Magazín

10+1 častých otázok o zákonnej poistke auta. Poznáte odpovede?

1. Kto potrebuje povinné zmluvné poistenie?

Každý držiteľ motorového vozidla musí mať zo zákona uzatvorené povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobené prevádzkou motorových vozidiel. K tomuto poisteniu si každý môže priplatiť komerčné havarijné poistenie. PZP musia mať všetky vozidlá alebo prívesy s evidenčným číslom, ako aj niektoré špeciálne vozidlá bez evidenčného čísla, ktoré sa pohybujú po ceste (kosačka, traktor, vysokozdvižný vozík a pod.).

10+1 častých otázok o zákonnej poistke auta. Poznáte odpovede?

2. Čo zahŕňa povinné zmluvné poistenie

PZP sa vzťahuje na každého, kto zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, ktoré je uvedené v poistnej zmluve. V prípade vzniknutej škody poisťovňa za poistenca uhradí

  • škody na zdraví a náklady spojené s prípadným usmrtením,
  • škody, ktoré sú spojené s poškodením, zničením, krádežou alebo stratou veci,
  • ušlý zisk,
  • účelne vynaložené náklady spojené s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov.

3. Do akej sumy poisťovňa uhradí škodu?

V prípade, že vznikne škoda na zdraví. Poisťovňa vám zo zákona pokryje náklady do výšky 2 500 000 eur. Ak sa jedná o škodu na majetku, hovoríme o limite 500 000 eur.

4. Ako zrušiť povinné zmluvné poistenie?

Povinné zmluvné poistenie môže zaniknúť z viacerých dôvodov. Najčastejšie sa jedná o zmenu držiteľa vozidla, výpoveď z dôvodu, že držiteľ neuhradí PZP, odhlásenie vozidla z evidencie alebo zmena leasingového nájomcu vozidla. PZP môže tiež skončiť výpoveďou PZP zo strany poisťovne alebo poistníka najneskôr šesť týždňov pred koncom poistného obdobia. Každý z týchto spôsobov má osobitný postup, ktorý je nutné dodržať.

10+1 častých otázok o zákonnej poistke auta. Poznáte odpovede?

5. Čo potrebujem na vybavenie PZP?

Pre uzavretie povinného zmluvného poistenia potrebujete občiansky preukaz a osvedčenie o evidencii vozidla, t.j. technického preukazu vozidla, ktoré chcete poistiť.

6. Čo ak nezaplatím povinné zmluvné poistenie?

V prípade že držiteľ auta nezaplatí poistné za povinné zmluvné poistenie auta, poistenie zaniká po uplynutí jedného mesiaca od jeho splatnosti. Podľa zákona o povinnom zmluvnom poistení, po zániku poistnej zmluvy pre nezaplatenie poistného je držiteľ povinný uzavrieť nové PZP. Ak sa tak nestane, môže dostať pokutu od 16,60 € do 3 300 €.

7. Ako sa preukazuje PZP?

Od 1. októbra 2019 sú motoristi povinní preukazovať PZP už len zelenou kartou, bez ohľadu na to, či jazdia v zahraničí alebo doma. Mali by si preto skontrolovať, či majú jej originál.

8. Môžem jazdiť bez zákonnej poistky?

Nemali by ste. Problém nastáva ak vozidlo resp. vodič (držiteľ), ktorý nemá uzavreté PZP spôsobí škodu. Ak vinník nehody nemá zaplatené PZP, škoda sa kryje z garančného fondu Slovenskej kancelárie poisťovateľov. Tá následne vymáha škodu od vinníka bez povinného zmluvného poistenia. V praxi to znamená, že na peniaze môžete čakať aj niekoľko mesiacov.

9. Môžem uzavrieť PZP bez vodičského preukazu?

Zákon o povinnom zmluvnom poistení nehovorí, že pri uzatváraní zákonnej poistky je potrebné vlastniť vodičský preukaz. Ten však nevyhnutne potrebujete ak šoférujete motorové vozidlo.

10. Čo ak spôsobím dopravnú nehodu pod vplyvom alkoholu?

Ak sa zistí, že pred vodič bol počas jazdy pod vplyvom alkoholu alebo ak sa odmietne podrobiť dychovej skúške, poisťovňa má nárok na zamietnutie alebo krátenie poistného plnenia.

Bonusová otázka: Koľko áut na Slovensku nemá uzavreté PZP?

Až 6% vozidiel nemá uzavreté povinné zmluvné poistenie. Poistka je povinná zo zákona a ak neviete preukázať, že ju máte zaplatenú, hrozí vám pokuta až 3 300 €. Nejazdite bez PZP. Chránite tak seba aj ostatných.