Chcete ušetriť peniaze a ochrániť svoje auto? Potom sa vyhnite na pumpe tomuto zlozvyku

Myslíte si, že tankovanie až po uzáver je neškodné? Môže vám to poškodiť auto a minúť veľa peňazí.

Vydané  Text: 

Mnohí vodiči, ktorí jazdia na autách so spaľovacími motormi, sa občas na čerpacích staniciach dopúšťajú zlozvykov, ktoré si ani neuvedomujú. Jedným z nich je tankovanie „až po uzáver“, ktoré síce na prvý pohľad pôsobí neškodne, no v skutočnosti môže mať vážne následky.

Prečo netankovať „až po uzáver“?

Moderné autá sú vybavené automatickým vypínacím ventilom, ktorý zastaví tok paliva, keď je nádrž plná. Čo znamená, že menšie množstvo paliva, ktoré sa snažíme naliať, je v skutočnosti detekované ako prebytok a je odvádzané cez odtokové potrubie. Takže vodič nakoniec zaplatí za palivo, ktoré do nádrže nenalial. Okrem finančných výdavkov môže tento zvyk vážne poškodiť vaše auto.

Ilustračná snímka. Zdroj: TASR

Inzercia

Palivo, ktoré neskončilo v nádrži, sa môže rozliať sa po karosérii, čím sa poškodí lak. Na druhej strane sa pri plnení nádrže uvoľňujú plyny, ktoré by ďalším namáhaním hadice mohli poškodiť filter s aktívnym uhlím, ktorým moderné autá disponujú.

Asi viete, ako sa má tankovať, takže si len pripomeňme, ako by malo prebiehať:

  1. Vypnite motor
  2. Vložte do nádrže tankovaciu pištoľ
  3. Stlačte spúšť na pištoli a začnite tankovať
  4. Keď sa aktivuje automatický vypínací ventil, prestaňte tankovať
  5. Vytiahnite pištoľ z nádrže a zaplaťte za palivo
  6. Uistite sa, že ste okolo nádrže a na zemi nezanechali žiadne rozliate palivo

Tipy:

Inzercia

Inzercia

  • Ak si nie ste istí, či je nádrž plná, môžete skontrolovať ukazovateľ palivovej hladiny
  • V zimnom období sa palivo rozpína, takže je dôležité nechať v nádrži trochu miesta
  • Ak ste náhodou rozliali palivo na karosériu auta, určite by ste ho mali niečím utrieť

Dodržiavaním týchto jednoduchých pravidiel môžete predísť zbytočným výdavkom a poškodeniu vášho auta.

Ilustračná snímka. Zdroj: TASR

Inzercia

Niekedy sa môže stať, že pred tankovaním počujete nádrž syčať. Mnohí si povedia, že je to normálny zvuk, ktorý vzniká, keď sa tlak v nádrži vyrovná atmosférickému tlaku. Možno bol tlak pod atmosférou a teraz vzduch syčí do nádrže. Alebo možno bola vyššia, takže teraz odtiaľ vychádza. Vo všeobecnosti je to čiastočne pravda: nezrozumiteľný zvuk sa objaví práve vtedy, keď sa tlaky vyrovnajú. Len stále nie je celkom jasné, odkiaľ sa taký veľký rozdiel berie a akým smerom sa vyrovnáva: dnu či von?

Tomu sme sa venovali dávnejšie v tomto článku:

Stalo sa to aj vám? Prečo palivová nádrž po otvorení syčí? Je to v poriadku alebo prejav technického problému?

ODPORÚČANÉ