Pokuta za zaparkovanie s malým bočným odstupom: Nie je dôležité ani to, ako sú nakreslené čiary parkovacieho miesta

Ďalší dôvod, prečo si robiť fotky svojho auta po každom zaparkovaní.
Vydané  Text: 
### Nedostatočná šírka parkovacích miest Rozmery štandardného parkovacieho miesta určuje predpis STN 73 6058 z roku 1987. Pri kolmom parkovaní je minimálna šírka parkovacieho miesta 2,25 metra v prípade, že ide o miesto určené pre automobil. Šírka 2,25 metra je však v súčasnosti značne nedostatočná, pretože automobily s vyklopenými spätnými zrkadlami neraz presahujú šírku dvoch metrov. Predpis STN určuje minimálnu šírku, v praxi sa často stretávame so širšími parkovacími miestami, napríklad dva a pol metra, čo znamená, že medzi dvomi zaparkovanými autami môže byť bočný rozostup aj jeden meter. Záleží ale na na tom, ako konkrétny vodič svoje vozidlo zaparkuje a o aké vozidlo ide. Na bezpečné vystupovanie z auta a pohyb popri ňom **reálne stačí asi tak pol metra**. **Neplatí to však pri ľuďoch s robustnou postavou a pri ľuďoch s telesnými hendikepmi**. Zdravotne ťažko postihnutí sa častokrát stretávajú s tým, že hoci majú na parkoviskách vyhradené miesta, buď sú obsadené alebo vodiči stojaci na vedľajších miestach nedbajú na zákonom predpísanú vzdialenosť od vozidla s parkovacím preukazom ŤZP. Vodič vozidla s parkovacím preukazom osoby s ťažkým zdravotným postihnutím nemusí parkovať iba na mieste vyhradenom pre autá s takýtomto preukazom. Môže parkovať aj na iných parkovacích miestach, ak je to pre neho jedinou alebo lepšou možnosťou. Podľa Zákona o cestnej premávke č. 8/2009 musí byť od vozidla s parkovacím preukazom ŤZP pri parkovaní zachovaný odstup najmenej 1,2 metra. **§ 23 Zastavenie a státie** (3) *Pri zastavení a státí vedľa vozidla s parkovacím preukazom pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím (ďalej len „parkovací preukaz“) podľa § 44 ods. 4 vodič je povinný ponechať bočný odstup najmenej 1,2 m*. § 44 ods. 4 sa týka samotného parkovacieho preukazu. To platí aj v prípade, že sú čiary vymedzujúce parkovacie miesto nakreslené inak. Automaticky to však neznamená, že vodič druhého vozidla môže teda zaparkovať tak, že bude zaberať dve parkovacie miesta. Zákon pritom neuvádza, či má ísť o odstup iba z jednej alebo obidvoch strán. Keďže ale zákon platí pre každého účastníka premávky, rozumejme tomu tak, že bočný odstup 1,2 metra musí byť zachovaný aj sprava, aj zľava. Zákon zmieňuje iba bočný odstup, teda nie ten spredu alebo odzadu. Ak vedľa seba parkujú dve vozidlá, obe s vyloženým parkovacím preukazom osoby s ŤZP, musí byť rozostup medzi nimi tiež 1,2 metra.

Parkovanie na chodníkoch je síce dočasne povolené, ale nie pre všetky autá. Majitelia veľkých áut sa dočkali reálnych obmedzení

Opäť môžete so svojím vozidlom parkovať na chodníku, ale iba v prípade, že spĺňa nové technické kritériá.

