Magazín

Čierna skrinka bude povinná pre všetky nové autá už budúci rok! Nebudeme ju môcť ani vypnúť

rychlosti, rychlomer, kaplnka pristrojov

Pôvodne označila Európska únia správu o povinných čiernych skrinkách za euromýtus. Po niekoľkých rokoch však túto myšlienku prijala a od júla 2022 bude podobný systém povinnou súčasťou nových áut. Namiesto čiernej skrinky však Európska únia používa k označeniu tohto systému skratku EDR (Event Data Recorder), čo môžeme voľne preložiť ako „zariadenie na záznam údajov o udalostiach“.

Čo bude zaznamenávať?

Predovšetkým pôjde o údaje, ktoré sú schopné systémy zaznamenávať a uchovať v období krátko pred zrážkou, počas nej a bezprostredne po nej. Systém si zapamätá rýchlosť vozidla, brzdenie, polohu a sklon vozidla na ceste, stav a rýchlosť aktivácie všetkých jeho bezpečnostných systémov, palubného systému eCall využívajúceho službu tiesňovej linky 112, aktiváciu bŕzd a relevantné vstupné parametre z palubných systémov aktívnej bezpečnosti a predchádzania nehodám, pričom tieto údaje musia mať vysokú úroveň presnosti a musí byť zabezpečené ich zachovanie po nehode.

Priamo v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.2019/2144 sa uvádza, že zariadenia na záznam údajov o udalostiach nebude možné deaktivovať a EDR musí byť funkčné počas celej životnosti vozidla. Nazbierané dáta potom možno sprístupniť vnútroštátnym orgánom na základe práva Únie alebo vnútroštátneho práva len na účely výskumu a analýzy nehôd vrátane účelov typového schvaľovania systémov a komponentov a v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679, a to cez štandardizované rozhranie.

Prečítajte si aj:


Anonymita

Jednou z požiadaviek Európskej únie tiež je, aby spôsob zaznamenávania fungoval v uzavretom systéme a dokázal identifikovať tiež presný typ, variant či verziu vozidla. Zariadenie na záznam údajov o nehodách však nesmie byť schopné sprístupniť posledné štyri číslice poradového čísla vozidla v rámci identifikačného čísla VIN ani žiadne iné informácie, ktoré by umožnili identifikáciu samotného majiteľa alebo držiteľa.

Systém EDR, spoločne s ďalšími bezpečnostnými systémami, vstúpi do účinnosti už 6. júla 2022.

Peter Orosz
Automobilový priemysel čelí najťažšej skúške od samotného vzniku. Vysporiadať sa musí nielen s novými technológiami, reguláciou či elektrickou revolúciou, ale aj s čoraz častejším prehodnocovaním významu a dôležitosti automobilov v našich životoch. Ako to celé nakoniec dopadne, zatiaľ nie je známe. Transformácia sa však ešte len začína a budem veľmi rád, keď sa na túto cestu vyberiete spolu so mnou. Držte si klobúky!