Inzercia

Inzercia

Advertisement

Pokuta

Polícia, meranie rýchlosti

Čo prinesie objektívna zodpovednosť?

  • Objektívna zodpovednosť znamená povinnosť držiteľa vozidla zabezpečiť dodržiavanie vybraných pravidiel cestnej premávky vodičom, ktorému vozidlo zveril.  Za protiprávne konanie spáchané s jeho vozidlom bude totiž zodpovedný práve držiteľ vozidla.  Nové povinnosti držiteľovi vozidla sú platné od 1. júla.