Za nedanie prednosti chodcovi pokuta až 628 eur. Poliaci sa so zlými vodičmi nemaznajú, koľko zaplatíte u nás?

Poliaci sa snažia zvýšiť bezpečnosť na cestách aj tak, že zvyšujú niektoré pokuty na dvojnásobok.
Vydané  Text: 
V Poľsku začali platiť nové opatrenia, ktoré majú za cieľ **zvýšiť bezpečnosť chodcov**. Pokuty za predchádzanie pred priechodom pre chodcov sa zvýšili na dvojnásobok, v extrémnych prípadoch môže súd nezodpovednému vodičovi uložiť pokutu až do výšky 30 000 zlotych (približne 6 289 eur) alebo zakázať vedenie motorových vozidiel na tri roky. Od januára tohto roka v Poľsku platí, že za **nedanie prednosti chodcovi na priechode**, neumožnenie prejsť zdravotne hendikepovanej osobe cez priechod, **predchádzanie alebo obchádzanie iných vozidiel pred priechodom** ukladaná pokuta vo výške 1 500 zlotych, teda asi 314 eur. Zákon hovorí o strope 3 000 zlotych (628 eur), ten sa však začne uplatňovať od septembra tohto roka v prípade opakovaného porušenia uvedených zákazov v priebehu dvoch rokov. Ohrozovanie chodcov na priechodoch je jednou z najčastejších situácií, keď sa policajti rozhodnú podať prípad na súd. V takomto prípade musí nezodpovedný vodič čeliť vážnejším postihom, napríklad pokute do výšky až 30 000 zlotych (6 289 eur) a hrozbe zákazu činnosti na tri roky. Je potrebné pripomenúť, že predbiehanie je povolené iba na tých priechodoch, kde je doprava organizovaná semaformi (a iba vtedy, keď svieti zelené svetlo), informuje poľský denník Gazeta ([zdroj](https://moto.pl/MotoPL/7,88389,28175045,za-wyprzedzanie-miedzy-znakami-d-6-i-a-6-kierowca-zaplaci-1500.html)). ### Pokuty za predchádzanie na priechode na Slovensku Na Slovensku v danom kontexte platí § 15 ods. 5) písm. j) Zákona o cestnej premávke, že **vodič nesmie predchádzať na priechode pre chodcov, priechode pre cyklistov a bezprostredne pred nimi**. Podľa aktuálneho **[sazobníka pokút ukladaných v blokovom konaní](https://www.autoviny.sk/reportaze/122251/na-stiahnutie-aktualny-sadzobnik-pokut-ukladanych-policiou-v-blokovom-konani-2021)** je za nedanie prednosti chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov pokuta vo výške do 50 eur a za ohrozenie takéhoto chodca 150 eur. Ohrozenie cyklistu pri predchádzaní sa trestá blokovou pokutou vo výške 150 eur a predchádzanie iného vozidla v mieste, kde je to zakázané, teda aj na priechode pre chodcov, je za 100 eur. **[Pokuty ukladané v správnom konaní](https://www.minv.sk/?objektivna-zodpovednost) sú podstatne vyššie**. V prípade uplatnenia objektívnej zodpovednosit je za porušenie zákazu predchádzania ukladaná pokuta vo výške až 166 až 249 eur.

Za čo na Slovensku NAOZAJ prídete o vodičák? Medzi odobratím VO a zákazom činnosti je veľký rozdiel!

Nepleťme si pojmy, poznajme svoje povinnosti i práva. V dnešnej poradni sa venujeme vodičským oprávneniam.
Erik Stríž je motoristický novinár, redaktor denníka Autoviny.sk a redaktor časopisu auto motor a šport. Pripravuje témy, aktuality a testy automobilov. Zvýšenú pozornosť venuje legislatíve súvisiacej s dopravou a bezpečnosti.

Zaujíma vás riešenie dopravného problému alebo pre nás máte tip na článok? Napíšte na tip@motoristickynovinar.sk


ODPORÚČANÉ