenej dohody si EÚ prostredníctvom európskeho klimatického predpisu stanovila záväzný cieľ dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050. To znamená, že súčasné úrovne emisií skleníkových plynov musia v nasledujúcich desaťročiach výrazne klesnúť. Ako medzistupeň ku klimatickej neutralite zvýšila EÚ svoje ambície v oblasti klímy do roku 2030 a zaviazala sa znížiť emisie do roku 2030 aspoň o 55 %.

EÚ pracuje na revízii svojej legislatívy v oblasti klímy, energetiky a dopravy v rámci balíka Fit for 55 s cieľom zosúladiť súčasné právne predpisy s ambíciami do roku 2030 a 2050.

DRAHÉ CIELE

Zástupcovia firiem bijú na poplach. Ak dôjde ku schváleniu súčasnej podoby balíka Fit for 55, musíme očakávať postupné zdražovanie energií aj samotných výrobkov. Pre neustále rastúce náklady na elektrickú energiu môžu niektoré firmy pristúpiť k ukončeniu výroby na Slovensku. Alternatívou pre firmy môže byť presunutie výroby do krajín s benevolentnejšími emisnými normami v Ázii alebo USA.

Generálny riaditeľ rafinérie Slovnaft, Marek Senkovič, očakáva zvyšovanie daní na motorové palivá, ďalší rast ceny emisných povoleniek či tlak na využívanie extrémne drahého zeleného vodíka. Investície na dekarbonizáciu si podľa neho vyžiadajú bilióny eur.

Bezplatné wi-fi na viac ako 80 čerpacích staniciach Slovnaft

STARÉ AUTÁ SKONČIA

Po schválení ambicióznych klimatických cieľov tak budeme svedkami postupnej diskriminácie spaľovacích vozidiel s cieľom urýchliť prechod na elektromobilitu. Pokiaľ bude chcieť Európska únia dosiahnuť karbónovú neutralitu, musí nájsť spôsob, ako dostať staré autá z verejných komunikácií.

O jednom z možných opatrení sme len prednedávnom informovali – v pláne je napríklad zavedenie celoeurópskeho diaľničného mýta, ktorého cenu bude zohľadňovať druh pohonu pod kapotou. Benzínové a naftové vozidlá si tak v budúcnosti pravdepodobne priplatia za jazdu na diaľnici.

Ako spomínal Senkovič, alternatívou je tiež priame zvyšovanie daní na motorové palivá. Toto opatrenie by mohlo priniesť radikálny nárast cien pohonných hmôt, a to najmä benzínu a nafty. Je možné, že za liter benzínu v blízkej budúcnosti zaplatíme aj dve eurá.

Motor, TSI, trojvalec, Fabia, TSI Evo,

Environmentálne ciele EÚ by sa podľa Senkoviča dali docieliť aj menej invazívnymi opatreniami. Všetky automobily v celej EÚ navyše podľa Senkoviča vyprodukujú iba približne dvojnásobok emisií, ako desať najväčších znečisťovateľov ovzdušia v EÚ. Z nich je pritom sedem nemeckých uhoľných elektrární.

Netreba zabúdať ani na to, že výroba elektromobilov a energie na ich pohon nie je bez uhlíkovej stopy – veľkými otázkami v tomto smere naďalej zostávajú ťažba surovín na výrobu batérií, energeticky náročná výroba či následná recyklácia týchto vozidiel.

KTO ZNEČISŤUJE NAJVIAC?

Nezisková vedecká organizácia UCS zverejnila graf znázorňujúci podiel vypúšťaných emisií CO2 s ohľadom na jednotlivé krajiny. Suverénne najväčšími znečisťovateľmi sú Čina (28 %) a USA (15 %). Nasledujú krajiny ako India, Ruská federácia, Japonsko či Nemecko.

Produkcia emisií CO2
Najväčší producenti emisií CO2 podľa krajín

Všetky krajiny Európskej únie sa na znečisťovaní podieľajú len necelými desiatimi percentami, v rámci ktorých predstavuje doprava 30 % podiel. Ak by sme kategóriu dopravy rozobrali na drobné, osobná automobilová doprava starého kontinentu v globále predstavuje zanedbateľný percentuálny dopad na životné prostredie.

Akýkoľvek zákaz výroby a predaja spaľovacích vozidiel by tak v konečnom dôsledku mal nízky vplyv na globálne čísla vypúšťaných emisií CO2.

Peter Orosz
Automobilový priemysel čelí najťažšej skúške od samotného vzniku. Vysporiadať sa musí nielen s novými technológiami, reguláciou či elektrickou revolúciou, ale aj s čoraz častejším prehodnocovaním významu a dôležitosti automobilov v našich životoch. Ako to celé nakoniec dopadne, zatiaľ nie je známe. Transformácia sa však ešte len začína a budem veľmi rád, keď sa na túto cestu vyberiete spolu so mnou. Držte si klobúky!