### Ako zistiť, či je vedľa zaparkované auto vybavené parkovacím preukazom? Jediný spôsob, ako si overiť, či je vedľajšie auto vybavené parkovacím preukazom osoby s ŤZP a práve ho využíva, je pozrieť sa za jeho čelné sklo. Práve na tomto mieste by sa mal parkovací preukaz so známym bielym symbolom vozíčkara na modrom podklade nachádzať. [Podľa pokynu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR](https://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/tazke-zdravotne-postihnutie/parkovaci-preukaz/) *sa parkovací preukaz fyzickej osoby so zdravotným postihnutím umiestňuje v prednej časti vozidla tak, aby bola jeho predná časť jasne viditeľná na účely kontroly*. Zákon o cestnej premávke jasne uvádza, že takýto parkovací preukaz môže byť na určenom vozidle **iba v prípade, že sa práve používa na prepravu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím**. Teda v čase, keď sa takto neprevádzkuje, musí byť z auta odobraté (§ 44 ods. 2 a 3). Interpretujeme to tak, že keď vodič vozidla s parkovacím preukazom ide do bytovky pre osobu s ŤZP, môže si za čelné sklo vyložiť parkovací preukaz ŤZP. Ak ale vozidlo využíva na účel bez prítomnosti osoby s ŤZP, vtedy musí dať parkovací preukaz preč. Ak sa parkovací preukaz na viditeľnom mieste nenachádza, vodič druhého vozidla prirodzene nemusí dbať na dodržiavanie bočného odstupu minimálne 1,2 metra. Zároveň si treba uvedomiť, že je celkom v poriadku, ak je za čelným sklom takéhoto vozidla parkovací preukaz neustále, aj v noci. V takomto prípade môže byť jeho prevádzkovateľom-vodičom práve osoba s ťažkým zdravotným postihnutím a už samotné nastupovanie do zaparkovaného auta by pre ňu predstavovalo problém, ak by vedľa parkujúce auto stálo príliš blízko. ### Čo ak auto s parkovacím preukazom prišlo až po mne? Na mieste je otázka, ako sa má motorista vysporiadať so situáciou, keď je označený za previnilca a on sám pritom vie, že je v práve. Najlepším spôsobom, ako sa ubezpečiť, že motorista zaparkoval správne a druhé vozidlo s parkovacím preukazom prišlo až po ňom, je jednoducho si odfotiť svoje vlastné vozidlo hneď po jeho zaparkovaní. ### Neznalosť zákona neospravedlňuje Pred niekoľkými mesiacmi sme sa venovali téme [zverejňovania fotografií nesprávne parkujúcich áut na internete](https://www.autoviny.sk/novinky/122530/zaparkovali-ste-nespravne-mozno-mate-fotku-na-internete-toto-su-stranky-ktore-zdielaju-fotky-zle-zaparkovanych-aut). V článku sme apelovali na dôležitosť zohľadňovania kontextu ešte predtým, ako takéto auto vyfotíte a zverejníte na Facebooku – a v tomto článku ide presne o ten kontext. Fotograf, v tomto prípade občiansky aktivista, môže jednoducho prehliadnuť, že jedno z vozidiel má parkovací preukaz a bude sa tak rozčuľovať nad tým, prečo v meste vodiči parkujú s tak veľkými priestorovými rezervami. Práve kontext (v našom prípade aj znalosť zákona) je kľúčový pri hodnotení čohokoľvek, vrátane štýlu parkovania. Podľa [aktuálneho sadzobníka pokút ukladaných v blokovom konaní](https://www.autoviny.sk/reportaze/122251/na-stiahnutie-aktualny-sadzobnik-pokut-ukladanych-policiou-v-blokovom-konani-2021) (platný od 1.4.2020) za zastavenie a státie vedľa vozidla s parkovacím preukazom bez bočného odstupu najmenej 1,2 m dostane motorista pokutu vo výške 50 eur.
Erik Stríž je motoristický novinár, redaktor denníka Autoviny.sk a redaktor časopisu auto motor a šport. Pripravuje témy, aktuality a testy automobilov. Zvýšenú pozornosť venuje legislatíve súvisiacej s dopravou a bezpečnosti.

Zaujíma vás riešenie dopravného problému alebo pre nás máte tip na článok? Napíšte na tip@motoristickynovinar.sk


ODPORÚČANÉInzercia

Advertisement